Publikacje i wydarzenia

19 stycznia – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

W dniu 19 stycznia Kościół katolicki w Polsce obchodzi wspomnienie liturgiczne św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie w diecezji przemyskiej. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do seminarium duchownego i w roku 1864 [...]

17 stycznia 2021|

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 I 2021

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 – 25 I  2021 r. „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15, 5-9) Przeżywamy po raz kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasło tegorocznego tygodnia zostało zaczerpnięte z Ewangelii wg [...]

17 stycznia 2021|

Dotknąć Jezusa. Jak Bóg działa przez zmysły?

Jezus uzdrawia przez kontakt, nie boi się dotyku, nie odwraca się od ludzkich bied. Co istotne, Jezus sam dotyka i pozwala, by Jego dotykano. Nie tylko On dotknął człowieka chorego – również ów cierpiący dotykał Pana. Jednym z moich ulubionych [...]

16 stycznia 2021|

Jestem dzieckiem Boga

Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego słusznie prowadzi nasze myśli od razu do momentu naszego własnego chrztu, kiedy fizyczny kontakt naszego ciała z wodą włączył nas w duchową rzeczywistość dziecięctwa Bożego, czyniąc nas umiłowanymi córkami i synami Najwyższego. Wydaje mi się, że [...]

10 stycznia 2021|