MÓDLMY SIĘ NA RÓŻAŃCU O POKÓJ NA ŚWIECIE

14 września 2014 roku; Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i « naszym pokojem » (Ef 2, 14). Kto przyswaja sobie misterium Chrystusa – a różaniec właśnie do tego prowadzi – dowiaduje się, na czym polega sekret pokoju, i przyjmuje to, jako życiowy projekt. Tak więc różaniec, kierując nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas również budowniczymi pokoju w świecie.

MÓDLMY SIĘ NA RÓŻAŃCUMając charakter nieustającego, wspólnego błagania, zgodnie z Chrystusowym wezwaniem, by modlić się « zawsze i nie ustawać » (por. Łk 18, 1), pozwala on mieć nadzieję, że również dzisiaj ‚walka’ tak trudna jak ta, która toczy się o pokój, może być zwycięska.

Różaniec, daleki od tego, by być ucieczką od problemów świata, skłania nas, by patrzeć na nie oczyma odpowiedzialnymi i wielkodusznymi, i wyjednuje nam siłę, by powrócić do nich z pewnością co do Bożej pomocy oraz z silnym postanowieniem, by we wszelkich okolicznościach dawać świadectwo miłości, która jest « więzią doskonałości » (Kol 3, 14).

”Do modlitwy różańcowej w październiku, miesiącu szczególnie poświęconemu Matce Bożej Różańcowej, wezwał kard. Stanisław Dziwisz.

Metropolita krakowski w swoim słowie, które wierni usłyszeli w niedzielę 21 września we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji krakowskiej wzywał do modlitwy o pokój na świecie i za rodziny.

W swoim wezwaniu kard. Dziwisz przypomniał, że zbliża się październik, nazywany często „miesiącem różańcowym”.  W kościołach wierni gromadzą się na wspólną modlitwę, a wiele rodzin czyni to również w swoich domach. Podtrzymujmy tę piękną tradycję. Umocnieni przykładem i nauczaniem św. Jana Pawła II, wznośmy ku Bogu modlitwę uwielbienia i prośby.

Metropolita krakowski podkreślił, że w liście o różańcu Ojciec Święty przypominał, że w tradycji Kościoła istniały dwie szczególne intencje modlitwy różańcowej – wołanie o pokój na świecie i błogosławieństwo dla rodzin.

Obydwie intencje są dziś niezwykle aktualne. W wielu miejscach świata trwają walki, a ich skutki odczuwają całe narody. Również rodzina jest z wielu stron zagrożona – napisał kardynał. Tej problematyce – poinformował – poświęcony zostanie synod biskupów, który będzie obradował w październiku w Rzymie.

  • Mając świadomość niezwykłej mocy różańca zwracam się z gorącą prośbą do duszpasterzy i wiernych świeckich, aby z jeszcze większą troską gromadzili się w październiku na tę modlitwę.
  • Prośmy dobrego Boga, przez wstawiennictwo Niepokalanej Matki, aby obdarzył świat pokojem i umocnił wszystkie rodziny – zwrócił się do wiernych kard. Stanisław Dziwisz.

W szczególny sposób metropolita skierował swoje słowa do członków Żywego Różańca. – Stanowicie wielką wspólnotę modlitewną i codziennie bierzecie do ręki różaniec. Dziękuję wam za tę niezwykłą służbę wobec parafii, diecezji i całego Kościoła – napisał kard. Dziwisz, zawierzając Maryi, Królowej Różańca Świętego, wszystkie parafie i rodziny.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

14 września 2014|