MISJE PARAFIALNE

PARAFIALNE MISJE ŚWIĘTE u CHRYSTUSA KRÓLA w Sanoku; W dniach od 06 do 13 marca 2016 roku odbędą się w naszej parafii MISJE ŚWIĘTESą to rekolekcje, odbywające się w kościele katolickim w każdej parafii, co 10 lat. Jest to czas słuchania nauk misyjnych, codziennych nabożeństw, przyjmowania sakramentów, uczestniczenia w Eucharystii. Dla parafii Misje św. to czas nowych narodzin, czas nawracania się do Boga a uczestniczenie w nich to wielka łaska i ogromne Boże błogosławieństwo.

Misje ParafialneCelem Misji Świętych jest pogłębienie naszej wiary, pomoc w osobistym nawróceniu, wzbudzenie w sercu pragnienia bycia świętym, czyli kochającym, sprawiedliwym, przebaczającym, miłosiernym.

Pamiętajmy, że Jezus pragnie tylko naszej miłości, oddania i naszego uwielbienia.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa w Misjach parafialnych. Pozwólmy by Pan przeniknął nasze serca, by mógł cieszyć się osobistą, bliską relacją z nami. Złóżmy całą egzystencje w Jego ręce, a On rzeczywiście przeniknie do naszego życia.

Niech owocem tych Misji św. będzie nieustanna obecność Pana Boga w naszych sercach.

 

MISJE ŚWIĘTE adresowane są do:

 • Wszystkich ochrzczonych, którzy utracili sens wiary i prowadzą życie dalekie od Chrystusa,
 • Wszystkich wspólnot parafialnych, aby wyzbyły się rutyny i zaczęły żyć żywą wiarą stając się jedną wspólnotą żywego kościoła,
 • Do tych, którzy żyją obok i nie słyszeli jeszcze Dobrej Nowiny o Chrystusie,
 • Ale przede wszystkim do mnie i do ciebie bracie i siostro, by głoszone Słowo Boże dotknęło takiego miejsca w sercu, które przywiedzie do głębszego nawrócenia, wzbudzi skruchę, zaleczy rany, odrodzi miłość i pozwoli odnaleźć nową wolność przemieniającą nas w osobę pełną współczucia i miłosierdzia.

Pierwsze spotkanie z misjonarzem odbędzie się 4 października 2015 r. Słowo Boże głosić będzie ks. dr Ryszard Winiarski – proboszcz z Dorohuska. W czasie misji dołączy drugi kapłan, Ks. prałat Sławomir Laskowski proboszcz parafii Homle na Białorusi.

Każdy z nas powołany jest do tego, aby być misjonarzem, apostołem dobrej nowiny, dobrej prasy.

Każdy ma swoją drogę do Emaus, na której codziennie spotyka Jezusa. Czasem tak trudno Go rozpoznać, bo ma wiele imion i żywą ludzką twarz w osobie np. nielubianego sąsiada, starca, odrzuconego dziecka, żebraka. Nam na naszej drodze Bóg powierza ważną misję, jest nią obdarzanie innych miłością i odnajdywanie w miłości siebie. W drodze nie jesteśmy sami bo wspiera nas sam Chrystus, czasem niosąc nas na swych ramionach. Jezus pragnie naszej miłości, oddania i naszego uwielbienia, chce odpocząć właśnie w Twoim sercu bracie i siostro. Trzeba tylko pozwolić Bogu dotknąć się i przywrócić radość.

Misje Świete 1Bo to Pan pierwszy zawsze nas szuka i to On przychodzi pierwszy do naszych dusz.

Przychodzi jak chce i kiedy chce, nawet podczas największej burzy.

Co więcej, przychodzi, jak do swojej własności i czeka tylko na naszą wolę współpracy, na naszą miłość i zaufanie.

Aby iść za Jezusem musimy nawracać się każdego dnia i pozbyć się ludzkiego wartościowania a początek właściwej drogi jest w naszym myśleniu.

