MIŁOŚĆ DO WSZYSTKICH MOICH DZIECI, JEZUS

21 sierpnia 2014 roku; Książka „MIŁOŚĆ DO WSZYSTKICH MOICH DZIECI, JEZUS”; Książka, którą naprawdę warto przeczytać zamieszczona jest poniżej w formie elektronicznej. Oto krótkie streszczenie – By was zgromadzić w swojej miłości, Trójca mówi do was o dziewczynie, którą wybrała. „Dziewczyna mojej Woli w Jezusie” pisze w Bogu, dla Boga, z Bogiem. Ona pochodzi z rodziny katolickiej, która przestrzega naszych praw miłości.

MIŁOŚĆ DO WSZYSTKICH MOICH DZIECIMy, Trójca, wlaliśmy w nią łaski miłości. Ona szanuje bliźniego. Poślubiła Maurycego, człowieka, którego My sami wybraliśmy dla niej. Ma trójkę dzieci, które wychowała w miłości. Przy wielu okazjach objawiliśmy jej naszą Obecność w czasie Komunii. Ona odczuła dobrodziejstwa tego. To było naszą Wolą. Miała wizje w swoich snach, nie wiedząc, co te sny oznaczały. Te wizje były chciane przez Nas po to, by spełnić nasze dzieło miłości.

W roku 1998, Maryja, wasza Matka, okryła ją swą macierzyńską miłością, objawiając jej swoją obecność poprzez zapachy róż i kwiatów z ogrodu Swego Serca. Powtórzyło się to wiele razy.

 • Jej pragnienie, by poznać Jezusa-Miłość sprawia, iż odkrywa miłość Boga Ojca i miłość Boga, Ducha Świętego.
 • Ona pozwala się ogarnąć naszą Obecnością, która przejawia się w jej modlitwach.
 • Kiedy się modli, ma ekstazy miłości, których nie potrafi wyjaśnić, ponieważ nie jest zdolna, by zrozumieć naszą Wolę.
 • Cała jej istota raduje się, i nawet jeśli ona odczuwa tę radość, ogarnia ją smutek, który powoduje w niej pragnienie pomagania Jezusowi ukrzyżowanemu.
 • Cała jej istota powierza się z ufnością naszej Woli. Uczy się więc żyć w Woli Bożej. Ażeby wszystkie jej czynności przyniosły owoce miłości, ona oddaje się Nam, Trójcy. Żyje w Jezusie, działa w Jezusie i uczy się powierzania Jego miłości.

Od stycznia 2001 roku, poprzez Ducha Świętego, który osłania ją swą Obecnością, słyszy – odróżniając jeden od drugiego – głosy Jezusa, Maryi i swojego anioła.

 • Otrzymuje lekcje miłości od Maryi, która uczy ją, jak być posłuszną naszej Woli.
 • Jezus prosi ją, żeby pisała; jest posłuszna, nie wiedząc, gdzie ją to zaprowadzi.
 • Wszystko w niej oddane jest Woli Bożej.
 • Ona jest zamieszkana przez Nas, Trójcę Świętą.
 • My pokazujemy jej, że ona jest w Nas, że My jesteśmy w niej i że wy, którzy jesteście w Nas, wy również jesteście w niej.

W naszej Woli, ona słyszy głos niektórych naszych dzieci, które są w niej. To My tego chcemy. Cała jej osoba jest samym posłuszeństwem wobec naszej Woli. Wy, moje dzieci, poprzez Dziewczynę mojej Woli, wiedzcie, że My was kochamy. To dziecko wypowiedziało swoje tak do Miłości. Opłakiwała swoje i wasze uchybienia wobec Nas, Trójcy i wobec Maryi, waszej Matki. To My uczyniliśmy z niej to, czym jest, po to, byście wy poznali naszą Wolę.

