Publikacje i wydarzenia

Gdyby nie było Ducha Świętego…

Święty Paweł, przybywszy do Efezu podczas swojej trzeciej podróży misyjnej, spotkał jakichś uczniów, których z miejsca zapytał, czy otrzymali Ducha Świętego, gdy przyjęli wiarę. „A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty” (Dz 19, 2). Działo się [...]

31 maja 2020|

WYWOŁYWANIE DUCHÓW

Wywoływanie dusz zmarłych albo duchów w celu poznania ukrytej prawdy i zdobycia specjalnych nadprzyrodzonych mocy jest radykalnym zerwaniem relacji z Bogiem, a także ściągnięciem na siebie wielkiego niebezpieczeństwa oraz bezpośrednim zaproszeniem demonów do swojego życia. Wywoływanie dusz zmarłych, czyli nekromancja, [...]

31 maja 2020|

Moją naturą jest ogień

Młoda kobieta doradzająca papieżowi? Żeby to była chociaż zakonnica albo mężatka – ale nie! W dodatku dziś czcimy ją jako współpatronkę Europy. Późne lato w Awinionie. Szczupła kobieta o delikatnych rysach, ubrana w białą suknię, siedzi naprzeciw papieża. Grzegorzem XI [...]

24 maja 2020|

Święta Rita z Cascii – nie ma spraw beznadziejnych

Niewiele zostało jej oszczędzone – czyż więc można się dziwić, że właśnie ona, która tyle razy w życiu zderzyła się z murem beznadziejności, otrzymała łaskę skutecznego orędownictwa w sprawach na pozór beznadziejnych? Najpierw było stłamszone powołanie. Margarita Lotti pragnęła zostać [...]

24 maja 2020|