MORALNE BŁĘDY ROSJI

21 wrzesień 2014 roku; Wielu współczesnych katolików skażonych neopogańską mentalnością nie rozumie, albo nie chce zrozumieć, że błędy moralne, przemycone do systemu panującego w danym państwie, mogą zniszczyć całe społeczeństwo. Wystarczy jednak prześledzić dzieje byłego Związku Sowieckiego, by mieć najbardziej wyrazisty przykład dla poparcia tej tezy… Słowa Matki Bożej wypowiedziane w 1917 roku w Fatimie są jednoznaczne: Rosja rozprzestrzeni swoje błędy na cały świat. Błąd to zniekształcenie, pomyłka, coś, co odbiega od właściwej drogi.

MORALNE BŁĘDY ROSJIKto może rozprzestrzeniać błąd? Aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużmy się analogią. Choroba zakaźna rozprzestrzenia się przez osoby najbardziej zainfekowane. Logiczne jest, że ten, kto jest najbardziej zainfekowany, najbardziej odczuwa skutki choroby. Czyli równocześnie jest on ofiarą i nosicielem choroby, mogącym przyczynić się do jej rozpowszechnienia.

Zazwyczaj osoba zakażona nie chce zarażać innych, musiałaby być pozbawiona ludzkich uczuć, by pragnąć zarażać chorobą, przez którą sama cierpi. W przypadku błędów moralnych jest odwrotnie. Niektórym nie wystarczy popełnienie błędu i poniesienie jego skutków. Oni stają się swoistymi „apostołami” błędu. Pragną, by innych spotkało to samo nieszczęście.

Zatem, Matka Boża ostrzegała, że Rosja przez wiele lat po całym świecie będzie rozprzestrzeniać błędy, co jest oczywistym złem. Tutaj pojawia się jednak pytanie: czy rosyjscy przywódcy wiedzieli, że komunizm był błędem? Czy nie działali w dobrej wierze, wiedzeni złudzeniami o sprawiedliwości społecznej i powszechnym pokoju? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przypomnijmy trochę historii.

Rosja: od zacofania do rozpadu

Kiedy Matka Boża objawiła się w Fatimie w maju 1917 roku, Rosją nie rządzili jeszcze bolszewicy. Pod tyranią komunistów znalazła się ona dopiero od rewolucji październikowej.

Rosja epoki carskiej była mieszanką splendoru i zacofania, bierności i pragnienia podbojów, pijanego fatalizmu i wspaniałych snów o wielkości.

Historycy są obecnie zgodni, że pomimo licznych wad, przedrewolucyjna Rosja podążała drogą postępu materialnego i gdyby na niej pozostała, stałaby się jedną z największych potęg na świecie. Należy ponadto wspomnieć, że w 1917 roku Rosja była jednym z krajów o największej liczbie urodzeń, w którym rozwód był zabroniony, a prawo promowało tradycyjną rodzinę.

Wraz z komunizmem to wszystko legło w gruzach. Jako obrońcy permisywizmu moralnego, bolszewicy przyjęli między innymi ustawy promujące tzw. wolną miłość bez żadnych zobowiązań oraz rozwody.

W 1920 roku za rządów Lenina, Rosja – jako pierwsze państwo na świecie – zalegalizowała zbrodnię aborcji. Na skutki tej nieszczęsnej decyzji nie trzeba było długo czekać: liczne rozwody, drastycznie zmniejszyły liczbę rodzin, w których na dodatek liczba dzieci ograniczona była niestabilnością związku, sytuacją zawodową, warunkami mieszkaniowymi lub kaprysem rodziców.

