Nowa Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” w naszej parafii

W poniedziałek, 7 maja 2018 r., w parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku powstała Wspólnota – Przyjaciele Oblubieńca. Działalność tej nowej grupy zainaugurował podczas Mszy Świętej ks. Krzysztof Kralka SAC – Moderator Generalny Wspólnoty. Opiekunem wspólnoty w parafii jest ks. Robert Blama.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5). Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Podczas Mszy Świętej w parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku, podczas której zawiązana została nowa wspólnota, głoszący homilię ks. Krzysztof Kralka SAC zwrócił uwagę na fakt, że człowiek osiąga pełnię tylko wtedy, gdy w jego centrum jest Bóg:

– Człowiek w pełni siebie rozumie, w pełni siebie przezywa i jest szczęśliwy, gdy jego centrum jest Bóg. Człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy sprzeciwia się swoim grzesznym pragnieniom, zapiera się tego co prowadzi do grzechu, po to, aby mieć życie Boże. Po to, aby być podobnym do Jezusa Chrystusa.

Po zakończonej Eucharystii członkowie wspólnoty  Przyjaciele Oblubieńca pozostali jeszcze na dalszej modlitwie, aby nowo powstałą grupę oraz jej członków zawierzyć Bogu i Matce Bożej.

10 maja 2018|