NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016 i wspaniała inicjatywa „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”

01 wrzesień 2015 roku; NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016 – PAPIEŻ FRANCISZEK BŁOGOSŁAWI INICJATYWIE „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny Mszą Świętą o godzinie 08:00, pod przewodnictwem ks. Proboszcza Andrzeja Szkoły, który przybliżył nam rzecz najważniejszą – źródłem naszej wiedzy, jest nasz Boski Nauczyciel JEZUS Chrystus – jest on inspiracją nie tylko uczniów u zarania podejmowanej nauki, ale i dla wielu doktorów i profesorów starających się odkryć i naśladować wszystko to, co przez wieki było natchnieniem wielkich tego świata, wszystkiego tego, czym STWÓRCA obdarzył nas dając nam w posiadanie ziemię, mówiąc czyńcie ją sobie poddaną.

NOWY ROK SZKOLNY 2015-2016Credo naszego życia, to wiara w BOGA, Stwórcę Nieba i Ziemi (całego wszechświata…), wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych oraz w życie wieczne.

Nic jednak nie osiągniemy bez odrobiny wysiłku ze swojej strony…

Poprzez naukę BÓG dał nam tę możliwość, aby odkrywać bezmiar tajemnic, które cierpliwie wzgłębiamy dzień za dniem.

Celem naszego życia tutaj na ziemi jest odkrycie drogi do wieczności, którą jest nasz nauczyciel JEZUS Chrystus. Tylko poprzez regularną naukę a wręcz cierpliwe studia możemy odkryć dane nam talenty, które powinniśmy rozwijać na chwałę naszemu BOGU.

Król królów i Nauczyciel nauczycieli ( Profesor profesorów i Doktor doktorów wszech nauk) zachęca nas do podjęcia wysiłku na rzecz nauki i formowania osobowości – ale musimy pamiętać, w Duchu MIŁOŚCI, i MIŁOSIERDZIA wobec drugiego człowieka, tak aby odkrywać w sobie wpisany w nas obraz BOGA.

W ostatnich latach odkryliśmy na nowo, tę przepiękną ideę, jaką jest niesienie pomocy materialnej, najbardziej potrzebującym dzieciom. W ideę tę wpisała się akcja „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”. W naszej parafii również wpisaliśmy się czynnie w tę chlubną akcję.

Zapraszamy do naszej galerii parafialnej: http://chrystuskrol.przemyska.pl/galerie/?album=1&gallery=119, gdzie

Pozdrowienie i błogosławieństwo od papieża Franciszka dla dzieci oraz uczestników i organizatorów akcji „Tornister pełen uśmiechów”, przekazał w Przemyślu abp Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski zapewnił, że Ojciec Święty bardzo ceni „tę piękną ideę” i dziękuje za nią. W Przemyślu odbył się dziś ogólnopolski finał tej kampanii organizowanej przez Caritas.

Wydarzenie połączone jest z Wincentiadą, czyli Dniami Patrona Przemyśla – św. Wincentego. Abp Celestino Migliore przewodniczył Mszy św. w kościele ojców franciszkanów, gdzie przechowywane są relikwie św. Wincentego.  Nuncjusz stwierdził w homilii, że przekazanie tornistrów z wyprawkami szkolnymi jest przykładem międzyludzkiej solidarności.

  • Trzeba podziwiać tę akcję, która obejmuje całą Polskę, trzeba za nią dziękować i mobilizować się do jej kontynuowania. Dziś nasza modlitwa wdzięczności obejmuje te osoby, wspólnoty parafie, które już od kilku lat włączają się w tę akcję – powiedział. Abp Migliore zaznaczył, że solidarność z innymi to nie tylko pomoc materialna.
  • Ofiarowanie czegoś, co konieczne do życia to także budzenie w obdarowanym potrzeby bycia solidarnym z innymi ludźmi, to otwieranie naszych serc i dłoni na dalszą pomoc. To pomaga obu stronom w byciu prawdziwymi mężczyznami i kobietami – podkreślił.

Przywołując słowa Pana Jezusa „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, hierarcha zapewniał, że doświadczanie darmowości może być doświadczeniem, które przemienia życie. Zachęcał obdarowywanych, aby byli zdolni do bezinteresownego dzielenia się tym, czym mogą oraz aby pozwolili, żeby darmowe tornistry przemieniły ich życie. 

Nuncjusz zauważył, że plecaki i przybory za rok będą być może już zużyte, ale jeśli ich posiadacze będą bogaci w solidarność, to staną się przez to bardziej dojrzali, a kraj będzie stawał się piękniejszy, bardziej godziwy i solidarny.  Abp Migliore przekazał również pozdrowienia i błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka, który dziękuje za tak piękną ideę i bardzo ją ceni.

Dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz podkreśla, że możliwość obdarowania dziesiątek tysięcy dzieci wyprawkami szkolnymi to zasługa wielu darczyńców, bardzo często cichych i anonimowych, którym niekiedy również się nie przelewa. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, żeby te dzieci miały dziś swój uśmiech, za solidarność i wrażliwość serdecznie dziękuję w imieniu całej Caritas – powiedział. Po Mszy św. ulicami Starego Miasta przeszła doroczna procesja na pamiątkę wydarzenia z 1657 r., kiedy Przemyśl był oblężony przez Tatarów. Odstąpienie najeźdźcy nastąpiło, gdy franciszkanie przeprowadzili procesję z relikwiami św. Wincentego ulicami Przemyśla i potem ustawili je w jednej z bram miasta. Popołudniu na Rynku miejskim odbył się piknik. W czasie jego trwania rozdanych zostało 8 tysięcy plecaków z wyprawkami szkolnymi.

**************************************

WITAJ SZKOŁO – rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego

**************************************

Po słonecznych wakacyjnych miesiącach zaczynamy nowy rok szkolny. Minął radosny czas wakacji i rozpoczął się nowy rok szkolny. Czas wytężonej pracy i szkolnych obowiązków. Witając dyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów, pracowników oświaty, rodziców a także młodzież i dzieci zwracamy uwagę na znaczenie tego wyjątkowego czasu formowania umysłów i serc a także ducha. To jest czas dany nam przez Boga. Nie można go zmarnować.

Liczy się wasze czynne zaangażowanie, a z nim powiązane są zajęcia w szkole. Sprzyja temu rozpoczynający się rok szkolny, który zaprasza do podjęcia solidnej pracy w szkole, bez której nie zrealizujecie swoich życiowych planów.

Wakacje służyły wypoczynkowi, nabraniu sił do przykładania się do każdego szkolnego przedmiotu. W solidnej pracy w szkole i w domu w nowym roku pomaga nam przykład Pana Jezusa. Czas dany nam przez Pana Boga możecie i powinniście poświęcić na pogłębienie przyjaźni z Nim, przez częstą rozmowę, podczas której tak jak Pan Jezus będziecie opowiadali o wszystkim Bogu Ojcu.

Na katechezie będziecie poznawać prawdy wiary. Umacniać będziecie przyjaźń z Panem Jezusem poprzez częstą spowiedź i Komunię Świętą. Korzystanie z wiedzy naszych nauczycieli, którzy na tej drodze będą waszymi przewodnikami pomoże wam w pogłębianiu znajomości o człowieku i świecie, a także będzie krokiem do przodu w realizacji życiowych planów. Poprzez wytrwałą pracę w szkole i angażowanie się w zajęciach w domu wyrazicie także miłość i wdzięczność Panu Bogu, który was zaprasza do pomnażania talentów.

Przychodzimy, więc u progu nowego roku szkolnego prosić Boga, naszego najlepszego Ojca, by udzielał nam swych łask, by błogosławił nas i naszym obowiązkom, wysiłkom, naszej pracy. Chcemy właśnie z Nim, z Bogiem rozpocząć nowy rok nauki.

Musimy jednak pamiętać, że swoim błogosławieństwem Bóg zawsze nas obdarowuje, zawsze zlewa na nas swe łaski, tylko my musimy je dobrze wykorzystać.

  • „Bez pracy nie ma kołaczy”. To prawda.
  • Nawet, jeśli przed klasówką się pomodlisz, ba nawet, jeśli przyjdziesz na Mszę Świętą do Kościoła, nic to nie da, jeśli do tej klasówki się nie przygotujesz.

Panu Bogu trzeba troszeczkę dopomóc”, pokazać Mu, że chcemy Jego pomocy. Tutaj potrzeba wiele wytrwałości. Jest to ważne abyśmy dla Boga, dla pogłębiania wiary i wiedzy umieli stawiać czoła wielu przeciwnościom.

Wszystkim wam życzymy, by nauka w szkole, jaką będziecie podejmować przyniosła także mnóstwo radości i satysfakcji. Byście stawali się coraz mądrzejsi, a jednocześnie pozostali równie naturalni i spontaniczni jak dzisiaj oraz abyście w zdobywaniu wiedzy byli wytrwali. Takiej wytrwałości wam wszystkim życzę w nowym roku szkolnym. Na zakończenie Mszy świętej ks. Proboszcz udzielił wszystkim zebranym uroczystego błogosławieństwa.

1 września 2015|