 • Poprzez to dziecko, My piszemy pouczenia miłości, które przygotowują was na przyjście Jezusa pośród was, w was.
 • Ona wołała bardzo głośno do Nas, ażeby nadszedł powrót Jezusa do tego świata. My usłyszeliśmy jej wołanie, które pochodziło od jej tak dla Miłości.
 • Moje dzieci, My przygotowaliśmy to dziecko na ten właśnie moment, zanim nawet ona znalazła się w łonie swojej ziemskiej matki.

Wszystko, co pochodzi od niej, jest naszym dziełem. Moje słodkie dzieci, dowiedzcie się, że wy jesteście naszym dziełem. Przez wasze tak, My chcemy uczynić z was dzieci żyjące miłością dla Miłości. Moje dzieci, My was kochamy. My, Trójca, pytamy was, czy chcecie żyć w Bogu, dając wasze tak dla Miłości. Dowiedzcie się i zrozumcie, że jesteście przez Nas kochani. Idź, moja córko, to już zostało wypełnione w Woli Bożej. Moje dziecko, wszystko jest dla nich w Woli Boga Trójjedynego. Amen.

WPROWADZENIE

Na prośbę Jezusa (która została mi przedstawiona za pośrednictwem Dziewczyny mojej Woli) piszę to, co poniżej. Poznałam Dziewczynę mojej Woli około trzech miesięcy temu. Po licznych perypetiach poproszono mnie, abym przewodniczyła korekcie, ułożeniu tekstu i wydrukowaniu niniejszej książki (biorąc pod uwagę – jak sądzę – moje doświadczenie w tej dziedzinie i moją gotowość).

Dopiero jednak po otrzymaniu wielu „potwierdzających” znaków, o które prosiłam i które otrzymałam od Pana, przyjęłam tę odpowiedzialną funkcję.

 • Tak, jak to już zostało wspomniane w innym miejscu w tej książce, teksty te zostały podyktowane słowo po słowie Dziewczynie mojej Woli (poprzez wewnętrzną lokucję) głównie przez Jezusa, a także przez Boga Ojca, Ducha Świętego, Najświętszą Maryję Pannę i innych.
 • Słowa, które Dziewczyna mojej Woli otrzymuje, spisuje sama bezpośrednio na papierze lub nagrywa na kasecie w miarę, jak je otrzymuje.
 • Są one następnie przepisywane na komputerze przez nią samą lub przez wolontariuszy. Po czym te teksty są przekazywane mnie.

Zgodnie z Wolą Jezusa, moja rola polega na sugerowaniu ulepszenia frazeologii i wyborze terminów (przy współpracy z innymi członkami ekipy). Te sugestie są obowiązkowo przedstawiane „Autorom” (Jezusowi, Bogu Ojcu i innym.) do zaaprobowania za pośrednictwem Dziewczyny mojej Woli. Sugestie  te nie są przyjmowane automatycznie – proszę mi wierzyć.

Jak można zauważyć, „styl” tych tekstów jest bardzo specyficzny, by nie powiedzieć zaskakujący, zwłaszcza na początku. Po długim i żmudnym duchowym trudzie wreszcie zrozumiałam, że te „niebiańskie głosy” wybrały sposób zwracania się do Dziewczyny mojej Woli w typowym tylko dla niej sposobie wysławiania się (bardzo prostym i odpowiadającym jej podstawowemu wykształceniu). Nie należy, więc być zaskoczonym przez pewne słowa lub szyk niektórych zdań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi w szkolnictwie zasadami.

My, staraliśmy się (my, członkowie ekipy) respektować ten szczególny styl (w sumie bardzo piękny) sugerując w większości przypadków poprawki niezbędne tylko do jaśniejszego zrozumienia tekstu. Bardzo często musieliśmy prosić Dziewczynę mojej Woli o wyjaśnienia niektórych wyrażeń, co ona czyniła z wielką werwą i przekonaniem. Czasem również „Autorzy” (Jezus, Bóg Ojciec i inni) dawali sami wyjaśnienia poprzez usta Dziewczyny mojej Woli, stąd liczne odnośniki wyjaśniające.

