Nie wszyscy będą zbawieni

BRACIE i Siostro w naszym Panu Jezusie Chrystusie – znajdź czas i wysłuchaj poleconego SŁOWA, które mówi nam o drodze do domu Ojca, o tym, co dotyczy „czasu i materii związanej z przejściem”, tych wszystkich kryteriów, które wpłyną na nasz przyszły los – gdzie ukryta jest prawda, od czego zależy nasze zbawienie – co powinniśmy uczynić, aby szczerze sprostać wymogom dotarcia do domu Ojca…

5 listopada 2016|