Pomyśl o wieczności!

W audycji „Kościół wspólnotą wspólnot” w przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych o wielkim pragnieniu Chrystusa, jak i Jego Niepokalanej Matki, by ratować dusze od zguby wiecznej, mówił ks. Jakub Kruczek, moderator Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego:

BractwoRatowaniaDuszOdPotepieniaWiecznego

Wielu ludzi pogrążonych w mrokach grzechu i rozpaczy oczekuje na naszą pomoc. W naszym Bractwie modlimy się o uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. W tej intencji ofiarujemy również swoje cierpienie. Niezwykle ważną częścią posłannictwa Bractwa jest także przypominanie o wieczności i tematach z nią związanych. POMYŚL I TY O WIECZNOŚCI I POMÓŻ PANU JEZUSOWI RATOWAĆ DUSZE LUDZKIE PRZED PIEKŁEM!

RF_BRD171031art-xJKCelem naszego Bractwa jest przypominanie o wieczności i zaangażowanie w wielkie dzieło Pana Jezusa, jakim jest ratowanie dusz przed potępieniem wiecznym. Święta Siostra Faustyna, jedna z patronek naszego dzieła, zapisała w swoim Dzienniczku: „Wieczorem ujrzałam Pana Jezusa ukrzyżowanego. Z rąk i nóg, i boku spływała krew przenajświętsza. – Po chwili rzekł do mnie Jezus: To wszystko dla zbawienia dusz. Rozważ, córko Moja, co ty czynisz dla ich zbawienia. – Odpowiedziałam: Jezu, gdy patrzę na mękę Twoją, to ja prawie nic nie czynię w ratowaniu dusz” (Dzienniczek, 1184).

Audycja z 31 października 2017 r.

1 listopada 2017|