Kościół miejscem miłosierdzia i nadziei

16 czerwca 2013 roku. O Kościele, jako miejscu miłosierdzia i nadziei Boga mówił, 12 czerwca 2013 roku, papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Swoją katechezę Ojciec Święty poświęcił omówieniu znaczenia określenia Kościoła, jako Ludu Bożego użytego przez Sobór Watykański II.

Kościół miejscem Miłosierdzia 1Papież wskazał, że oznacza to przede wszystkim, iż Bóg nie należy właściwie do jakiegokolwiek narodu, a Jego orędzie skierowane jest do każdego człowieka. „Chciałbym powiedzieć również tym, którzy czują się oddaleni od Boga i Kościoła, bojaźliwym lub obojętnym, tym, którzy uważają, że nie potrafią się już zmienić: Pan wzywa również Ciebie, abyś stał się członkiem Jego Ludu, a czyni to z wielkim szacunkiem i miłością!”. Ojciec Święty dodał, iż misją Ludu Bożego jest wniesienie w świat Bożej nadziei i zbawienia.

Przyznał jednak, iż wystarczy otworzyć gazetę, by dostrzec wokół nas obecność zła. „Ale chciałbym powiedzieć donośnym głosem: Bóg jest silniejszy” – wołał papież Franciszek. „I chciałbym dodać, że rzeczywistość czasami ciemna, naznaczona złem, może się zmienić, jeśli jako pierwsi wniesiemy w nią światło Ewangelii, zwłaszcza poprzez nasze życie. Sprawmy, aby nasze życie było światłem Chrystusa. Wspólnie zaniesiemy światło Ewangelii wszystkiemu, co istnieje.”

Kończąc swoją katechezę Ojciec Święty stwierdził, że bycie Kościołem oznacza bycie Bożym zaczynem pośród ludzkości, oznacza głoszenie i wnoszenie zbawienia Boga w ten świat, często zagubiony, potrzebujący odpowiedzi, które dodawałyby otuchy, dawały nadzieję, dawały nową siłę w podążaniu na drogach życia”. Niech świadectwo waszego życia budzi ducha wiary – powiedział papież Franciszek zwracając się do pielgrzymów z Polski uczestniczących w audiencji. W audiencji ogólnej na Placu św. Piotra wzięło udział około 50 tys. wiernych. Na jej zakończenie papież Franciszek przypomniał o obchodzonym dzisiaj Światowym Dniu Walki z Pracą Dzieci. Wezwał do walki z tym zjawiskiem oraz zapewnił o swej solidarności z ofiarami tych nieludzkich praktyk.

Na podstawie materiału ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

 

16 czerwca 2013|