Myślenie kształtuje Słowo, które wchodzi i rozświetla duszę, wypełnia ją blaskiem Jezusa. Słowo Boże tchnie Ducha Świętego, który wskazuje prawdziwą wartość życia. Bo tylko Duch daje życie. Ducha mamy szukać w sakramentach, które są jak zdroje łask i przywoływać Go również w naszej codzienności.

Otwierając się na natchnienia Ducha, pójdziemy w dobrym kierunku, w posłuszeństwie wymaganym przez Pana. Będziemy żyć w obecności Boga, zamykać każdy dzień z Panem, dziękować za wszystko, przepraszać za zło. Będziemy pragnąć światła, by zobaczyć ludzi i sytuacje życiowe oczami Jezusa. Będziemy uwielbiać Pana w Eucharystii i w drugim człowieku, a uwielbiając, sami zanurzymy się w oceanie Bożego Miłosierdzia. Owocem takiego kroczenia za Jezusem jest pokój, radość…i świętość, która nie jest bezgrzesznością a uznaniem słabości, szybkim podnoszeniem się z upadków i kroczeniem za Jezusem z podniesioną głową.

 

Jeszcze raz gorąco zachęcam WSZYSTKICH do uczestnictwa w naszych Misjach parafialnych. Naprawdę pozwólmy by Pan przeniknął nasze serca, tak by mógł cieszyć się osobistą, bliską relacją z nami. Z wiarą złóżmy całą naszą egzystencję w Jego ręce, a uwierzcie – On rzeczywiście przeniknie do naszego życia.

Życzę wszystkim Nam, po raz kolejny – Niech owocem tych Misji Świętych. będzie nieustanna obecność Pana Boga w naszych sercach.

Ks. Proboszcz Andrzej Szkoła

baner 640


PROGRAM MISJI EWANGELIZACYJNYCH


 

Niedziela 6 marzec 2016 r.
Veni Creator

Chrzest — pierwsze źródło łaski

700, 830, 1000, 1130, 1700 — Msze Święte z nauką ogólną
2030 — Apel Jasnogórski

Poniedziałek 7 marzec 2016 r.

Bierzmowanie — dary Ducha Świętego

800, 1800 — Msza św. z nauką dla dorosłych
1930 — Msza Święta z kandydatami do bierzmowania, świadkami i rodzicami kandydatów.
2030 — Apel Jasnogórski

Wtorek 8 marzec 2016 r.

Małżeństwo — Kościół domowy, odnowienie przysięgi małżeńskiej

800, 1800 — Msza Święta z odnowieniem przysięgi małżeńskiej
1930 — Msza św. z nauką dla młodzieży
2030 — Apel Jasnogórski – Małżonkowie przychodzą na to nabożeństwo razem.

Środa 9 marzec 2016 r.

Eucharystia — sakrament jedności

800, 1800 — Msza św. z nauką dla dorosłych
930-1230 — Spotkania misyjne dla dzieci i młodzieży:
930– 1100 — Szkoła Podstawowa, 1100–1230 — Gimnazjum i Szkoła Średnia
1930 — Msza św. z nauką dla młodzieży
2030 — Procesja Różańcowa ulicami parafii

Czwartek 10 marzec 2016 r.

Kapłaństwo — służba w Kościele

800, 1800 — Msza św. z nauką dla dorosłych
930-1230 — Spotkania misyjne dla dzieci i młodzieży:
930-1100 — Szkoła Podstawowa, 1100–1230 — Gimnazjum i Szkoła Średnia
1930 — Msza św. z nauką dla młodzieży
2030 — Apel Jasnogórski

Piątek 11 marzec 2016 r.

Post o chlebie i wodzie dla wszystkich
Społeczny wymiar grzechu i nawrócenia

800, 1800 — Msza św. z nauką dla dorosłych
930 — Msza Święta z nauką dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
1100 — Msza Święta z nauką dla młodzieży gimnazjalnej (oprócz klas III) i młodzieży ze Szkoły Średniej
1930 — Msza św. z nauką dla młodzieży oraz poświęcenie i wręczenie krzyży kandydatom do bierzmowania.
2030 — Droga krzyżowa ulicami parafii

Sobota 12 marzec 2016 r.