Plagą stały się bandy nieletnich przestępców, którzy uciekli z sierocińców. Dorastające pokolenie nie wiedziało, co oznacza szacunek dla innych. Przestępczość oraz demograficzny dramat spowodowały, że Stalin w 1936 roku zmienił prawo i zakazał aborcji. Ponieważ nie było to spowodowane względami etycznymi, a jedynie interesem społecznym i politycznym, krótko po II wojnie światowej aborcja ponownie została zalegalizowana, podobnie jak inne elementy „postępu”. Sytuacja stała się więc jeszcze gorsza…

Upadek ZSRR

W policyjnym państwie komunistycznym wystarczył donos, by zesłać kogoś na Syberię lub umieścić na Łubiance (siedziba KGB – przyp. red.). Możemy więc sobie wyobrazić, ile osób dotkniętych rozwodem lub opuszczonych przez współmałżonka korzystało z tej możliwości, by się zemścić. W sowieckiej Rosji donosicielstwo osiągnęło takie rozmiary, że ludzie izolowali się od siebie nawzajem w obawie przed zdradą. Ten niecny proceder kwitł nawet w „normalnych” rodzinach, co powodowało jeszcze większy ich upadek.

Podczas moich wizyt w krajach byłego Związku Sowieckiego mogłem zaobserwować tragiczne skutki tej polityki. Ludzie ledwo przypominają sobie, że mają wujków lub ciotki, nie znają imion swoich dziadków ani nie wiedzą, gdzie są ich bracia. Przepełnione sierocińce, bandy młodocianych przestępców na ulicach, powszechne pijaństwo, widok dziewczyny z butelką alkoholu w ręce o 10 rano nie jest niczym rzadkim. Nie wspominając o tym, że w Rosji wielu ludzi przedwcześnie odchodzi z tego świata, głównie z powodu chorób związanych z alkoholizmem lub umierając na AIDS, co osiągnęło zatrważający poziom.

Co roku liczba ludności spada, a rząd nie wie, jak temu zapobiegać. Antykoncepcja stała się narodową plagą. Coraz większe obszary Syberii zajmowane są przez nielegalnych imigrantów i przemytników m.in. z Chin. Brak szacunku i znieczulica wśród ludzi są wręcz niewiarygodne, nie wspominając o tym, że kultura osobista wielu osób stoi na bardzo niskim poziomie.Młodzi ludzie nie szanują starszych, wszyscy obrażają się w najgorszy możliwy sposób i z byle powodu. Nawet w handlu sprzedawcy nie szanują klientów, a niektórzy z nich prezentują niespotykany poziom lekceważenia. Na dużych obszarach tego ogromnego kraju nieznana jest norma handlowa mówiąca, że klient ma zawsze rację.

„Błędy Rosji” się rozpowszechniły…

 • Obecnie wszyscy widzimy, że przepowiednie Matki Bożej w Fatimie, co do Rosji się spełniły. Błędy moralne Rosji z lat dwudziestych ubiegłego stulecia (aborcja, rozwody, bezwzględna walka z religią i moralnością chrześcijańską) dzięki zabiegom sowieckich decydentów stały się obecnie czymś powszechnym na całym świecie.
 • Nie miejmy złudzeń, te błędy, które przyczyniły się do ruiny politycznej, gospodarczej i moralnej Rosji, będą przyczyną tragicznych losów tych krajów, które je przyjęły. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest bowiem powrót do moralnych wartości katolicyzmu. Innych rozwiązań nie ma. Sama Rosja jest tego dowodem.
 • Korzystając z bogactwa zdobytego dzięki ropie naftowej, rosyjski rząd próbował różnego rodzaju rozwiązań, by odwrócić ruinę, będącą tragicznym spadkiem po komunizmie. Wszystkie zabiegi okazały się jednak nieskuteczne. Pieniądze, bowiem nie gwarantują powrotu moralności, która jest owocem religii.

Niech Matka Boża Fatimska, która ostrzegła nas przed rozpowszechnianiem „błędów Rosji” na cały świat, wspiera nas swoją łaską, byśmy mogli je wyrwać z korzeniami i wyrzucić z naszego kraju. Prośmy Ją też o rychłe nawrócenie Rosji.

„Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie”

„Bez względu na to, czy akceptujecie Moje orędzia czy nie, wynagradzajcie Bogu za zniewagi, pocieszajcie Mojego Boskiego Syna, pokutujcie i adorujcie Go Obecnego pośród was”

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

„Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

CZY ROSJA ZOSTAŁA POŚWIĘCONA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI?

