Organy !

Szanowni Parafianie.

Zgodnie z obietnicą dziś chcę przekazać informacje dotyczące zakupu organów.

Po przeanalizowaniu ankiet i naradzie z Radą Duszpasterską, zgodnie z wyrażoną przez parafian wolą, podjęliśmy decyzję o zakupie organów piszczałkowych.

Jest to przedsięwzięcie rozłożone na co najmniej kilka lat, (4 lata) dlatego ufamy, że wspólnie podołamy temu przedsięwzięciu.

Jeszcze raz dziękuję za waszą wolę wsparcia tego dzieła. Nie wyznaczamy konkretnych ofiar od rodziny, lecz ufamy, że każdy według możliwości wspomoże to dzieło. Myślę, że nadal III niedziela miesiąca pozostanie dniem, w którym parafianie oraz ludzie dobrej woli będą mogli składać ofiary zarówno na utrzymanie naszej świątyni jak i zakup organów. Ofiarowane pieniądze będzie można również wpłacać na konto Parafii. Dlatego przygotowaliśmy wzory blankietów, które dziś i w każdą niedzielę będą rozprowadzane przez ministrantów przy rozprowadzaniu gazet. Tych blankietów nie będziemy wykładać, aby oszuści ich nie podmieniali wpisując fałszywe konta. prosimy  je sobie  zabrać i zapoznać się z ich treścią. Można wpłacać na ten blankiet lub inaczej…. Wszystkie wpłaty z dopiskiem „Darowizna na cele kultu – organy”. Te informacje o dokonanych wpłatach będą do wglądu u proboszcza. (drukarni „Piast Kołodziej” dziękujemy za wydruk blankietów). Przekazane w ten sposób pieniądze będzie można  odliczyć od podatku za rok 2019. Proszę o wpłaty, abyśmy mogli podpisać umowę z wykonawcą, ale musimy mieć na wpłatę zaliczki.

Ks. Andrzej Szkoła – proboszcz

Wypełniony blankiet przelewu do pobrania niżej, po kliknięciu w przycisk

Polecenie przelewu _ ORGANY
17 lutego 2019|