NIEDZIELA I TYDZIEŃ MISYJNY

18 październik 2014. NIEDZIELA I TYDZIEŃ MISYJNY OKAZJĄ DO POMOCY MISJOM; W najbliższą niedzielę, 19 października, obchodzony będzie Światowy Dzień Misyjny. W Polsce rozpocznie on Tydzień Misyjny, któremu będzie towarzyszyć hasło: Z Ewangelią wśród narodów. 14 października w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się prezentacja orędzia misyjnego papieża Franciszka na to święto misji.

NIEDZIELA I TYDZIEŃ MISYJNYPodczas konferencji orędzie misyjne papieża Franciszka na Niedzielę Misyjną 2014 zaprezentował ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, który powiedział: „Wczytując się w tegoroczne orędzie misyjne papieża Franciszka, można zauważyć, że sięgnął on do Evangelii nuntiandi, adhortacji o ewangelizacji w świecie współczesnym, autorstwa Pawła VI, który będzie beatyfikowany w zbliżającą się Niedzielę Misyjną.

Papież Franciszek już w pierwszych zdaniach jednoznacznie podkreśla, że ciągle jest tak wielu ludzi, którzy nie znają Chrystusa i dlatego dzieło misyjne jest nadal aktualne.

  • Ten Światowy Dzień Misyjny – to wielkie święto misji.
  • Jest to szczególny moment, w którym wierni z różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwy i konkretne gesty solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych”.

Papież nazywa ten dzień „świętem łaski i radości”. Papież Franciszek wyjaśnia, że to Duch Święty daje mądrość i męstwo tym, którzy otwierają się na Jego działanie. Natomiast świadomość, że Chrystus wspiera dzieło misyjne i towarzyszy misjonarzom, wypełnia serca głoszących Dobrą Nowinę radością.

  • Dzielenie się wiarą, radością i ofiarą oraz łaską Bożą jest głównym przesłaniem tegorocznego orędzia misyjnego.
  • Niedziela Misyjna jest okazją do dzielenia się z biedniejszym ode mnie, nie nadmiarem czy tym, co mi zbywa, lecz tym, co mam, czego też potrzebuję.

Niedziela Misyjna jest świętem patronalnym jednego z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Ofiary składane na tacę w ten dzień we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą fundusz solidarności tego Dzieła. W latach 2011-2014 Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przekazało na pomoc misjom ok. 13,5 mln zł, w tym w 2014 r. – ok. 3,7 mln zł. Środki zostały przekazane na realizację projektów misyjnych w siedmiu krajach – Nigerii, Sudanie, Tanzanii, Bangladeszu, Kirgistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie.  „Kraje te borykają się najczęściej z problemami materialnymi i natury politycznej, a Kościół w nich jest jeszcze słabo uformowany.” – stwierdził ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW – Przekazywana pomoc ma charakter nie doraźny, ale długofalowy. To nie jest jednorazowy, realizowany w jednym roku projekt, może on trwać dwa, trzy lata. Utrzymujemy kontakt z diecezjami i parafiami, którym pomagamy, a one informują nas o postępie prac – dodał ks. Będziński.

  • Obecnie 40% krajów na świecie to są wciąż terytoria misyjne.

Niedziela Misyjna jest to taki dzień w roku, kiedy każdy z nas może pomóc misyjnym parafiom we wszystkich częściach świata, niosąc Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości. Warto budować Kościół, aby każdy zagubiony, poszukujący, ubogi i potrzebujący człowiek mógł doświadczyć Bożej miłości.

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2014: http://pdm.missio.org.pl/pli/ppl/p652.pdf

 

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

 

18 października 2014|