Chyba najlepszą odpowiednią na to pytanie jest „eschatologiczne” – TAK, ALE JESZCZE NIE! (Chrystus pokonał przez swoją Śmierć na krzyżu szatana i śmierć, ale jeszcze nie objawiło się ostateczne zwycięstwo).

Warto zastanowić się nad tym tematem w kontekście realizacji apelu Bożego podjętego przez Matkę Bożą w celu ratowania ludzkości. Bóg daje czas na podjęcie decyzji, na odpowiedź, ale dobrze wiemy, że ten czas ma także swoje granice.

Sprawa poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przypomina nieco naszą rodzimą batalię o uznanie Pana Jezusa Królem i poddanie Polski pod Jego królewskie panowanie. Być może warto przeanalizować te dwa tematy, by zrozumieć działanie i oczekiwania Boga od ludzkości i poszczególnych narodów.

W Polsce dokonano trzykrotnie intronizacji: „W Polsce Aktu Intronizacji dokonano już trzykrotnie. Najpierw, w 1920 r. dokonał go prymas Polski kard. Edmund Dalbor na Jasnej Górze. Odnowiony on został rok później w Krakowie w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa z udziałem całego Episkopatu Polski. W uroczystości wzięła wówczas udział ponad stutysięczna rzesza wiernych. Trzeci raz uznania Jezusa Królem Polski dokonał Prymas Tysiąclecia, abp Stefan Wyszyński 28 października 1951 r., kiedy to, w ukryciu przed władzami komunistycznymi, w święto Chrystusa Króla ślubował w imieniu narodu polskiego. W 1969 r. papież Paweł VI podniósł święto Chrystusa Króla do rangi uroczystości, a więc najwyższej wagi obchodu liturgicznego w Kościele, nakazując czcić Chrystusa, jako Króla Wszechświata”.

Jak widać z powyższego dokonano w Polsce Intronizacji Serca Jezusa, ale czy spełniono w ten sposób w pełni żądanie Pana Jezusa przekazane Rozalii? Fakty historyczne jak i duchowe mówią, że nie! Jesteśmy niejako w połowie drogi, gdyż wydaje się, że do pełnej Intronizacji Jezusa, uznania Jego królewskiego panowania w naszym narodzie prowadzi droga przez osobiste – jak również narodowe – poświęcenie się Jego Boskiemu Sercu.

… POŚWIĘCENIE ROSJI

Żeby jednak dobrze zrozumieć całe „zamieszanie wobec poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi trzeba sięgnąć do faktów historycznych. [cytaty zaczerpnięto z „Wspomnienia i Listy s. Łucji].

Podczas objawienia 13 lipca 1917 Matka Boża obiecuje, że przyjdzie prosić o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. „zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary” W marcu 1917 roku wybucha w Piotrogrodzie Rewolucja Lutowa, która kończy się Rewolucją Październikową.

Matka Boża spełnia swoją prośbę i 13 czerwca 1929 po wizji Trójcy Przenajświętszej w klasztorze w Tuy mówi s. Łucji: „Następnie Matka Boża przemówiła do mnie: Nadszedł moment, w którym Bóg prosi Ojca Świętego, aby wspólnie ze wszystkimi biskupami świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją w ten sposób ocalić. Tyle jest dusz, które Sprawiedliwość Boża skazuje na potępienie za grzechy popełniane przeciwko Mnie, że przychodzę prosić o zadośćuczynienie: ofiaruj się więc w tej intencji i módl się.”

Od 30 grudnia 1922 do 26 grudnia 1991 przestaje istnieć nazwa Rosja a jest Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W 1929 roku władzę po W. Leninie przejmuje J.Stalin. Za pośrednictwem swoich spowiedników oraz biskupa Leira-Fatima papież Pius XII został poinformowany, o prośbie Matki Bożej dotyczącej poświęcenia Rosji, który obiecał, że weźmie ją pod rozwagę.

