Publikacje i wydarzenia

Potrzeba i sens chrztu

W święto Chrztu Pańskiego wciąż powraca pytanie: Po co chrzcić dzieci? Przekonanie, że dziecka nie należy chrzcić w wieku niemowlęcym, lecz decyzję o przyjęciu sakramentu pozostawić jemu samemu, gdy dorośnie, jest wciąż dość powszechne. Niektórzy rodzice, nieświadomi wiary, ale wierzący, [...]

10 stycznia 2021|

Święto Trzech Króli, czyli Objawienie Pańskie

Dziś Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego. To jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich – już w trzecim wieku znane było na Wschodzie. Około sto lat później uroczystość pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. W świątyniach [...]

6 stycznia 2021|

Kim byli trzej królowie?

I co o nich wiemy? Wyjaśnia ks. prof. Mirosław Wróbel kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL Relacja na temat przybycia do Betlejem „mędrców ze Wschodu” po narodzeniu Jezusa znajduje się tylko w Ewangelii według św. Mateusza (Mt 2,1-12). Uważniejsza lektura tego [...]

6 stycznia 2021|

Dziś czcimy Maryję jako Bożą Rodzicielkę

W ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia i pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki oraz Światowy Dzień Pokoju. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę [...]

1 stycznia 2021|