PROŚMY BOGA O DAR POKOJU

08 września 2013 roku; APEL PAPIEŻA FRANCISZKA o pokój w Syrii; Szczególnie wymownie zabrzmiały papieskie pozdrowienia skierowane do wiernych języka arabskiego w czasie środowej audiencji generalnej. Papież Franciszek zwrócił się do pielgrzymów z Iraku, Jordanii i Egiptu, zachęcając ich do bliskości z Chrystusem i budowania Jego Królestwa dzięki braterstwu, dzieleniu się i dziełom miłosierdzia.  Wiara jest potężną siłą, zdolną uczynić świat bardziej sprawiedliwym i pięknym! – powiedział Papież.

PROŚMY BOGA O DAR POKOJUBądźcie obecnością Bożego miłosierdzia i dawajcie światu świadectwo, że udręki, próby, trudności, przemoc czy zło nigdy nie pokonają Tego, który zwyciężył śmierć: Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie audiencji ogólnej Ojciec Święty przypomniał o wyznaczonym na najbliższą sobotę dniu postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie: Ponawiam zachętę skierowaną do całego Kościoła, aby głęboko przeżywać ten dzień. Już teraz wyrażam wdzięczność braciom chrześcijanom, wyznawcom innych religii oraz ludziom dobrej woli, którzy pragną włączyć się w to wydarzenie we właściwy sobie sposób. Zachęcam zwłaszcza wiernych Rzymu i pielgrzymów do uczestnictwa w modlitewnym czuwaniu tu na Placu św. Piotra o godz. 19:00, by prosić Pana o wielki dar pokoju. Niech na całej ziemi wzniesie się wołanie o pokój! – powiedział Papież. Plac św. Piotra będzie otwarty dla uczestników sobotniego czuwania od godz. 16:30. Zgodnie z pragnieniem Papieża zaproszeni są wszyscy, którym droga jest sprawa pokoju, niezależnie od wyznawanej wiary i przekonań.

Będzie istniała możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Księża będą spowiadać w różnych językach, w specjalnie wyznaczonych miejscach, pod okalającą plac kolumnadą Berniniego. Papież Franciszek przybędzie na czuwanie o godz. 19: 00. Spotkanie rozpocznie się od intronizacji ikony patronki Rzymu Salus Populi Romani, następnie zostanie odmówiony różaniec w intencji pokoju. Po papieskim rozważaniu będzie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie o pokój na świecie zakończy się papieskim błogosławieństwem o godz. 23:00.

Modlitwa wstawiennicza o pokój w Syrii

Boże Miłosierdzie,

Usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii. Pociesz tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy. Pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Daj siłę sąsiednim krajom, aby chętnie przyjęły uchodźców z Syrii. Przemień serca tych, którzy chwycili za broń; I chroń tych, którzy poświęcają się dla pokoju. Boże nadziei, zachęcaj przywódców, aby wybrali pokój, a nie przemoc i aby szukali pojednania ze swoimi wrogami. Rozpal w Kościele Powszechnym współczucie dla narodu syryjskiego; I daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich, które będzie oparte na sprawiedliwości. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju i Światłość Świata.  Amen.

8 września 2013|