W liście z 29 maja 1930 r. Łucja relacjonuje swojemu spowiednikowi, ks. Jose Bernardo Gonçalvesowi, że Bóg, dając jej odczuć w głębi serca swoją Boską obecność, skłonił ją do poproszenia Ojca Świętego o zaaprobowanie nabożeństwa wynagradzającego pierwszych sobót. Oto słowa Siostry Łucji: „O ile się nie mylę, dobry Bóg obiecuje zakończyć prześladowanie w Rosji, jeżeli tylko Ojciec Święty raczy sam, i poleci wszystkim biskupom świata katolickiego, dokonać publicznego i uroczystego aktu zadośćuczynienia i poświęcenia Rosji Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, przyrzekając zatwierdzenie i polecenie praktykowania wspomnianego nabożeństwa wynagradzającego w zamian za zakończenie tego prześladowania”. Później, w jednym z następnych duchowych przesłań, Pan Jezus skarżył się Siostrze Łucji, że poświęcenie Rosji nie zostało dobrze zrobione: „Nie chcieli spełnić mojej prośby. Tak jak król Francji będą tego żałować i dokonają poświęcenia, ale będzie za późno. Wtenczas Rosja już rozszerzy swoje błędy w świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć.”

13 października 1930 roku biskup Jose da Silva, po ośmioletnim wnikliwym procesie kanonicznym, zatwierdził objawienia w Fatimiezezwalając oficjalnie na kult Matki Bożej Fatimskiej”, a wkrótce po tym, 13 maja 1931 roku, biskupi portugalscy poświęcili uroczyście Portugalię. Na owoce konsekracji nie trzeba było długo czekać: Portugalia przeżywa istny renesans życia społecznego i religijnego. W ciągu 10 lat liczba osób duchownych powiększa się czterokrotnie, rozwija się radio, prasa katolicka, koła nieskażonej Akcji Katolickiej rozrastają się w każdej diecezji i parafii. Nowo wybrany katolicki premier Antonio Salazar przemienia kraj skazany wcześniej przez masońskie i komunistyczne siły na zagładę; rozwija się gospodarka portugalska, normalnieje życie społeczne i polityczne. Dzięki zawierzeniu Portugalii Matce Bożej i wielkiej kampanii modlitewnej i pokutnej całej ludności, cudownie zwyciężone zostają siły zła, które zadały tyle cierpień i uczyniły tyle spustoszeń.

W liście datowanym 2 grudnia 1940 r. Siostra Łucja zwróciła się bezpośrednio do papieża Piusa XII z nakazu swoich kierowników duchowych, prosząc Jego Świątobliwość o łaskawe pobłogosławienie nabożeństwa pierwszych sobót i rozszerzenie go na cały świat, i dodała: „W roku 1929 Matka Boża prosiła w innym objawieniu o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, obiecując w ten sposób powstrzymanie szerzenia się jej błędów i jej nawrócenie. […] W wielu duchowych przesłaniach Pan Jezus nie ustawał z naleganiem na spełnienie Jego prośby, obiecując ostatecznie skrócić dni udręk – którymi jest zdecydowany ukarać narody za ich zbrodnie w postaci wojny, głodu i różnorakich prześladowań Kościoła i Waszej Świątobliwości – jeżeli Wasza Świątobliwość zgodzi się na poświęcenie świata, ze specjalnym wymienieniem Rosji, Niepokalanemu Sercu Maryi i poleci wszystkim biskupom świata zrobić to samo równocześnie z Waszą Świątobliwością”

W dniu 31 października 1942 r. w orędziu radiowym skierowanym do Portugalii z okazji zamknięcia jubileuszowego roku objawień w Fatimie papież Pius XII poświęcił Kościół oraz cały rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi, lecz nie wymienił Rosji. Papież ponowił ten akt uroczyście 8 grudnia 1942 w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

Wydaje się, że Niebo przyjęło poświęcenie świata, gdyż nastąpił ogromny przełom w działaniach wojennych. Nastąpiła seria klęsk Paktu Trzech. Znaczące jest, że przypadały one w święta i uroczystości maryjne.  2 luty 1943 przegrana pod Stalingradem, 8 września 1943 skapitulowały Włochy, 8 maja 1945 skapitulowały Niemcy a 15 sierpnia 1945 ostatecznie poddała się Japonia. To na froncie Zachodnim a po stronie wschodniej…Rosja nadal szerzyła swoje błędy.

