Piątkowe SPOTKANIE z uczestniczką powstania warszawskiego

Zapraszamy na spotkanie z Panią Danutą Przystasz – sanoczanką. Pani Danuta była uczestniczką Powstania Warszawskiego i jest współtwórczynią warszawskiej Rodziny Katyńskiej, została uhonorowana wysokim odznaczeniem państwowym, Krzyżem Virtuti Militari.

Spotkanie odbędzie się już w piątek 17 kwietnia o godz. 1830, w dolnym kościele.

Jeśli dysponujemy czasem a w sercach naszych ważnym czynnikiem jest kultywowanie pamięci o ważnych zdarzeniach, które odcisnęły bolesne piętno w naszej najwspółcześniejszej historii oraz o ludziach, dzięki którym dzisiaj możemy  żyć w wolnej Polsce, to na pewno spotkanie to wniesie wiele światła w atmosferę tamtych czasów i przeżyć ludzi zaangażowanych w walkę o wolność naszej przenajświętszej Rzeczypospolitej, naszej umiłowanej ojczyzny.

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy.

15 kwietnia 2015|