„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

Rekolekcje ewangelizacyjne. Chrystus Król Sanok, 11-13 październik 2013 roku; Wiele radości i przeżyć duchowych doświadczyliśmy w naszym Ruchu Światło Życie Domowy Kościół, podczas parafialnych rekolekcji ewangelizacyjnych w Parafii Chrystusa Króla w Sanoku. Organizatorem był Domowy Kościół – Rejon Sanok. Rekolekcje te odbywały się w dniach 11- 13 października 2013 r. Proboszcz Parafii Chrystusa Króla ks. Andrzej Szkoła, z ogromnym zaangażowaniem i wielkim sercem włączył się w organizację i przebieg spotkań ewangelizacyjnych.

Rekolekcje ewangelizacyjne 2013Poprzez modlitwę, wielokrotne ogłoszenia oraz włączenie wszystkich wspólnot parafialnych i kapłanów wzbudził szerokie zainteresowanie tym świętym wydarzeniem nie tylko wśród parafian, lecz również innych Sanoczan jak i z pobliskich okolic. Wielu z nich przyszło nie zrażając się różnymi przeszkodami, aby uczestniczyć w tych rekolekcjach i by spotkać się ze słowem Bożym. Również po to, by umocnić swoją wiarę, a szczególnie zrozumieć to, że do zbawienia potrzebny jest Bóg.

Trwamy w atmosferze roku wiary, a rekolekcje pod hasłem „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” pozwoliły wszystkim uczestnikom zastanowić się nad swoją wiarą i życiem. Głównym celem tych rekolekcji było doprowadzenie do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem i przyjęcie Go poprzez wiarę w Duchu Św. jako swojego Pana i Zbawiciela.

Rekolekcje prowadził ks. moderator Domowego Kościoła Marek Zajdel oraz małżeństwo Halina i Czesław Zaforemscy. Konferencje i prace w grupach odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ulicy Sadowej. Organizatorzy rekolekcji zapewnili uczestnikom posiłki i opiekę nad dziećmi, a osobom przyjezdnym – nocleg.

Po zapaleniu świecy „Światła Chrystusa” przez parę rejonową Genowefę i Zbigniewa Kopczyńskich, rekolekcje rozpoczął gospodarz Parafii Chrystusa Króla, ks. proboszcz Andrzej Szkoła witając wszystkich z wielkim wzruszeniem bardzo serdecznie. Na wstępie wyjaśnił znaczenie słowa rekolekcje, które pochodzi z jez. łacińskiego rekolide – co znaczy poznać siebie. Organizowane rekolekcje są po to, by  przede wszystkim poznać siebie, ubogacić swoją miłość, miłość do Chrystusa oraz po to by każdy stał się inny, odnowiony, przemieniony, stał się „Nowym człowiekiem”.

Ksiądz Marek i para animatorska Halina i Czesław poprzez słowo Boże wprowadzili uczestników rekolekcji w osobistą relację z Jezusem. Poznaliśmy, że rekolekcje to błogosławiony czas, to chwila zatrzymania się by spotkać Jezusa, słuchać Go i zrozumieć Jego przesłanie oraz zapraszać go stale do swojego życia. Każdy potrzebuje umocnienia w wiary zwłaszcza w obecnych, trudnych czasach. Panaceum na to, jest trwać przy Bogu, modlić się rozważać Pismo Św., zapraszać Go do swojego serca. Homilie i konferencje oparte na IV prawach Bożych głoszone przez ks. Marka uświadomiły nam, czym jest wiara, rodzina i małżeństwo.  Wiedza ta pozwoli nam, więc lepiej poznać Boga, zrozumieć Jego naczelną rolę w naszym życiu i stać się lepszym. Ks. Marek podkreślił to, że zawsze mamy otwierać drzwi Chrystusowi, ciągle poszerzać i doskonalić swoją wiarę oraz pamiętać o tym, że Pan Bóg jest Bogiem wszystkich i każdego człowieka. Uświadomił nam, że zbawienie nie jest przeznaczone tylko dla wybranych ludzi, ale jest dla wszystkich, którzy wierzą.

W swoim Synu Bóg objawił ogromną miłość całemu światu, otworzył drzwi zbawienia dla wszystkich ludzi – zarówno bogatych jak i biednych, pobożnych i ateistów, białych i innych ras, ponieważ „ u Boga nie ma względu na osobę / Rz. 2,11/. Idąc za Jezusem możemy osiągnąć cel naszego życia, jakim jest niebo i zbawienie. Im bardziej przybliżamy się do Boga tym bardziej przybliżymy się do nieba. Bóg często wystawia naszą wiarę i miłość na ciężkie próby, lecz nie powinniśmy się tego lękać ale ciągle trwać przy Nim – to właśnie Bóg ma być na pierwszym planie być priorytetem w naszym codziennym życiu. Wszyscy dzisiaj potrzebujemy odnowy, wyzbycia się grzechu, stąd potrzeba ciągłej ewangelizacji i takich błogosławionych rekolekcji.

Uczestnicy rekolekcji / około 350 dorosłych i ponad 150 dzieci/ zostali podzieleni do pracy w grupach prowadzonych przez animatorów Domowego Kościoła. Praca w grupach polegała na rozważaniu wybranych fragmentów Pisma Św. dotyczących głoszonych konferencji.

Podczas tych trzech dni był czas na modlitwę / szczególnie do Ducha Św./ śpiew pieśni religijnych uświetnionych przez diakonię muzyczną.

Każdy dzień rekolekcji rozpoczynaliśmy Jutrznią.

Najważniejszym punktem duchowych przeżyć była codzienna Eucharystia koncelebrowana przez ks. Marka Zajdel i ks. Andrzeja Szkoła. Każda Msza Św. z piękną oprawą liturgiczną pozwoliła obecnym pogłębić i poszerzyć wiarę w Boga żywego oraz przyjąć Jezusa, który jest naszym zbawieniem.  To właśnie Jezus Chrystus pragnie byśmy szli za Nim w prostocie i ufności, jak również to On chce zaspakajać nasze potrzeby i ofiarować nam królestwo niebieskie. Natomiast naszym zadaniem jest wytrwale prosić, szukać oraz pukać do drzwi Jego królestwa. Te święte rekolekcje ukazały nam kim jest Jezus i jak bardzo umiłował każdego z nas. Owoce rekolekcji widoczne były już podczas niedzielnej Eucharystii. W darach ofiarnych złożono kilkanaście deklaracji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka tzn. dar abstynencji – bycia wolnym człowiekiem.

Rekolekcje zakończono Agapą – ucztą miłości.

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie, przebieg oraz zakończenie rekolekcji serdeczne Bóg zapłać.  Niech dobry Bóg wszystkim Im błogosławi  i obdarza wszelkimi dobrami  a Matka Najświętsza wyprasza potrzebne łaski.

Szczęść Boże

Opracowała Alicja Dyl

 

20 października 2013|