W roku 1943 Siostra Łucja miała inne objawienie Pana Jezusa, które relacjonuje w liście z 4 maja skierowanym do księdza Gonçalvesa: Obiecuje zakończenie wojny w krótkim czasie, przez wzgląd na akt, który raczył dokonać Jego Świątobliwość. Lecz skoro był on niepełny, nawrócenie Rosji nastąpi później. Jeżeli biskupi Hiszpanii nie spełnią Jego życzeń, stanie się ona [Rosja] jeszcze raz biczem, którym Bóg ich ukarze”

Jan Paweł II dokonał kilku poświęceń świata Niepokalanemu Sercu Maryi, jednego w Fatimie 13 maja 1982 r., drugiego w Rzymie 25 marca 1984 r. i trzeciego ponownie w Fatimie 13 maja 1991 r. „W kolegialnej jedności z Pasterzami, w komunii z całym ludem Bożym rozsianym po świecie, odnawiam dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego”. Dwa pierwsze poświęcenia zostały poprzedzone wezwaniem papieża, aby biskupi całego świata dołączyli się do niego w tych aktach. Papież dokonał również zawierzenia świata 8 października 2000 r w obecności 1,5 tysiąca biskupów, klęcząc przed figurą Matki Bożej Fatimskiej.

Wielu z nas było świadkami pieriestrojki w Związku Radzieckim, w wyniku której powróciła nazwa Rosja, widzieliśmy upadek muru berlińskiego i pewien powiew duchowej odnowy także w samej Rosji. „Ludy Rosji” – zostały poświęcone Niepokalanemu Sercu. I to zostało zaakceptowane.

Jak informowała w 1984 roku prasa włoska, doszło do dość tajemniczego zdarzenia w sowieckiej bazie w Siewiernomorsku na Morzu Północnym. Otóż 13 maja 1984, w święto fatimskie, z nieznanych przyczyn miał miejsce wybuch, który zniszczył znaczną część radzieckiego arsenału broni jądrowej. Alberto Leoni, ekspert historii wojskowej, napisał: „Bez tego systemu pocisków kontrolujących Atlantyk ZSRR nie miało już najmniejszych szans na zwycięstwo”. Z powodu osłabienia potencjału atomowego ZSRR zdecydował się wówczas na politykę ustępstw. Rok później objął rządy na Kremlu Michaił Gorbaczow. Rozpoczęła się tzw. pierestrojka, przebudowa systemu, która otworzyła imperium na świat. Wydarzenia te – jak przypomina G. Weigel – przypadły w czasie Roku Odkupienia. Zgodnie z tradycyjnym datowaniem ziemskiego życia Chrystusa, Rok Odkupienia 1983-1984 wyznaczał 1950 rocznicę zbawczej śmierci Jezusa, będącą punktem zwrotnym w historii świata. Zbieżność tych dat i wydarzeń, jak również zbieżność z dniem 13 maja, jest dziś niezmiernie wymowna (sekretariat fatimski.pl). W Petersburgu oddano Katolikom do użytku Katedrę św. Katarzyny.  9 listopada 1989 runął mur berliński. Udaremniony został pucz generałów, który trwał od 19 do 22 sierpnia 1991 roku. 25 grudnia 1991 z najwyższej iglicy Kremla opuszczono czerwoną flagę, Zaczęła wychodzić na jaw religijność narodu rosyjskiego.

