POMÓŻ ZMARŁYM – BLISKIM TWOJEMU SERCU

12 Październik 2014 roku; Pomóż zmarłym, bliskim Twojemu sercu; Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni (2 Mch 12,46). Zbliża się listopad. Miesiąc, w którym nasze myśli i serca w szczególny sposób kierowane są do zmarłych. Każdy z nas od dzieciństwa był uczony, aby pamiętać o zmarłych, modlić się o ich zbawienie, odwiedzać i pielęgnować groby. Na pewno odwiedzisz groby swoich bliskich, pogrążysz się w zadumie, być może zadbasz o groby żołnierzy poległych za naszą Ojczyzną lub anonimowe mogiły, na których nikt jeszcze nie złożył kwiatów lub nie zapalił świecy.

POMÓŻ ZMARŁYMPrzyjmij to zaproszenie skierowane do Ciebie, abyś pośród wielu zajęć i troski o zmarłych nie zapomniał o rzeczy najważniejszejo modlitwie za nich, bo ona jest największym darem, jaki człowiek żyjący może ofiarować zmarłemu.

Dlaczego mamy obowiązek modlić się za zmarłych?

Przede wszystkim dlatego, że zmarły nie może sam sobie pomóc. Zmarłemu, który cierpi w czyśćcu, mogą pomóc tylko żyjący na ziemi. Tylko my możemy zmarłych uwolnić z czyśćca i zaprowadzić ich do nieba. z tego powodu modlitwa za zmarłych to jeden z największych uczynków miłosierdzia. Przypomnijmy sobie słowa św. Tomasz z Akwinu:

  • Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli, bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc tak jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił.

Z kolei św. Jan Chryzostom powiedział:

  • Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę?

Zmarli proszą Ciebie o modlitwę

O konieczności modlitwy za zmarłych przypominało wielu świętych, którzy otrzymali dar nadprzyrodzonego kontaktu z duszami czyśćcowymi. Byli to m. in.: św. Faustyna, św. Ojciec Pio, św. Jan Vianney. Zaś św. Jan Paweł II nauczał:

  • Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet, jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba.

Jesteśmy zobowiązani do modlitwy za zmarłych choćby, dlatego, że nasze życie na ziemi nie będzie trwało wiecznie i być może my sami kiedyś będziemy potrzebować takiej pomocy od innych. Również w kontekście modlitw za zmarłych warto pamiętać o złotej zasadzie postępowania:

  • Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! (Mt 7,12).

Doświadczenie uczy, że osoby, które modlą się za zmarłych, zwykle doznają od nich skutecznej pomocy, tak jak gdyby Pan Bóg chciał przez ten fakt podkreślić, że ten rodzaj modlitwy jest mu szczególnie miły.

Jak pomóc zmarłych bliskim naszemu sercu i duszom w czyśćcu cierpiącym?

  • Włącz swoich zmarłych do Mszy świętych, które będą odprawiane w listopadzie (wypominkowe).
  • Wypisz „Wypominki”
  • W intencji bliskich Ci zmarłych przekaż jałmużnę dla biednych.
  • Odmów nowennę za zmarłych bliskim Twojemu sercu podczas nawiedzenia cmentarza.
  • Przekaż swojej rodzinie i przyjaciołom tekst nowenny, poproś ich o zamówienie Mszy świętej i złożenie jałmużny, aby i oni mogli przyjść z pomocą swoim bliskim zmarłym.

Ks. Andrzej – Proboszcz

 

19 października 2014|