Namaszczenie — sakrament umocnienia w cierpieniu

800, 1800 — Msza św. z nauką dla osób starszych i chorych – błogosławieństwo Lourdskie
900 — Odwiedziny chorych w domach
1630 — Msza św. dla wszystkich grup duszpasterskich, wspólnot i ruchów działających przy parafii
1930 — Msza św. z nauką dla młodzieży
2030 — Kerygmat- nabożeństwo światła za zmarłych

Niedziela 13 marzec 2016 r.

Te Deum Laudamus

700, 830, 1000, 1130, 1700 — Msze Święte z nauką ogólną
oraz Akt oddania Parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
1130 — Uroczysta Suma kończąca misje święte z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania,
poświęceniem krzyża misyjnego oraz Kaplicy Wieczystej Adoracji
(JE Ks. Bp Stanisław Jamrozek)

Wszechmogący Boże spraw aby czas misji świętych
posłużył odrodzeniu naszej parafii.
Niech będzie czasem budzenia sumień,
pojednania i wzajemnego przebaczania win…

(fragment modlitwy w intencji Misji Parafialnych)

 


MISYJNY RACHUNEK SUMIENIA


 • Czy jesteś człowiekiem sumienia? Jakie jest Twoje sumienie? Czy właściwie rozeznaje? Czy nazywa wszystko po imieniu? Czy nie tłumisz i nie pozbywasz się wyrzutów sumienia?
 • Czy nie jesteś zakłamany? Czy masz prawdziwy obraz samego siebie? Czy nie szukasz pochlebstw? Jak reagujesz na uwagi, krytykę lub upomnienie braterskie? Czy wierzysz, że tylko Chrystus naprawdę wyzwala, szanując wolność każdego?
 • Czy masz prawdziwy obraz Boga jako kochającego Ojca? Czym dla Ciebie jest Jego wola? Co się dzieje z Twoją wiarą, gdy wydaje Ci się, że Bóg Cię nie wysłuchuje i stawia Cię w sytuacjach, których nie planowałeś?
 • Jak przeżywasz niedziele i dni świąteczne? Czy nie opuszczasz niedzielnych Mszy Świętych? Jakie jest Twoje uczestnictwo w Eucharystiach? Czy Mszę Święte przeżywasz w stanie łaski uświęcającej?
 • Jaki jest Twój stosunek do rodziców, ludzi starszych, nauczycieli i przełożonych? Czy akceptujesz ich decyzje? Co z Twoim posłuszeństwem? Kto i dlaczego jest Twoim autorytetem? Jaką wartość stanowi dla Ciebie rodzina?
 • Jakie są Twoje nałogi, czyli grzeszne przyzwyczajenia? Czy masz pragnienie wyzwolenia i co robisz, by się wyzwolić? Czy unikasz okazji do grzechu? Jaki jest Twój największy grzech? Które grzechy popełniasz najczęściej i dlaczego? Czy nie jesteś źródłem zgorszeń dla innych?
 • W jaki sposób przejawia się Twoja pycha, która nazywana jest matką grzechów? Czy wierzysz, że Bóg kocha Cię jako grzesznika? Ile dla Ciebie znaczy przebaczenie grzechów? Jak reagujesz na prawdę?
 • Twoje grzechy przeciwko życiu? Twoje poglądy na eutanazję, karę śmierci, aborcję, środki wczesno-poronne?
 • Czy miewasz myśli samobójcze? Czy nie podejmujesz niepotrzebnego ryzyka, np. przez sporty ekstremalne, wpływem alkoholu lub środków odurzających?
 • Twoje grzechy w sferze seksualnej: samogwałt, zdrada psychiczna lub fizyczna, antykoncepcja, pornografia, uwodzenie innych, pożądanie itp.? Czy nie czynisz drugiej osoby wspólnikiem swoich grzechów? Czy masz świadomość, że możesz być źródłem zgorszeń lub uprzedzeń?
 • Grzechy Twojego języka: kłamstwa, fałszywe świadectwo przeciw bliźnim, plotki, obmowa, wulgaryzmy, przekleństwa, bluźnierstwa, złorzeczenia, brak dyskrecji, przemilczanie prawd niewygodnych, udawanie. Czy jesteś człowiekiem prawdy?
