Odczytać na nowo Mękę Chrystusa

Gorzkie Żale to tradycyjne nabożeństwo wielkopostne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz kazaniem pasyjnym. W tym roku, w okresie Wielkiego Postu, archidiecezjalne Radio Fara, transmitować będzie Gorzkie Żale z Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, miejsca w sposób szczególny poświęconego kultowi Męki Pańskiej.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, po uroczystym odśpiewaniu pieśni rozważających Mękę Pana Jezusa kazanie pasyjne wygłosił ks. Jakub Sieniawski. Już na początku zaznaczył, że po raz kolejny dany jest nam czas na rozważanie i głębsze zrozumienie tajemnicy męki i śmierci Bożego Syna. Przywilejem jest móc oddać się tej refleksji w świątyni, która od wieków przepojona jest treścią paschalnego misterium.

Świadectwem tej rzeczywistości są uwiecznione na łuku tęczowym świątyni symbole narzędzi śmierci Zbawiciela, a przede wszystkim kaplica Grobu Bożego oraz obecność wiernej kopii Całunu Turyńskiego. Z pomocą w zrozumieniu jego tajemniczego przekazu przychodzą nam technika i nauka – pomagają wydobyć z niego ten niezwykły zapis, który okazuje się głosem tak bardzo współbrzmiącym ze słowami Ewangelii. Opisy Ewangelistów wzmacniają wiarygodność przedmiotów będących świadkami tamtych zdarzeń.

Kaznodzieja zaznaczył, że Bóg przez swoją mękę i śmierć podarował każdemu człowiekowi Zbawienie. Jego cierpienie wzmaga się jednak, gdy my sami odrzucamy Jego miłość wybierając jarzmo grzechu, długotrwale w nim trwając – zasłaniając się przy tym prymitywnymi argumentami.

Ważna jest nasza codzienna modlitwa i ufność, nawet w wyniku beznadziei. Powinniśmy modlić się całym sobą – wszystkim, co przeżywamy oraz uczyć się dostrzegać Chrystusa w żywej relikwii, jaką jest Najświętszy Sakrament.

nie, 18 Lut 2018  ·  7,7 MB  ·  136
Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, 18 lutego 2018 r.

Już za tydzień kolejne nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym transmitowane z Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku o godz. 15:00.

Źródło: przemyska.pl
19 lutego 2018|