POSŁANI W ŚWIAT BY Z ODWAGĄ GŁOSIĆ EWANGELIĘ

11 lipca 2015 roku; PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA; Poprzez sakrament Chrztu świętego, jesteśmy włączeni w Kościół Chrystusowy, stajemy się przez to głosicielami Prawdy i Wiary. Dlatego też wszystkie nasze działania, które kierujemy do naszych bliskich, krewnych, znajomych i nieznajomych powinny być czynione w Imię Jezusa Chrystusa. Czasami wydaje się nam, że czynności, które wykonujemy nie posiadają cech wiary, religii, ponieważ są codziennymi, prostymi, automatycznymi. A jednak, jeśli się przypatrzeć, to wszędzie je znajdziemy.

POSŁANI W ŚWIAT BY Z ODWAGĄ GŁOSIĆ EWANGELIĘDobroć, poszanowanie, rzetelność, wyrozumiałość, pokora, to niby cechy ludzkie, lecz jeśli zapatrzymy się w życie Chrystusowe, jeśli weźmiemy z Niego przykład, to będziemy odwzorowywać niedościgły wzór życia – życia Chrystusa.

Zdajemy sobie sprawę, że, mimo, iż na mocy chrztu jesteśmy do tego przeznaczeni – wielu z nas nie potrafi przekazywać, głosić i potwierdzać prawdy Boże poprzez rozmowę, dyskusję i swoje własne życie.

A nawet, jeśli potrafimy, to możemy zostać odebrani opacznie. To, co robimy w przekonaniu, że jest właściwe, odebrane może zostać, jako nadgorliwość, narzucanie swojej woli, wręcz czasami, jako zło.

  • Jak w sobie to znaleźć? Trzymać się litery prawa ludzkiego, prawa Bożego, czy iść swoją drogą, realizować to, co nam pisane?

W Piśmie Świętym odnajdujemy wiele przykładów na to, by brać z nich wzór. Przypatrzmy się jednak tym dzisiejszym trzem przykładom, trzem opisom, trzem wzorom postępowania i dawania świadectwa.

Każdy z nas wypowiadając słowa Pisma Świętego, czytając je, analizując – prorokuje; więcej, te działania są wsparte łaską Ducha Świętego. Jak wygląda to u Amosa? Pan rzekł „Idź, prorokuj do narodu mego.” (Am 7,15).

Więc poszedł i głosił słowa Pana tam, gdzie został posłany. Tak samo Święty Paweł, znalazł słowa dla wszystkich tych, z którymi się widział, współpracował, „W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.” (Ef 1,13).

Boimy się nieprzychylności, drwiny, lekceważenia, lecz na to Pan daje nam radę:

  • „Jeśli, w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!” (Mk 6, 11).

Idźmy drogą Chrystusową, starajmy się w każdym miejscu i o każdym czasie działa działać w Imieniu Chrystusa, przyjmować reakcje i odpowiedzi jak Pan. Dawajmy o sobie świadectwo, potwierdzajmy naszą wiarę, naszą miłość i wierność Bogu, sobie.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

21 lipca 2015|