PROŚBA O MODLITWĘ ZA UKRAINĘ

27 stycznia 2014 roku; Ukraina: niedziela była dla Ukraińców, dniem modlitwy za ojczyznę. Nie zapominajmy o sąsiadującym z nami narodzie –wspomóżmy ich potęgą modlitwy – modlitwy o pokój, o wolność, o spełnienie marzeń życia w kraju wolnym od dyktatury, …;Boże, Dawco Pokoju, w obliczu zagrożeń, które stoją dziś przed bliskim nam narodem ukraińskim, prosimy Cię uzdolnij ludzi odpowiedzialnych za jego losy by w duchu sprawiedliwości, miłości i pokoju starali się rozwiązać nabrzmiałe problemy. Ciebie prosimy…”.

PROSBA O MODLITWĘ ZA UKRAINĘWieczorem 23 stycznia Konferencja Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego wystosowała komunikat z powodu zaostrzenia sytuacji w stolicy kraju. Niedziela, tj. 26 stycznia, została ogłoszona kolejnym dniem modlitwy a następujący po niej poniedziałek dniem postu w intencji ojczyzny.

Z wielkim niepokojem spoglądamy w stronę Kijowa, zadając pytaniejak i kiedy skończy się społeczny protest i jaką on zrodzi Ukrainę? – napisali biskupi. Odpowiedzi na to pytanie jest wiele. Ze strony Władzy i Opozycji słyszymy różne scenariusze i ocenę faktów. Widzimy również, że cierpliwość i pokojowe trwanie osiągają swój punkt szczytowy. Dochodzą wiadomości o ofiarach, już nie tylko rannych, ale i zabitych, co napawa nas wszystkich smutkiem i ogromnym bólem„.

Śledząc na bieżąco wydarzenia, hierarchowie przypomnieli biblijny opis tragedii jaka dotknęła pierwszych ludzi, Adama i Ewy oraz ich synów Kaina i Abla. „Ten biblijny opis niech będzie pierwszym przesłaniem, jakie dzisiaj kierujemy do wszystkich – ostrzegli biskupi. – Niech nikt nie nosi na swoich rękach brzemienia zbrodni kainowej. Ona nie jest dobrym fundamentem, na którym można budować dobrobyt państwa i jego obywateli. Za nią bowiem stoi ból i rozpacz, które pozostawiają po sobie trwałe blizny – świadectwa niesprawiedliwości”.

Przywołano też słowa papieża Franciszka, który odnosząc się do wielu konfliktów, jakie istnieją na świecie mówił: „Drodzy bracia i siostry, chciałbym wyrazić krzyk, wznoszący się z rosnącym niepokojem z każdego zakątka ziemi, z każdego narodu, z serca każdego człowieka, z jednej wielkiej rodziny, jaką jest ludzkość: jest to wołanie o pokój! To jest wołanie z mocą: chcemy świata pokojowego, chcemy być ludźmi pokoju, chcemy, aby w tym naszym społeczeństwie, dręczonym podziałami i konfliktami, zapanował pokój; nigdy więcej wojny! Pokój jest zbyt cennym daremtrzeba go szerzyć i chronić„.

Słowa papieża niech dzisiaj obiegną całą Ukrainę i będą usłyszane przez tych, którzy mogą zachować pokój – zaznaczyli biskupi. – To właśnie do nich dzisiaj wołamy, jako społeczność Kościoła, której zależy na zachowaniu ładu i porządku, sprawiedliwości i pokoju. Jesteśmy jedną wielką rodziną, dla której te wartości nie są obojętne, a nawet są pryncypialne w codziennym życiu”.

Episkopat Ukrainy wezwał wszystkich wierzących w Chrystusa do podjęcia kolejnego dnia modlitwy i postu dla zachowania pokoju w Ukrainie. „Niech nasza modlitwa obejmie tych, którzy zginęli i ich rodziny. Pamiętajmy o rannych i tych, co niosą im pomoc. Stańmy z modlitwą blisko tych, którzy zabiegają o godne i uczciwe życie każdego obywatela naszego państwa. Dniem modlitwy była niedziela, 26 stycznia 2014 r., a dniem postu następującym po niej ogłoszono poniedziałek 27 stycznia 2014 r. Z wiarą i nadzieją w sercu podejmijmy to zobowiązanie, pamiętając o słowach Pana Jezusa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” (Mt 7,7)” – zaznaczono w Komunikacie Konferencji Episkopatu Ukrainy, który został odczytany we wszystkich kościołach Ukrainy na początku każdej mszy świętej w niedzielę 26 stycznia.

27 stycznia 2014|