Kończąc, pragnę podkreślić, że „praca” z Dziewczyną mojej Woli daje dużo zadowolenia, jeśli wziąć pod uwagę jej prostotę, pokorę, łagodność i miłość do Pana, która promieniuje od całej jej osoby. Zależy mi na podkreśleniu tego, że ograniczona formacja szkolna nie zaciemnia w żadnej mierze pięknej żywotności ducha, w którą Pan ją wyposażył. Członek ekipy

Poniżej linki do dwóch tomów książki, w wersji elektronicznej w postaci plików „PDF”:

 1. Tom pierwszy: Miłość do wszystkich moich dzieci_JEZUS_część 1
 2. Tom drugi: Miłość do wszystkich moich dzieci_JEZUS_część 2

Zgodnie z życzeniem Jezusa – wyrażonym przez Jego narzędzie, Dziewczynę mojej Woli w Jezusie – niniejszy dokument jest bezpłatnie udostępniony każdej zainteresowanej osobie, pozostając jednakże chroniony przez prawo dotyczące praw autorskich. Można go czytać bezpośrednio na swoim komputerze, robić kopie, lecz pod wyraźnym warunkiem, że nie w celu handlowym i że nie dokona się żadnych zmian w tekście, nawet w tym, co dotyczy jego interpunkcji. Dając świadectwo szacunku i posłuszeństwa wobec dekretu Jego Świątobliwości, Papieża Urbana VIII oświadczamy, iż fakty przedstawione w tej książce, zasługują na wiarę należną jedynie świadectwu ludzkiemu. Oświadczamy również, że opinie wyrażone nie mają na celu antycypowania tych, wydanych przez naszą świętą Matkę Kościół, którym to autor podporządkowuje się całkowicie.

 

PODZIĘKOWANIA

Tym wszystkim, którzy wzięli udział w tym dziele Bożym, Bóg wyraża swą wielką radość z ukończenia tej książki. Niech wszystko w was będzie wypełnione Jego wdzięcznością! Owoce miłości będą wam dane w obfitości. Będą one dla każdego z was rozmnożeniem łask, które dam wszystkim moim dzieciom. Bądźcie we Mnie, moi umiłowani. Ja jestem Nieskończonością. Wy, słodkie dzieci: Nathalie, Nicole, Raymond, Jean-Claude, Micheline, Robert, Agathe, Monique, Francine i ty, moje słodkie dziecko mojej Woli w Jezusie, którą uczyniłem sygnatariuszem tej książki, przyjmijcie moje podziękowania. Dziękuję wszystkim moim dzieciom, [tym], którzy pomogli w korekcie tej pierwszej książki, szczególnie zaś tym, którzy wnieśli wkład swoimi modlitwami. Dziękuję wam, moi umiłowani, którzy będziecie czytać te słowa miłości, wam, którzy należycie do Mnie, Boga miłości. Jakże Ja was kocham! Bóg po Trzykroć Święty. Amen.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE – Email otrzymany przez naszą parafię z Gliwic. Oto jego treść: „Szczęść Boże. Choć nie mieszkam w Sanoku, trafiłem na tutejszą stronę internetową parafii Chrystusa Króla. Szukałem czytelników pism Leandra Lachance. Miło wiedzieć, że są księża tacy jak ks. Andrzej Szkoła, którzy popierają czytanie współczesnych objawień. Orędzia Jezusa i Maryi ożywiają Kościół.

Kto ma, temu jeszcze dodadzą, proponuję więc poznanie kolejnej bardzo pięknej książki. Słowa Pana Jezusa spisała kanadyjska wizjonerka Francine, „Dziewczyna Mojej Woli” – jak nazwał ją Pan Jezus.

Dwa pierwsze tomy tej książki są przetłumaczone na język polski i są za darmo. Przesyłam je w plikach PDF. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Piotr Lubas, Gliwice

17 września 2014|