Publikacje i wydarzenia

Niedziela radości

Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od pierwszego słowa antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. Słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do radości: Radujcie się ! Jej przyczyną ma być odnowienie świadomości, że [...]

15 grudnia 2018|

8 grudnia o godz. 12.00 GODZINA ŁASKI dla całego świata

Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to GODZINA ŁASKI, która jest [...]

6 grudnia 2018|

TO JA JESTEM

Libański naukowiec Rajmund Nader przeżył mistyczne doświadczenie realnej obecności Boga. Miało to miejsce 10 listopada 1994 roku w pustelni św. Szarbela w Annai. […]

27 listopada 2018|

PRZYPOMINA O ISTNIENIU BOGA

Święty Szarbel jest wielką tajemnicą dla świata nauki, a dla nas wszystkich czytelnym znakiem wskazującym na istnienie Boga. Od śmierci libańskiego pustelnika minęło 117 lat, a ciało świętego nie ulega procesowi rozpadu. Dzięki Jego wstawiennictwu ciągle dokonują się spektakularne uzdrowienia i nawrócenia. W pierwszą noc po pogrzebie św. Szarbela, [...]

23 listopada 2018|