Pan jest mocą swojego ludu – Artyści Ziemi Sanockiej