OJCIEC ŚWIĘTY Franciszek w PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

25 listopada 2014, godz. 11:37; Papież w PE: … kieruję orędzie nadziei i zachęty do obywateli Europy… Papież Franciszek powiedział na forum Parlamentu Europejskiego we wtorek, że chciałby ze Strasburga skierować do wszystkich Europejczyków orędzie nadziei i zachęty. Apelował o przezwyciężenie obaw i podziałów. “Zwracając się dziś do was i wychodząc od mojego powołania, jako pasterza, chciałbym skierować do wszystkich obywateli Europy orędzie nadziei i zachęty” – oświadczył Papież.

OJCIEC ŚWIĘTY Franciszek w PARLAMENCIE EUROPEJSKIMOjciec Święty podkreślił, że podstawą jego orędzia nadziei jest ufność w to, że “trudności mogą stać się silnymi katalizatorami jedności, by przezwyciężyć wszelkie obawy, jakie Europa przeżywa razem z całym światem”.

Papież apelował o to, by powrócić do stanowczego przekonania ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy pragnęli “przyszłości opierającej się na zdolności do wspólnego działania na rzecz przezwyciężenia podziałów i krzewienia pokoju i jedności wśród wszystkich narodów kontynentu”.

“W centrum tego ambitnego projektu politycznego było zaufanie do człowieka, nie tyle jako obywatela ani też podmiotu ekonomicznego, ale do człowieka jako osoby obdarzonej godnością transcendentną” – dodał.

Zwracając się do eurodeputowanych papież podziękował za zaproszenie do tej fundamentalnej, jak stwierdził, “instytucji życia Unii Europejskiej” i za możliwość zwrócenia się w ten sposób do ponad 500 milionów obywateli 28 państw członkowskich.

Przypomniał, że odwiedza Parlament Europejski ponad pół wieku po wizycie Jana Pawła II.

Zwracając uwagę na zmiany, jakie zaszły od tamtych czasów w Europie i na całym świecie, dodał, że spełnia się wyrażone na tym forum w 1988 roku przez polskiego papieża pragnienie, aby “Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia”.

Zmieniający się świat, podkreślił papież, jest coraz mniej “eurocentryczny”.

“Obszerniejszej i posiadającej większy wpływ Unii zdaje się jednak towarzyszyć wizerunek Europy trochę podstarzałej i przytłumionej, skłonnej, by czuć się mniej uczestniczącą w świecie, który patrzy na nią z dystansem, nieufnością, a niekiedy z podejrzliwością” – oświadczył argentyński papież.

Papież apelował także o wspólne rozwiązanie problemu imigracji. Wyraził opinię, że brak wzajemnego wsparcia w Unii Europejskiej grozi zachęcaniem do rozwiązań problemu, które nie biorą pod uwagę ludzkiej godności imigrantów, zaś sprzyjają pracy niewolniczej i nieustannym niepokojom społecznym.

“Europa będzie w stanie poradzić sobie z problemami związanymi z imigracją, jeśli będzie umiała jasno zaproponować swoją tożsamość kulturową i wprowadzić w życie odpowiednie ustawodawstwo, które potrafiłoby jednocześnie chronić prawa obywateli europejskich i zapewnić gościnność dla imigrantów” – mówił Papież Franciszek.

Apelował o odważną politykę i konkretne działania, które pomogą krajom pochodzenia imigrantów w rozwoju społeczno-politycznym i przezwyciężeniu konfliktów wewnętrznych. Papież wskazał, że trzeba zająć się przyczynami, a nie tylko skutkami imigracji.

Apelował także o “kreatywny dialog” z państwami, które zwróciły się o przystąpienie w przyszłości do Unii Europejskiej. W tym kontekście wymienił kraje bałkańskie.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.radiomaryja.pl, PAP

 

25 listopada 2014|