Oprócz tego, co powiedziała Łucja, pytanie o nawrócenie Rosji pozostaje wciąż otwarte, gdyż jak widać ani Zachód, ani Wschód się nie nawrócił. Fatima pozostaje wciąż aktualnym wezwaniem do pokuty i zadośćuczynienia. Błędy socjalizmu i komunizmu, które z Rosji rozprzestrzeniły się na cały świat, spowodowały, również w Polsce, niewyobrażalną falę wrogości skierowanej przeciwko pozostałościom chrześcijańskiego porządku i przeciwko samemu Kościołowi katolickiemu.

 • Aborcja, eutanazja, „małżeństwo” homoseksualne, wojujący laicyzm, sprzeczne z naturą eksperymenty genetyczne i klonowanie ludzi, niszczenie praw własności, wyniszczanie prawdziwych tradycji… Lista jest długa.

Cała historia związana z poświęceniem, pokazuje jak istotne jest w oczach Bożych wypełnienie Jego planów nie tylko, co do poszczególnych dusz, ale i całych narodów. Maryja prosiła wyraźnie o wymienienie Rosji w akcie poświęcenia. To słowo klucz.

Benedykt XVI pokazał w Portugalii, że tajemnica fatimska nie zamknęła się na zamachu na Jana Pawła II, ale niejako dzieje się na naszych oczach. A to otwiera nowe interpretacje. Tym bardziej, że nie da się oddzielić tzw. Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej od Poświęcenia Rosji.

 • Jeżeli ludzie me życzenia spełnią Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju..”
 • Podobnie jak z Dziełem Intronizacji, kiedy czytamy: „Nie trzeba, więc Chrystusa ogłaszać królem, wprowadzać Go na tron. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki” (List Episkopatu 359), – tak też jest z poświęceniem Rosji.

Gdyby papież mógł zwyczajnie bez jakichkolwiek obaw, zgodnie z Wolą Matki Bożej wymienić Rosję – wówczas moglibyśmy być może uniknąć wszystkich wojen, aktów terroru, ofiar po 1984 r. bo wciąż nie widać pokoju (patrz Syria, Afganistan, Irak). Nadal rozbrzmiewa wołanie : „pokuty! pokuty!, pokuty!”.

 • Można przyjąć, że Niebo przyjęło wysiłki, ale jeszcze nie spełniliśmy warunków. Fakty pokazują upadek muru berlińskiego, ale na innym krańcu wzniósł się kolejny. Czy mamy zapowiedziany czas pokoju? Nawrócenie dotyczy Polski i Polaków, także Rosjan i Rosji i wszystkich mieszkańców ziemi.
 • „Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie…” Rosja nie nawróciła się ani w 1917 r., ani podczas wojny domowej w Portugalii, ani po 1939 r. Czy nawróciła się po 1984?
 • Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji – państwa, papież zawierzył „ludy Rosji” jak również cały świat Niepokalanemu Sercu. Ten akt ponawiają kolejni papieże.

Nie trzeba tłumaczyć, jaka jest różnica między państwem a narodem. I w tym leży cały szczegół i ambaras: Jezus Król Polski – nie! – ale ” trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie” (KEP). Można założyć, że papież poświęcając „ludy i narody”, miał na myśli Rosję (chociaż nigdy nie została wymieniona), która przecież jest częścią składową świata i to wystarczy! W ten sposób został poświęcony Afganistan, Syria, Irak, Stany Zjednoczone itd.

Gdybyśmy szli za takim tokiem rozumowania, to wcale nie byłby potrzebny szczególny odrębny akt zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu, ani 8 września 1946 przez Kard. Hlonda, ani z 8 grudnia 1953 ułożonego przez Kard. Wyszyńskiego. Do tego należy wliczyć nasze osobiste akty poświęcenia.

