Nabożeństwo fatimskie w Miejscu Piastowym

O przesłaniu z Fatimy, które ma na celu odnowić serca ludzi, mówił abp Adam Szal w sobotę, 6 maja br. w Miejscu Piastowym, podczas pierwszego w tym roku nabożeństwa fatimskiego. W 100. rocznicę objawień fatimskich, Metropolita Przemyski zachęcał zgromadzonych do swoistego rachunku sumienia względem wypełniania próśb Matki Bożej, skierowanych do całej ludzkości poprzez dzieci z Fatimy.

– Czy jesteśmy wierni tym słowom, które Maryja wypowiedziała do dzieci w Fatimie? O co chodziło Maryi, kiedy objawiła się 100 lat temu? – pytał Ksiądz Arcybiskup i tłumaczył, że głównym przesłaniem Fatimskiej Pani było to, aby powierzyć się Jej Sercu i Sercu Jezusa oraz podjąć nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca, zakładające spowiedź, Komunię Świętą, Różaniec i 15-minutowe rozważanie tajemnic różańcowych – wszystko to zaś w intencji zadośćuczynienia za grzechy własne i całego świata.

Punktem wyjścia stała się dla kaznodziei wspólna cecha serca Jezusa i Maryi, miłość: – Dzisiaj patrzymy na serce Maryi, owładnięte miłością “podwójną”. Najpierw nadprzyrodzoną – Pan Bóg Ją ukochał i Ona Jego. Ale to też miłość, jaką Ona obdarza nas, swoje dzieci. – Ksiądz Arcybiskup zaznaczał, że to właśnie w sercu zawiera się tajemnica Maryi: – Maryja przyjęła wolę Bożą nie tylko umysłem, ale też i sercem. Bardziej sercem niż ciałem. To Niepokalane Serce jest oddane woli Bożej. On upatrzył Jej serce i zapragnął, aby Syn Boży zamieszkał pod tym sercem.

– Matka Boża otacza nas miłością, tak, jak otaczała Jezusa – podkreślał kaznodzieja. Zachęcał do spojrzenia na własne serce z Bożej perspektywy: – Chcemy dzisiaj, rozważając tajemnicę miłości Maryi, popatrzeć i na nasze serca – serca ludzi XXI wieku. Pomyślmy o naszych sercach przez pryzmat serca Jezusa i Maryi […] i prośmy, aby uczyniła nasze serca według Jej serca.

W majowym nabożeństwie fatimskim uczestniczyły rodziny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Nabożeństwo to było kolejnym etapem przygotowań do zbliżającej się Koronacji Figury Matki Bożej Fatimskiej, czczonej w Miejscu Piastowym. Uroczystość ta odbędzie się 11 czerwca br. w Miejscu Piastowym. Wtedy także ukoronowany zostanie wizerunek Matki Bożej Pocieszenia z Komborni.

nie, 7 Maj 2017  ·  7,2 MB  ·  287
Miejsce Piastowe, 6 maja 2017 r.

11 maja 2017|