Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie

W Wielki Piątek –  w tym roku 10 kwietnia 2020 – rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

O tej nowennie powiedział, że można w niej uprosić wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas na ziemi i w wieczności.

Zobacz też —> Święto Miłosierdzia Bożego – geneza, historia i obietnice Pana Jezusa

Uroczyste rozpoczęcie tej Nowenny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach nastąpiło po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia (15:00), która w Wielki Piątek w sposób wyjątkowy jest celebrowana i przeżywana.

Za —> Faustyna.pl: Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego


W każdym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – modlić się rów­nież sło­wa­mi, jakie Jezus podyk­to­wał na te dni św. Sio­strze Fau­sty­nie (Dz. 1209–1229).  Zapraszamy!

Jeśli z ufnością odmawiać będziemy nowennę, której Jezus zażądał od Siostry Faustyny, to możemy otrzymać łaski z tytułu ufności, ponieważ konkretna obietnica związana z tą nowenną dotyczyła tylko samej Siostry Faustyny.

Kliknij:

⇒ Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 1 – Wielki Piątek

⇒ Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 2 – Wielka Sobota

⇒ Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 3 – Niedziela Wielkanocna

⇒ Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 4 – Poniedziałek Wielkanocny

⇒ Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 5 – Wtorek w Oktawie Wielkanocy

⇒ Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 6 – Środa w Oktawie Wielkanocy

⇒ Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 7 – Czwartek w Oktawie Wielkanocy

⇒ Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 8 – Piątek w Oktawie Wielkanocy

⇒ Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 9 – Sobota w Oktawie Wielkanocy


Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny:

“Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi kazał Jezus napisać i odprawiać przed świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się w Wielki Piątek.

– Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.

– Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. – I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego.”

Dzienniczek, 1209

 

Źródło: www.nowenna-przed-swietem-milosierdzia-bozego

10 kwietnia 2020|