KORONKA W INTENCJI POKOJU NA ŚWIECIE

26 wrzesień 2015 roku; Od siedmiu lat w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćko (spowiednika św. Siostry Faustyny) Zespół Iskry Bożego Miłosierdzia kieruje zaproszenie do wszystkich Czcicieli Bożego Miłosierdzia, aby włączyć się w dzieło apostolatu modlitwy, wychodząc raz w roku na ulice miast z koronką w ręku, prosząc Boga o Miłosierdzie dla nas i świata całego. W tym roku intencją szczególną jest modlitwa za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o pokój na Ukrainie. Patronat honorowy nad tą wspólną modlitwą objął Metropolita Łódzki Arcybiskup Marek Jędraszewski, a patronat medialny Program TVP1 oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

KORONKA W INTENCJI POKOJU NA ŚWIECIE„Co roku przekraczamy barierę lęku, nieśmiałości i wstydu, by odważnie stanąć na ulicy, pośród biegnącego tłumu i oddać nasze miasto w ręce Miłosiernego Pana.

Zbieramy się w parach, małych grupkach lub w dużych zgromadzeniach i odmawiamy najprostszą z najpiękniejszych modlitw: Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Ulice całego świata stoją przed naszymi oczami a my, w ciągu kilku minut, możemy oddać je Panu w godzinie miłosierdzia.

Tam gdzie jest chaos przez chwilę panuje porządek, gdzie jest zgiełk, przez chwilę gości cisza, gdzie jest pośpiech, na moment wszystko zwalnia, gdzie dominuje grzech, tam w czasie naszej modlitwy rozlewa się Miłosierdzie Boże.

  • Zapraszamy także Ciebie i Twoich przyjaciół, byście odważnie wyszli na ulicę i wołali do Boga. Nasza wspólna modlitwa przemieni ludzi na naszej ulicy, w naszym mieście, w naszym kraju.
  • Być może dzięki Twojej modlitwie ktoś na drugim końcu świata otrzyma łaskę nawrócenia…” – pisze w zaproszeniu skierowanym do Czcicieli Bożego Miłosierdzia o. Remigiusz Recław SJ.
  • Już ponad 130 miast z całego świata zgłosiło swój udział w akcji.
  • Niech przez chwilę świat zatrzyma się w zadumie i kontemplacji Bożego Miłosierdzia.
  • Niech przez chwilę ucichnie zgiełk, by mógł być słyszalny święty szept koronki proszącej Pana Boga za prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców.

Sprawdź, gdzie planowane są spotkania. Dołącz do nich lub zgłoś własny punkt na stronie: www.iskra.info.pl/page37.html.

Koordynatorzy akcji modlitewnej proszą wspólnoty o potwierdzenie tego, że włączają się w akcję, przesyłając e-mail na adres: iskra111@onet.eu.

Niech przez chwilę świat zatrzyma się w zadumie i kontemplacji Bożego Miłosierdzia. Niech przez chwilę ucichnie zgiełk, by mógł być słyszalny święty szept koronki proszącej Pana Boga za prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców, o przebaczenie dla nich i o łaskę poznania Boga, o wierność Jego Ewangelii, za obrady Synodu Biskupów, o pokój na ziemi, jak również w intencjach ważnych dla społeczności, w której żyjemy.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

13 września 2015|