O. James Manjackal – Rekolekcje Gdańsk 2008 – świadectwo Gaby

Ojciec James Manjackal jest to znany w świecie charyzmatyk. Na mszach sprawowanych przez wielu ludzi doświadczało cudu uzdrowienia zarówno fizycznego jaki i wewnętrznego. Ojciec James Manajackal sam wiele lat temu doświadczył cudu uzdrowienia z gruźlicy nerek. Od tamtej pory został dotknięty przez Ducha Świętego i zaczął podróżować po świecie po to by głosić ludziom dobrą nowinę o zbawieniu.

James Manjackal – modlitwa do Ducha Świętego

1) Szukaj wpierw jego królestwa

„Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym „(Rz 14, 17).

„Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33). Nasz Ojciec Niebieski wio o co Go prosisz w modlitwie. Ale on pragnie, aby ci którzy przychodzą do Niego wierzyli w Jezusa Chrystusa i żyli zgodnie z Jego wolą. Do jakiejkolwiek klasy społecznej czy wyznania należysz, jeśli żałujesz za swoje grzechy, wierzysz w Jezusa i akceptujesz Go jako jedynego Wybawiciela i Pana, doświadczysz obecności Ducha Świętego. Doprowadzi cię to do wolności, uzdrowienia i pomoże doświadczyć Jego siły.

Co powinieneś zrobić:

Uwierz, że Jezus Chrystus odkupił nasze grzechy na krzyżu i dlatego jesteśmy uwolnieni od grzechu (1 P 2, 24).

Przyjdź do jedynego Wybawcy Jezusa i wyznaj swoje grzechy przed Nim. „Pokutujcie, więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa” (Dz 3, 19 — 20)

Zaakceptuj władzę Jezusa. Powinieneś wiedzieć, że nie znajdziesz zbawienia nigdzie indziej tylko idąc za Chrystusem przez życie. „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12)

Złóż siebie całego w ofierze u stóp Jezusa. Całkowite zaufanie i oddanie Panu jest konieczne. „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12, 1).

Módl się o zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty przyjdzie do każdego, kto Go szuka. Kiedy już zostaniesz napełniony Duchem Świętym, doświadczysz też obecności Boga (Dz. 7, 55; 1 J 4, 13; J 14,20). W konsekwencji doświadczysz też pokoju i radości, uwolnienia od więzów grzechu, a nawet uzdrowienia od choroby. Duch święty da ci siłę abyś potrafił publicznie mówić o tym, czego doświadczyłeś w obecności innych.

Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca — ten miłosierdzia dostąpi (Przy 28, 13)

Módl się

Miej litość nade mną Jezu, mój Panie. Przepraszam za wszystkie grzechy, które popełniłem. Żałuję za grzechy i wszystkie okazje do grzechu w moim życiu. Przebacz mi proszę moje grzechu i obmyj mnie swoją drogocenna krwią. Mój Panie, pragnę by Duch Święty zstąpił na mnie. Ześlij na mnie Ducha Świętego, abym został oczyszczony, uzdrowiony i ocalony. Dziękuję Ci Jezu i wielbię Ciebie.

(Powtórz te słowa tyle razy ile chcesz. Gdy się modlisz uwierz, że zostałeś wypełniony Duchem Świętym i dziękuj za to Panu. Jeśli się modlisz i czujesz w sobie nienawiść do kogoś powinieneś mu teraz przebaczyć. W przeciwnym razie twoje grzechy nie zostaną ci przebaczone i twoja modlitwa nie będzie usłyszana (por. Mk 11,25).

Jeśli jesteś katolikiem to powinieneś odbyć szczerą spowiedź i przyjąć Komunię Świętą. Po modlitwie dobrze jest zaśpiewać kilka pieśni do Ducha Świętego. Spróbuj przeczytać następujące fragmentu z Biblii: J 3,1-31; J 1, 1 — 10; Ps 51

O. James Manjackal

 

 

4 listopada 2014|