 • Czy jako naród zawierzony i poświęcony Maryi utożsamiamy z planami państwa idącego w kierunku totalitaryzmu?
 • Czy narody i ludy Rosji, które mają także głęboką pobożność maryjną utożsamiają się z polityką W. Putina?
 • Obecna sytuacja w świecie daje nam dobitną odpowiedź i musimy coś z tym zrobić!
 • Tylko poprzez zawierzenie Niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny, zgodnie w przedstawiony nam ludzkości sposób, możemy osiągnąć to, czego tak nam bardzo potrzeba – MIŁOŚĆ I POKÓJ.
 • Módlmy się o pokój, módlmy się o Rosję i w swoich modlitwach zawierzajmy ją Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
 • Prośmy naszych duchowych przewodników o zjednoczenie się i o skierowanie prośby o ponowne zawierzenie przez Ojca Świętego w komunii z wszystkimi biskupami świata, o zawierzenie Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
 • Nie ma innej drogi, tylko poprzez miłosierdzie Boże możemy wpłynąć na przerwanie tego, co nieuchronnie nas popycha ku wojnie, wojnie która nic dobrego nie wróży poza naszym unicestwieniem i niewyobrażalnym cierpieniem pojedynczych ludzi i całych narodów …

Opracowanie na podstawie źródeł internetowych materiały własne – Ks. Janusz Królikowski: „Aby królował Chrystus” Wyd. św. Pawła 2008 imprimatur Kuria Diecezjalna w Tarnowie, O. Zygmunt Dobrzycki OSPPE „Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego” Wyd. WAM imprimatur ks. Bp Stefan Bareła, Ks. Jan Drozd SDS „Orędzie Niepokalanej”, imprimatur 13 Agosto 1975 + Giovanni Salestri, Andrzej Grajewski „Rosja i krzyż” wyd. „Gość Niedzielny”, Katowice 1991, Tarcisio Bertone „Ostatnia wizjonerka z Fatimy” Wydawnictwo literackie 2007, Ks. St. M. Kałdon OP „Prawda o Niepokalanym Sercu Maryi w pobożności i nauczaniu Kościoła”, Wyd. „M’, imprimi potest M. Zięba OP.

MATKA BOŻA:

23.czerwca 2008: „ W Fatimie, prosiłam, Moje kochane dzieci, aby ludzie modlili się za Rosję. Nie chodzi tylko i wyłącznie o jej nawrócenie, lecz, aby nie rozprzestrzeniała swoich błędów. Niestety wielu rządzących nadal szerzy i promuje te błędy – już nie w samej Rosji, lecz na całym świecie. Chcą podporządkować świat dla imienia bestii, gdyż liczba jego imienia jest liczbą człowieka.

23.11.2008

„ Moja prośba o modlitwę za Rosję i jej nawrócenie jest nadal aktualna, Moje kochane dzieci, ponieważ ten kraj jeszcze się nie nawrócił – a wręcz przeciwnie pogłębił swoje błędy. To, że przywódcy tego państwa odwiedzają cerkiew, nie oznacza jeszcze, że się nawrócili bądź zadeklarowali swoją wiarę w Trójjedynego Boga. Kościół Mojego Boskiego Syna jest nadal prześladowany. Wielką pokusą tych przywódców jest wciąż podporządkowanie sobie i panowanie nad narodami… Szatan złożył w ręce ludzi, którzy dla niego pracują, wielki spisek. Podobnie jak spiskowcy finansowali kampanię Hitlera i Lenina podobnie teraz finansują wybory w Rosji i Stanach Zjednoczonych”

