PAPIESKIE INTENCJE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

05 grudnia 2014 roku; Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to: powszechna natomiast druga to misyjna. W pierwszej papież pragnie, aby wierni Kościoła Katolickiego modlili się o to, by narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.  Święto Bożego Narodzenia i przygotowanie do niego jest czasem szczególnie odczuwanej tęsknoty za pokojem i nadzieją – dobrami podstawowymi i niezbędnymi każdemu człowiekowi. Ich braku doświadczają nie tylko chrześcijanie.

PAPIESKIE INTENCJE NA MIESIĄC GRUDZIEŃNa co dzień każda i każdy z nas na swój sposób ma do czynienia z cierpieniem wywołanym śmiercią bliskiej osoby, samotnością, zaprzeczeniem pokoju aż nadto widocznym w międzyludzkich konfliktach, ubóstwem i chorobą.

Ale, w jaki sposób wspominanie wydarzenia, które miało miejsce ponad 2000 lat temu w zagubionej mieścinie na północy ubogiego kraju, może nieść pokój i nadzieję w skomplikowanej rzeczywistości naszego czasu?

  • Czy jest możliwe, by dziecko narodzone kiedyś z ubogiej matki, dziś wszystkim dawało pokój i nadzieję?

W grudniowej intencji papież daje świadectwo wiary, że przyjście Jezusa na świat jest zdolne rozświetlić mroki doczesności. Narodzony z Kobiety, żyjącej w małej wiosce wraz z mężem, rzemieślnikiem, przynosi odpowiedź na potrzeby naszej planety.

  • Dziecko najbardziej ubogie z ubogich, pozbawione władzy i prestiżu, bez sił zbrojnych i bez używania przemocy, staje się Mistrzem ludzkości, pozostając Bratem dla wszystkich, bo jest Synem Najwyższego.

Mimo że niesłusznie oskarżony, przyjmuje odrzucenie, tortury i śmierć z miłości do ludzi, których uczynił swymi siostrami i braćmi. Jego miłość u końca drogi życia pełnego cierpienia daje początek nowemu światu.

  • Społeczności chorej na przemoc i niesprawiedliwość, w której zbyt wiele osób ginie z powodu żądzy władzy i bogactwa innych, papież wskazuje na Emmanuela – Boga z nami.

Jesteśmy zachęcani do przekonywania innych, że pokora i miłość są potężniejsze i skuteczniejsze od najbardziej wymyślnych rodzajów broni.

  • Odpowiedzią jest Jezus, ubogi Syn Boga i Maryi, zdolny przemienić przewrotne serca. Głoszenie Jego jest najlepszym darem Kościoła dla świata.

W drugiej intencji natomiast Ojciec święty poleca modlitwie rodziców, aby dla swoich dzieci byli autentycznymi ewangelizatorami, przekazującymi im cenny dar wiary. Pierwszymi przekazicielami depozytu wiary chrześcijańskiej są ochrzczeni rodzice.

Jak można być skutecznym ewangelizatorem wobec swoich dzieci i środowiska, w którym się żyje?

Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” podaje nowy sposób ewangelizacji, zaleca odnalezienie radości płynącej z odnowionego spotkania z Jezusem:

  • Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem.
  • Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji.
  • Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza.

W tej adhortacji pragnę zwrócić się do wiernych chrześcijan, aby zaprosić ich do rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, naznaczonego ową radością i wskazać drogi dla Kościoła w najbliższych latach” – napisał Papież. Autentycznym ewangelizatorem może, więc być ten, którego radosne nastawienie do życia płynie z karmienia się Ewangelią. Właśnie tacy ewangelizatorzy są najbardziej skuteczni. I to nie tylko wobec dzieci, ale i każdego, kto widzi radosną osobę, która jest życzliwa wobec innych. A ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci, ponieważ one z natury mają w sobie dużo radości. I odpowiadają radością na radość. Radosny przekaz Ewangelii – w formie pieśni, śpiewanych modlitw przed lub po posiłku, porannych czy wieczornych modlitw – szybciej trafi do serca i umysłu dziecka niż posępne odmówienie modlitwy. Módlmy się, więc w grudniu, aby rodzice byli dla swoich dzieci autentycznymi ewangelizatorami, przekazując im cenny dar wiary.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony www.franciszkanie.esanok.pl

 

5 grudnia 2014|