Najświętsza Rodzino, módl się za nami

Akt oddania się Świętej Rodzinie:

O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś –
Spojrzyj łaskawie na te nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały –

Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

O Maryjo, Matko Najmilsza –
Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych 

Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie –
Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła. Amen.

Litania do św. Rodziny:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne –
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny -wspierajcie nas.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi – wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich –
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów –
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie –
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona –
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej –
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana –
Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim –
Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej –
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej –
Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej –
Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich –
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci –
Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od zamiłowania uciech światowych –
Od rozproszenia serca i umysłu –
Od oziębłości w służbie Bożej –
Od szukania przyjemności i wygód –
Od przywiązania do dóbr ziemskich –
Od pragnienia próżnej chwały –
Od złej śmierci –
Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych – wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę –
Przez doskonałe wasze –
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze –
Przez prace i trudy Wasze –
Przez modlitwy i milczenie Wasze –
Przez doskonałość czynów Waszych –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K.: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
W.: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: www.fronda.pl/
30 grudnia 2018|