MARYI W ROKU WIARY PAPIEŻ ZAWIERZY ŚWIAT

12 październik 2013 roku; Dla wielu z nas owocem kończącego się Roku Wiary jest zapewne większe zaufanie do Pana Boga i przylgnięcie do Niego całym sercem oraz umysłem. W minionych miesiącach, poddani natchnieniom Ducha Świętego oraz nauczaniu pasterzy Kościoła, odkrywaliśmy, jak na wiele sposobów Pan Bóg działa w historii naszego życia i całego świata. I choć wiele spraw i wydarzeń nas niepokoi, takich jak brak pokoju, niesprawiedliwość społeczna, bezrobocie, brak poszanowania dla życia od poczęcia aż po jego naturalny kres, medialne ataki na Kościół i postępujący proces ateizacji w wielu bogatych krajach świata, to przecież wiemy, że z Bogiem żywym, obecnym i działającym w naszym życiu, pokonamy wszelkie trudności.

MARYI W ROKU WIARY PAPIEŻ ZAWIERZY ŚWIATOn już we wszystkim zwyciężył, zbawienie dokonało się na drzewie krzyża a światło zmartwychwstałego Jezusa oświeca także nasze „ciemne noce”. To Jezus, nasz Dobry Pasterz, pomaga nam przejść prze życiowe próby z wiarą, która zawsze jest silniejsza od zwątpienia. Skarby wiary pomaga nam nieustannie odkrywać Maryja, która cierpliwie wskazuje nam drogę do Jezusa – Światłości świata.

To Niepokalana uczy nas, jak oczyszczać nasze serca w procesie pokuty i nawrócenia. Ona jest przykładem, jak odpowiadać na Apele Boga, jakie On do nas kieruje także w naszych osobistych zmartwieniach, by czerpać z jego miłosierdzia. Udając się do św. Elżbiety uczy nas jak służyć, byśmy jak Ona mieli serca otwarte na potrzeby bliźnich. Maryja pomaga nam, jak odnajdować Jezusa, gdy Go zgubimy ulegając namiastkom szczęścia, jakie proponuje świat bez Boga. Matka Boża przypomina nam w naszym duchowym życiu o tym, co najważniejsze: o radości płynącej z Ewangelii. Tak jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, także dzisiaj mówi całemu Kościołowi: brak wam „wina radości”; zajmujecie się organizowaniem różnych akcji, przemyśliwaniem planów duszpasterskich, a brakuje wam czasu na modlitwę, by zaczerpnąć Bożej mocy u samego Źródła!

Maryja jest przykładem dla nas, jak dzisiaj towarzyszyć Jezusowi w Jego misji zbawienia świata. Jest też wzorem cierpliwości, bo kiedyś – pełna boleści – stała pod krzyżem Jezusa. Podtrzymywana łaską nie pozwoliła, by odebrana Jej została nadzieja. I choć Jej Niepokalane Serce przepełnione było boleścią, to przecież z ufnością oczekiwała na zmartwychwstanie Syna. Dzisiaj jest dla nas najlepszą Matką i Pocieszycielką. Na nowo, dnia 13 października 2013 r. na placu św. Piotra w obecności oryginalnej figury Matki Bożej z Fatimy zostaniemy powierzeni Niepokalanemu Sercu Maryi przez Ojca Świętego Franciszka. Cały świat zostanie Jej oddany, by jeszcze bardziej niż dotąd była dla wszystkich Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

Natomiast na Jasnej Górze odbędzie się dziś wielkie maryjne czuwanie modlitewne w łączności z papieżem Franciszkiem. Ojciec Święty wybrał dziesięć sanktuariów świata, które uczestniczyć będą w modlitwie różańcowej, i które za pomocą łączy telewizyjnych będą w bezpośrednim kontakcie. Czuwanie odbędzie się w Roku Wiary, w ramach Międzynarodowego Dnia Maryjnego. Początek modlitwy w Częstochowie o godz. 19.00. Dobrze, że z Watykanu ciągle widać Jasną Górę, to nobilitacja i odpowiedzialność – powiedział jasnogórski przeor o. Roman Majewski. „To bardzo cieszy, zwłaszcza, że z Polski jesteśmy jedynym sanktuarium a w Europie jednym z trzech. Dobrze, że z Watykanu widać Matkę Bożą Królową Polski, widać przychodzących tu pielgrzymów.

Ojciec Święty bardzo liczy na nasze wołania i pewnie, dlatego do tej modlitwy zostaliśmy zaproszeni” – podkreślił o. Majewski. Przeor Jasnej Góry zauważa, że modlitwa różańcowa z papieżem, w łączności z różnymi sanktuariami maryjnymi i jutrzejsze zawierzenie świata Niepokalanej, to jeden z wielkich aktów w Roku Wiary i mocna jego pieczęć. – Gromadzimy się przy jednej Matce, choć w różnych Jej domach. Wszyscy oddajemy się Jej w opiekę i razem z Nią przypominamy sobie maryjne przesłanie: tylko Jezus jest Zbawicielem świata, tylko On jest źródłem pokoju nie tylko tego wewnętrznego, ale i tego zewnętrznego – powiedział o. Roman Majewski.

Przeor podkreślił, że na Jasnej Górze reprezentowana będzie cała Polska, choć w „najwierniejszej jej cząstce, w części Polski wierzącej będącej zaczynem odnowienia wiary”. W Częstochowie, modlitwa różańcowa z papieżem rozpocznie się o godz. 19.00 na placu przed szczytem. Dzięki łączności satelitarnej z innymi maryjnymi sanktuariami na całym świecie zostanie odmówiony różaniec. Poprzedzi go telewizyjne przesłanie Ojca Świętego. Na jasnogórskie spotkanie wierni proszeni są, by przynieść różańce, świece lub lampiony i białe chusteczki.

W modlitewnym telemoście prócz Jasnej Góry wezmą udział sanktuaria:

  • Matki Bożej w Lourdes (Francja),
  • Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Nairobi (Kenia),
  • Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Waszyngtonie (USA),
  • Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael),
  • Pani Wszystkich Narodów w Akita (Japonia),
  • Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Velankanni (Indie),
  • Matki Bożej Ubogich w Banneux (Belgia),
  • Matki Bożej z Lujan w Buenos Aires (Argentyna),
  • Naszej Pani Niepokalanie Poczętej w Aparecida (Brazylia).

12 i 13 października Kościół świętuje Dzień Maryjny Roku Wiary. Centralne uroczystości rozpoczęły się już w Watykanie. Po południu na plac św. Piotra przybędzie figura Matki Bożej Fatimskiej i papież poprowadzi maryjną medytację. Następnie figura zostanie przewieziona do rzymskiego sanktuarium Madonny Bożej Miłości.

Opracowano na podstawie materiału ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

12 października 2013|