MARYJO MÓDL SIĘ Z NAMI I ZA NAS

12 październik 2013 roku; W październiku wspominamy Matkę Boską Różańcową. Cały miesiąc październik to czas poświęcony tej właśnie formie modlitwy, która wydaje się z początku modlitwą bardzo monotonną i nudną. W społeczeństwie istnieje pewna niechęć do różańca. Skąd to się bierze? Całkiem możliwe, że przeżywamy kryzys tej modlitwy. Zarzuca się różańcowi monotonię, takie sobie „klepanie” pacierza. Czy rzeczywiście tak jest? Czy minęła już epoka różańca?

MARYJO MÓDL SIĘ Z NAMI I ZA NASRóżaniec na pewno nie jest modlitwą trudną, ani skomplikowaną. Jej nazwa pochodzi ze średniowiecza, a oznacza rosarium – ogród różany. Składała się ona początkowo ze 150 „Zdrowaś Maryjo” i 15 „Ojcze Nasz” podzielonych na 15 tajemnic w trzech częściach. Miały te modlitwy zastępować 150 psalmów odmawianych przez zakonników i kapłanów.

Mamy, więc cześć Radosną z tajemnicami:

 • Zwiastowania NMP,
 • Nawiedzenia św. Elżbiety,
 • Narodzenia Pana Jezusa,
 • Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni i Odnalezienia Pana Jezusa w Świątyni.
 • Cześć ta to medytacja nad okresem dzieciństwa Pana Jezusa.

W części drugiej – Bolesnej rozważamy Mękę i Śmierć Zbawiciela w pięciu tajemnicach:

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu,
 • Biczowanie,
 • Cierniem ukoronowanie,
 • Droga krzyżowa,
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

I w części trzeciej – Chwalebnej wspominamy wydarzenie:

 • Zmartwychwstania i następujące po nim:
 • Wniebowstąpienie,
 • Zesłanie Ducha Świętego,
 • Wniebowzięcie NMP i
 • Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.

Tajemnice Radosne odmawiane są zazwyczaj w poniedziałki i soboty, Tajemnice Bolesne we wtorki i piątki, Tajemnice Chwalebne w środy i niedziele. 16 października 2002 roku (w 24 rocznicę wyboru na stolicę Piotrową) Papież Jan Paweł II ustanowił pięć nowych tajemnic, które zostały nazwane Tajemnicami Światła.

W czwartki w kolejnych tajemnicach:

 • Chrzest Jezusa w Jordanie,
 • Cud na weselu w Kanie Galilejskiej,
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia,
 • Przemienienie na górze Tabor,
 • Ustanowienie Eucharystii rozważamy trzyletni okres działalności Pana Jezusa.

W ten sposób Różaniec staje się niejako streszczeniem czterech ewangelii i katechezą biblijną.

Za prekursora modlitwy różańcowej uważa się założyciela Dominikanów św. Dominika, któremu miała się objawić Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Legenda głosi, że to właśnie w czasie jednej z jego kaznodziejskich wypraw przeciwko Albigensom (około 1213 roku), zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo postów i modlitw kaznodziejska posługa św. Dominika nie przynosiła owoców. Wówczas objawiła mu się Matka Boża i poleciła, by nie tylko głosił kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi (150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz).

Od tej pory św. Dominik przeplatał swoje nauki modlitwą różańcową, w której rozważał wraz ze słuchaczami treści zawarte w Ewangelii. Do Polski modlitwę różańcową sprowadził i rozpropagował ją wśród wiernych dominikanin Święty Jacek Odrowąż. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się znana w całym Kościele.

Interesująca jest historia Różańca, ale na pewno ważniejsza jest sama modlitwa i jej codzienne praktykowanie. Wielki czciciel Maryi, Ojciec Święty Jan Paweł II odmawiał ja kilka razy dziennie mimo swoich niezliczonych zajęć i obowiązków. Interesującym jest spostrzeżenie, że na wielu zdjęciach widać Papieża z różańcem w ręku. W kilu artykułach o świętym Ojcu Pio znalazłem informacje, że odmawiał on Różaniec po kilkanaście razy dziennie.

Miesiąc październik to tradycyjnie w Polsce miesiąc Różańca. Warto by może było – mimo codziennych zajęć – wejść wieczorem do kościoła na półgodzinne nabożeństwo różańcowe. Skoro od wieków modlitwa ta zwanadrabiną do niebaokazuje się tak pomocna, to i w twoim życiu może wiele zmienić i naprawić. Miesiąc październik, poświęcony Różańcowi i dzisiejsze wspomnienie Matki Boskiej Różańcowej przypominają nam o bardzo często niedocenianym skarbie, jakim jest Różaniec w życiu katolika.

MODLITWA

O Matko Przenajświętsza! wszak ty widzisz w świetle Bożym głębię serc naszych; widzisz, że niczego w świecie tak nie pragniemy, jak wytrwać do śmierci w łasce Bożej i namiętności zwyciężyć, i uchronić się wszelkiej obrazy twego Syna. A ponieważ ty sama, o Matko, Różaniec Twym dzieciom podajesz, jako najskuteczniejszy do tego celu środek, oto błagamy cię na klęczkach: daj, abyśmy skorzystali z matczynego daru; abyśmy odmawiali twój święty Różaniec nie tylko często, ale też należytym sposobem i z prawdziwym nabożeństwem; abyśmy odnieśli wszystkie owoce zbawienia, których twym dzieciom życzysz, o Matko; aby ten Różaniec był nam pociechą w smutku, wzmocnieniem w pokusie, miłą rozrywką w samotności, szkołą modlitwy i życia duchownego, a nareszcie szczeblem do nieba; abyśmy cię za to przez całą wieczność wielbili, i aby już tu na ziemi wsławiło się w nas twe wielkie Imię i potęga Różańca twego; aby wszystkie pokolenia, podziwiając cuda twego miłosierdzia, powtarzały z nami: Chwała, dziękczynienie, miłość wiekuista Najświętszej Pannie Różańcowej! Amen.

12 października 2013|