ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA Z OKAZJI KANONIZACJI JANA PAWŁA II

26 kwietnia 2014 roku; ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA DO NARODU POLSKIEGO Z OKAZJI KANONIZACJI JANA PAWŁA II;Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek w orędziu skierowanym dzisiaj do Polaków przed kanonizacją papieża Wojtyły. W przesłaniu wyemitowanym przez TVP1 i Polskie Radio papież wyraził nadzieję, że kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII nada nowy impuls codziennej i wytrwałej pracy Kościoła w Polsce.

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA DO NARODU POLSKIEGOSwoje przesłanie Franciszek rozpoczął słowami: „Drodzy rodacy Błogosławionego Jana Pawła II!” i wyraził radość, że został powołany do ogłoszenia jego świętości w najbliższą Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na zakończenie oktawy Wielkanocnej.

„Jestem wdzięczny Janowi Pawłowi II, podobnie jak wszyscy członkowie Ludu Bożego, za jego niestrudzoną posługę, jego przewodnictwo duchowe, za to, że wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary i za jego niezwykłe świadectwo świętości” – powiedział papież.

Ojciec Święty przytoczył fragment homilii, którą jego poprzednik Benedykt XVI wygłosił 1 maja 2011 r. podczas beatyfikacji Jana Pawła II, w której obecny papież senior powiedział:

  • To, o co Jan Paweł II prosił wszystkich, to znaczy, by się nie lękać i otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi, sam uczynił, jako pierwszy.
  • „Otworzył Chrystusowi społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, z siłą giganta — siłą, którą dawał mu Bóg — odwracając tendencję, która mogła się wydawać nieodwracalna”.

Papież Franciszek przypomniał, że Jan Paweł II zanim „wyruszył, by przemierzać drogi świata, Karol Wojtyła dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej ojczyźnie, w Polsce”, brał udział w II Soborze Watykańskim, a gdy został wybrany 16 października 1978 r. na papieża „stał się wszystkim dla wszystkich”. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją.

  • „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej” – zaznaczył Franciszek.

Papież nawiązał do swojego przemówienia, jakie wygłosił do polskich biskupów, którzy w lutym przebywali w Rzymie z wizytą ad limina Apostolorum, w którym zaznaczył, że Kościół w Polsce ma nadal ogromny potencjał wiary, modlitwy, miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej.

„Mam nadzieję, że kanonizacja Jana Pawła II a także Jana XXIII nadadzą nowy impuls codziennej i wytrwałej pracy Kościoła w waszej ojczyźnie” – powiedział Franciszek wyrażając radość, że – jeśli Bóg pozwoli – to za dwa lata odwiedzi Polskę z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Ojciec Święty zachęcił wszystkich do głębokiego przeżycia kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionego Jana XXIII i podziękował m. in. wszystkim dziennikarzom prasy, radia i telewizji za ich posługę podczas kanonizacji. Na zakończenie Franciszek pozdrowił wszystkich rodaków Jana Pawła II, także tych, którzy nie należą do Kościoła katolickiego.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

26 kwietnia 2014|