Paweł Kowalski SJ: jak modlić się w ciszy i przetrwać rozproszenia?

„Nie trzeba stosować żadnych osłonowych modlitw ani wody święconej”. Co zatem zrobić, żeby być bardziej skupionym i czy wszyscy doświadczają rozkojarzeń?

„Trzeba uważnie obserwować, co się w moim sercu dzieje, bo dzięki temu będę w stanie zarejestrować działanie Pana Boga, które odbywa się podczas mojej modlitwy w ciszy” – mówi jezuita.

Skąd jednak mamy wiedzieć, czy źródłem myśli jest Bóg czy my? Paweł Kowalski SJ wymienia trzy podstawowe elementy, po których możemy to rozpoznać:

  • Bóg daje życie
  • Bóg nie potępia
  • Bóg nie szantażuje

Proponuje także trzy konkretne sposoby modlitwy w ciszy i odpowiada na pytanie, co jeśli podczas modlitwy nic się nie wydarzyło.

Posłuchajcie odpowiedzi:

 

Źródło: www.deon.pl
25 października 2020|