 • Grzechy przeciwko cudzej własności: kradzież, oszustwa podatkowe, wyzysk pracowników, nadużywanie stanowiska służbowego, lichwa, życie kosztem innych, hazard. Czy jesteś wolny od tego, co masz, i od tego, czego Ci brakuje? Czy nie popadłeś w niewolę rzeczy? Czy posiadanie nie staje się religią Twojego serca?
 • Twoje problemy z Kościołem? Czy wierzysz w Kościół i obecność w nim Ducha Świętego? Czy nie przeżywasz swojej wiary indywidualistycznie, mówiąc: to moja sprawa? Określ, czego nie rozumiesz, z czym się nie zgadzasz lub co jest Ci trudno akceptować w Kościele. Czy jesteś posłuszny Kościołowi w kwestiach wiary i moralności? Czy czujesz się współodpowiedzialny za Kościół?
 • Czy masz właściwe pojęcie grzechu? Grzechem jest nie tylko zło popełnione świadomie i dobrowolnie, ale także zaniedbane dobro, np. z powodu lenistwa!
 • Jak się modlisz? Czy to, co robisz, można nazwać modlitwą? Dlaczego się nie modlisz? Jakie masz problemy z modlitwą? Czy nie usiłujesz przez modlitwę wymóc na Bogu, by spełnił Twoje oczekiwania? Co myślisz, kiedy Bóg Cię nie wysłuchuje?
 • Czy jest w Tobie żal za grzechy i pragnienie nawrócenia? W jaki sposób jesteś gotów zadośćuczynić, czyli wynagrodzić krzywdy wyrządzone bliźnim? Czy nie usprawiedliwiasz swoich grzechów cudzymi grzechami? Czy prosiłeś innych o przebaczenie? Czy wybaczasz zawsze, wszystko i każdemu? Czy nie jesteś z kimś skłócony i zagniewany?
 • Czy nie tracisz sensu życia lub nie ulegasz rozpaczy? Czy wierzysz, że smutek jest ósmym grzechem głównym – tzw. grzechem Kaina? Czy masz jakieś pretensje do Boga?
 • Co z uczynkami miłosierdzia chrześcijańskiego? Jak wygląda Twój post? Czy w ogóle widzisz sens ascezy? Czy panujesz nad swoimi emocjami? Co jest największą Twoją słabością?
 • Kiedy odbyłeś ostatnią spowiedź? Czy była w pełni szczera? Czy Twój żal był szczery? Czy przystępując do sakramentu pokuty i pojednania, masz w sobie ducha pokuty?
 • Jak definiujesz wolność? Czy nie usuwasz kolejnych zakazów i nakazów ze swojego życia? Czy pamiętasz, że Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka?
 • Jaka jest Twoja hierarchia wartości? Czy jesteś człowiekiem wewnętrznie spójnym? Czy nie żyjesz w ukrytym konflikcie z sobą samym? Co jest dla Ciebie ważniejsze: szczęście czy przyjemność?
 • Jak wygląda Twoje życie sakramentalne? Czy dajesz świadectwo wiary przed ludźmi tego pokolenia? Czy umiesz słuchać słowa Bożego? Czy jesteś gotowy cierpieć, być odrzuconym i wyśmianym w imię Jezusa Chrystusa?
 • Co jest Twoim krzyżem? Określ jego kształt, wielkość i ciężar! Jaki sens Twojemu krzyżowi nadał Bóg i co chce Ci przez to powiedzieć?

 

Pamiętaj – ze spowiedzią jest jak z ciążą. Nie można być trochę w ciąży, nie można też wyspowiadać się trochę. Bóg nie daje trochę przebaczenia, lecz kocha Cię całym sobą i kocha Cię z całą Twoją historią, takiego, jakim jesteś. Niczego nie musisz udawać. Stań w prawdzie, a On Cię wyzwoli! I na koniec: spowiedź to „donos na samego siebie”, więc nie mów w konfesjonale cudzych grzechów! Nie usprawiedliwiaj się, oskarżając innych!

Ks. Ryszard Winiarski

9 marca 2016|