Rekolekcje, Częstochowa 17-20 marca 2016r.

W tych rekolekcjach chcę całkowicie iść w Matkę Najświętszą… Dziś wielu ludzi postanowiło obejść się bez Stwórcy. Dla wielu ludzi Bóg umarł. To myśmy go zabili…Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem, a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności… W pierwszej konferencji ks Piotr Glas cytował prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Roberta Sarah, św. Jana Pawła II, oraz św. Ludwika de Montfort. Pod koniec spotkania rekolekcjonista dał świadectwo swojego nawrócenia.

Nagranie pochodzi z rekolekcji
które egzorcysta ks. Piotr Glas
wygłosił w Częstochowie, na Jasnej Górze,
w dniach 17-20 marca 2016 r.

TEMAT:
Maryja najbezpieczniejszym schronieniem
i najpotężniejszym orężem w walce przeciwko królestwu ciemności.

Organizatorem rekolekcji
było Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski.

Część pierwsza w nagłówku,
poniżej dalsze części

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 stycznia 2017|