NADZWYCZAJNY ROK ŚWIĘTY

18 marca 2015 roku; ROK ŚWIĘTY DEDYKOWANY MIŁOSIERDZIU; Papież Franciszek ogłosił w piątek, w drugą rocznicę swego wyboru Nadzwyczajny Rok Święty dedykowany miłosierdziu. Rozpocznie się on w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia i zakończy 20 listopada 2016 roku. Papież zapowiedział Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie tradycyjne otwarcie Drzwi Świętych w bazylice Świętego Piotra, w homilii wygłoszonej podczas piątkowego nabożeństwa pokutnego w Watykanie.

NADZWYCZAJNY ROK ŚWIĘTYWatykan w związku z tą zapowiedzią przypomniał, że na początku tego roku Franciszek powiedział: „To jest czas miłosierdzia. Ważne jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer społecznych. Naprzód!”.

Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przypadnie w 50 rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II. Ponadto Watykan poinformował, że oficjalne i uroczyste ogłoszenie Roku Świętego odbędzie się podczas tegorocznej Niedzieli Miłosierdzia 12 kwietnia, uroczystości wprowadzonej przez świętego Jana Pawła II. Jest ona obchodzona w pierwszą niedzielę po świętach wielkanocnych.

  • Papież, stojąc przed Drzwiami Świętymi, ogłosi wtedy Bullę na Rok Święty.

W watykańskiej nocie przypomniano, że Kościół Katolicki rozpoczął tradycję Roku Świętego wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII w 1300 roku. Papież ten zaproponował celebrację Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 1475 roku, aby umożliwić każdemu pokoleniu przeżycie takiego Jubileuszu, czas ten został skrócony do 25 lat. Jubileusz nadzwyczajny natomiast zostaje ogłoszony ze szczególnej i ważnej okazji. Dotychczas w Kościele zostało ogłoszonych 26 Lat Jubileuszowych. Ostatnim był Jubileusz Roku 2000 za pontyfikatu Jana Pawła II.

  • Jubileusz – wyjaśniono – polega na przebaczeniu, odpuszczeniu grzechów otwartym dla wszystkich, na możliwości odnowienia relacji z Bogiem i z bliźnim.
  • W ten sposób Rok Święty staje się możliwością pogłębienia wiary.
  • Obrzęd inicjujący Jubileusz to otwarcie Drzwi Świętych, które są zazwyczaj zamurowane. Znajdują się one w czterech rzymskich bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami oraz św. Matki Bożej Większej i we wszystkich nich zostaną po kolei otwarte.

Zwraca się uwagę na szczególne przywiązanie papieża Franciszka do miłosierdzia. Podczas pierwszego po swym wyborze spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański powiedział: „Usłyszenie słowamiłosierdziezmienia wszystko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia świat.

Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma tak wiele cierpliwości”. Papież Franciszek powierzył organizację Jubileuszu Miłosierdzia Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

18 marca 2015|