23.04.2010

„Katastrofa lotnicza nie była zwykłym przypadkiem, lecz prowokacją – nie tylko by osłabić elity walczące o chrześcijańskie wartości, lecz, by umocnić przeciwników, którzy jak chorągiewka chcą poddać Polskę pod wpływy apokaliptycznej bestii. Ja jestem jednak Królową tego narodu, który w dziejach historii stał się ogniwem pomiędzy Wschodem a Zachodem. Ten naród stał się terenem walki wpływów. Z jednej strony liberalizm i nihilizm a z drugiej strony ateizm i racjonalizmu. Obie te siły połączył wspólny cel walki przeciwko Bogu. Skoro Polska jest Moim Królestwem, to właśnie obie te bestie znalazły właśnie tutaj miejsce dla wspólnej walki. Ta katastrofa stała się punktem zwrotnym, w którym Europa doświadczy potęgi zła. To otworzyło drogę do ekspansji Rosji na Europę Zachodnią i było jej celowym zamierzeniem. Wszystko zależy od was i od waszej modlitwy, Moje drogie dzieci. Bądźcie jednak pewni, że krew tych ofiar katastrofy wyda prawdziwe świadectwo. Polska stała się polem walki, lecz nie samym celem, ponieważ celem agresji jest Zachód, który już teraz uzależnił siebie od Rosji. Rewolucja w Rosji, która –jak zapowiedziałam w Fatimie – rozszerzyła swoje błędy, nie zaspokoiła rządz tych, którzy przefarbowali tylko swoje ubrania. Smok barwy ognia nadal jest rządny krwi i ofiar w imię walki przeciwko Bogu. Jeśli narody Europy nie opamiętają się w porę, spotka ich los niewolników. Zachodnie państwa Europy ulegają presji Rosji pod każdym względem, która stawia warunki ekonomiczne i gospodarcze. Dzisiejszy świat opiera swoją gospodarkę na złożach naturalnych i dlatego dał się usidlić w szantaż Rosji. Nikt w Europie nie przewidział tego, że Rosja wykorzysta to dla swoich celów militarnych i totalitarnych.”

23.01.2011

„Skoro w Fatimie poprosiłam papieża, aby poświęcił Rosję Mojemu Niepokalanemu Sercu wraz ze wszystkimi biskupami, to uszanowałam wolę Mojego Boskiego Syna, Który wyraźnie ustanowił ziemską władzę Piotra w sprawie uświęcenia i zbawienia ludzi. Dlatego Kościół hierarchiczny ponosi odpowiedzialność za stan Kościoła i jego dusz. I z tego względu wzywam go także do pokuty i nawrócenia.”

13.12.2011

„W Fatimie objawiłam światu potrzebę poświęcenia Rosji Mojemu Niepokalanemu Sercu, a wtedy zostanie dany czas pokoju. To nie jest pokój, który narody mogą dać same z siebie, lecz ten pokój zostanie dany od Boga. Moje dzieci, te słowa są znakiem do zrozumienia odnowy i oczyszczenia narodów. Rosja nie nawróciła się jeszcze, ponieważ nadal prześladuje Kościół Mojego Boskiego Syna; co więcej – stała się narzędziem do niszczenia go! Nawrócenie Rosji dokona się poprzez pojednanie i porzucenie szponów. Kluczem do ratunku Rosji jest Moje Niepokalane Serce. Jestem Matką Nowej Świętej Rosji i jej Orędowniczką przez wstawiennictwo krwi jej prawdziwych męczenników. Wiara, której Rosja potrzebuje, to zmartwychwstała miłość, która prowadzi do jedności, przebaczenia i wstawiennictwa. Bóg dopuścił do podziału swojego Kościoła, aby ukazać jeszcze bardziej zwycięstwo jedności w Jego Mistycznym Ciele. Nad Rosją jest miecz z trzema orłami: po prawej czarny, pośrodku biały, a po lewej stronie dwugłowy.”

14.02.2012

„Szatan posłużył się Francją, pierwszą córą Kościoła, aby wprowadzić spustoszenie i wzbudzić prześladowania; wykorzystał dumę Niemiec, by doprowadzić do umocnienia materializmu i cierpienia; posłużył się Rosją, by pokazać swoją otwartą walkę przeciwko Bogu. W całej tej tragedii upadku i utraty wiary przez narody Europy Bóg jednak nie opuścił ich w swojej Opatrzności – podtrzymuje je przez garstkę wiernych, którzy trwają przy krzyżu ze świadomością wynagradzania Bogu i składania ofiar. „

Opracowano na podstawie publikacji ze stron: artykuł Valdisa Grinsteins www.przymierzezmaryja.pl, oraz Poświęcenie Rosji: http://adam-czlowiek.blogspot.com/2013/09/czy-rosja-zostaa-poswiecona.html#more

 

 

 

29 września 2014|