Aktualności

CZTERY DUCHOWE KROKI W KIERUNKU SMAP BŁAŻOWA – 2020

CZTERY DUCHOWE KROKI W KIERUNKU SMAP BŁAŻOWA – 2020 Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej przeżywać będziemy w formule wewnętrznej czyli w duchowej i modlitewnej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz młodymi katolikami we wszystkich [...]

28 marca 2020|

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020 Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje [...]

25 marca 2020|