PIELGRZYMKI JASNOGÓRSKIE

05 lipiec 2014 roku; W dniu 01 i 02 lipca 2014 roku TYSIĄCE NAUCZYCIELI NA JASNEJ GÓRZE; Wraz z nimi za polską szkołę, jej uczniów i pracowników modlił się bp Dajczak. Z prośbą o „moc do nawrócenia” przybyli na Jasną Górę polscy nauczyciele. Ponad 7 tysięcy pedagogów modliło się m.in. o to, by szkoła była miejscem nadziei, pobudzania do dobrego i kształtowania prawdziwie ludzkich postaw, niezależnie od proponowanych modeli kulturowych.

PIELGRZYMKI JASNOGÓRSKIEBp Edward Dajczak, delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Nauczycieli przypomina, że „szkoła nauczycielem stoi” i nawet w sytuacji podejmowania przez Ministerstwo „dziwacznych” decyzji, jak choćby usunięcia z podręcznika dla pierwszoklasistów pojęć związanych z Bożym Narodzeniem, to właśnie od pedagogów zależy, jakie postawy będą kształtowane.

Nas ludzi nie obowiązują „chore” decyzje demoralizujące i niszczące naszą historię. Nikt nie musi być posłuszny takim niepoważnym sytuacjom, szkodliwym dla człowieka i narodu – powiedział bp Dajczak. Także o indywidualnej wychowawczej odpowiedzialności rodziców i nauczycieli za młode pokolenie mówił nauczycielom na Jasnej Górze abp Wacław Depo.

  • W kazaniu metropolita częstochowski przypomniał słowa Jana Pawła II, że „państwo, które promuje pewne formy ateizmu praktycznego pozbawia swoich obywateli siły moralnej i duchowej niezbędnej do działania na rzecz integralnego rozwoju człowieka”.

Abp Depo zauważył, że pielgrzymka nauczycieli jest świadectwem, że „Chrystus nie jest symbolem przeszłości, jakiejś mglistej rzeczywistości historyczno- religijnej, ale że jest On konkretnym darem Boga, Synem który objawia pełną prawdę o człowieku”.

  • Podkreślił, że to „pielgrzymowanie jest dowodem, że Chrystus, Jego Matka i Jego Kościół w niczym nie zagrażają ludzkiej wolności i procesom kształcenia i wychowania człowieka, a Ewangelia nigdy nie utrudniała i nie utrudnia poszukiwań naukowych i dialogu wiary i rozumu”.

Jak podkreślił kaznodzieja, zasadą Ewangelii jest głębokie poszanowanie sanktuarium sumienia. Abp Depo ubolewał, że nasza epoka spycha na margines pojęcie sumienia i osobistej odpowiedzialności i pytał: jakiego człowieka kształtuje dzisiejsza europejska cywilizacja a w niej szkoła i uniwersytety? Metropolita częstochowski zauważył, że dzisiejsza pedagogika wychowania nie jest łatwą misją i wymaga nieustannej czujności sumienia, codziennego świadectwa, które karmi się modlitwą i nauką a wyraża w normalnych okolicznościach. Abp Depo wskazał na aktualne wyzwania, które pojawiają się w polskiej szkole.

  • Aktualnym wyzwaniem była sprawa formularza zapisu dzieci do szkoły, w którym znalazły się rubryki rodzic 1, rodzic 2. Dobrze, że po protestach, przywrócono pojęcie ojca i matki – mówił w kazaniu.
  • Jako kolejne wyzwanie przywołał zlecenie przez panią Minister badań dotyczących czasu i zakresu wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach.

Problem polega na tym, że poza partią Twój Ruch czy skrajnych środowisk, wspartych lewicowymi mediami, nikt dzisiaj nie oczekuje zmiany przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – podkreślił metropolita częstochowski. Wspomniał też o apelu do Minister Edukacji, w którym „nauczyciele nawołują do zmiany w podręczniku dla pierwszoklasistów tak, by zachowana została prawda o narodowym dziedzictwie, którą tworzą także chrześcijańskie święta”. Tradycyjnie uczestnicy pielgrzymki wystosowali list do polskich nauczycieli. Zachęcają w nim do podejmowania trudu nawrócenia. Przypominają, że nawrócenie oznacza trud podejmowania przezwyciężania swoich słabości, by być lepszym człowiekiem i w tej perspektywie odnaleźć się mogą wszyscy niezależnie od przekonań religijnych.

Jest to powinność każdego człowieka a jako nauczyciele powinniśmy to uświadamiać uczniom, ponieważ pobudzanie ich do dobrego, wzmacnianie ich wiary w siebie oraz dawanie nadziei jest podstawowym zadaniem – czytamy w liście.

  • Uczestnicy pielgrzymki zapewniają o modlitwie, by w polskich szkołach podejmowano stały wysiłek odwracania się od zła i by jak najwięcej osób doświadczyło duchowych owoców tej postawy.

77. Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców rozpoczęło we wtorek, 1 lipca Sympozjum Nauczycieli. W Sali o. Kordeckiego wysłuchali oni wykładów ks. prof. Henryka Seweryniaka z UKSW w Warszawie pt. „Odnówmy się w naszym myśleniu” oraz red. Marcina Jakimowicza pt. „Odnówmy się w naszym działaniu”. Wieczorem nauczyciele modlili się podczas Apelu Jasnogórskiego pod przewodnictwem bp. Dajczaka, a od godz. 21.30 uczestniczyli w całonocnej modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Czuwanie poprowadziło Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Płockiej. Mszy św. o godz. 23.00 przewodniczył biskup włocławski bp Wiesław Mering.  Dziś nauczyciele wysłuchali wykładu programowego „Moc nawrócenia”, który wygłosił bp Grzegorz Ryś z Krakowa. O 15.00, pod przewodnictwem bp Edwarda Dajczaka rozpoczęła się droga krzyżowa. Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo rozesłania w kaplicy Matki Bożej.

4 lipca 2014|