MÓDLMY SIĘ O JEDNOŚĆ

18 stycznia 2014 roku; TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN; Czyż Chrystus jest podzielony? – pod takim hasłem zaczerpniętym z 1 Listu do Koryntian będzie obchodzony tegoroczny potrwa on od 18 do 25 stycznia Jednak, jak zachęcają członkowie Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski, modlitwa o jedność potrzebna jest cały rok.

MÓDLMY SIĘ O JEDNOŚĆWspólne nabożeństwa ekumeniczne w świątyniach i kaplicach Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, ekumeniczne spotkania na konferencjach i wystawach – to już stałe elementy programu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Tegoroczną nowością ekumenicznych obchodów będzie szczególna modlitwa w intencji Syrii. Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski zdecydowała, że piątek, 24 stycznia 2014 roku, będzie dniem solidarności z chrześcijanami w tym kraju. Zaplanowano też lokalne sesje (m.in. na KUL) poświęcone sytuacji w Syrii.

W całym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, a szczególnie w tym dniu, chcemy wesprzeć modlitwą, postem i ofiarą chrześcijan, którzy cierpią tam z powodu swej przynależności religijnej” – podkreśla ks. Sławomir Pawłowski SAC z Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. We wszystkich diecezjach od 18 do 25 stycznia będą trwać lokalne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Termin Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ma symboliczne znaczenie. Obejmuje, bowiem czas między dniem wspomnienia św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia). Inicjatywa przygotowywana jest przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan i odbywa się od 1968 r.

Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali w tym roku chrześcijanie z Kanady.

Podczas poszczególnych dni ekumenicznej oktawy kolejno będą rozważane tematy takie jak:

  • „Razem… jesteśmy powołani do świętości”;
  • „Razem… dziękujemy za Bożą łaskę w innych”;
  • „Razem… nie brak nam żadnego duchowego daru”;
  • „Razem… potwierdzamy, że Bóg jest wierny”;
  • „Razem… jesteśmy wezwani do współuczestnictwa”;
  • „Razem… poszukujemy porozumienia”;
  • „Razem… należymy do Chrystusa” oraz
  • „Razem… głosimy Ewangelię”.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Podobnie jak w latach ubiegłych, wydały one razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, tematy do refleksji, modlitwy, informacje o sytuacji ekumenicznej w Kanadzie.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

 

18 stycznia 2014|