KATECHEZY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

02-02-2014 roku; „Szukajcie Pana gdy pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko” (Iż 55.6); „Życie Wieczne – Śladami Ubogiego”. W jakim celu? Pragniemy, aby w miarę poznawania życia, wszyscy uczyli się wstępowania na drogę miłości Boga i człowieka, drogę przyjaźni, drogę świętości, drogę naśladowania Jezusa Chrystusa.

Naśladować Chrystusa to znaczy być posłusznym woli Ojca i w tym właśnie tkwi największa trudność.

  • Jak rozeznać, co w danym momencie jest wolą Bożą, a co nie jest? Jak odczytać swoją drogę powołania?
  • Jak usłyszeć Boże wezwania w zgiełku myśli i codziennych zdarzeń?
  • Jak znaleźć sens w doświadczeniu życiowych niepowodzeń?

Takich znaków zapytania jest wiele, gdyż ziemskie życie człowieka jest przede wszystkim czasem stawiania pytań.

Niepojęta, niewypowiedziana rzeczywistość Boga i nieprzejrzysta gmatwanina ludzkich losów sprawia, że człowiek poszukuje jakichś drogowskazów.

Święci mogą być takimi drogowskazami. Każdy z nich doświadczał trudów ziemskiej wędrówki i niejednokrotnie stawał w obliczu własnej słabości, cierpienia i wielu znaków zapytania. Święci to ludzie, którzy otworzyli serce na Boga i pozwolili Mu w nim zamieszkać – pozwolili by je Bóg swoją miłością przemienił. Dlatego, przyglądając się kolejom ich życia, każdy człowiek – bez względu na stan i wiek – może w nich odnaleźć jakieś światło dla siebie.

Zapraszamy, więc do odkrywania bogactwa życiowych doświadczeń innych, również ludzi nas otaczających, często żyjących w cieniu, nierzucających się w oczy, skromnych, prostych i niepozornych, ale bogatych w skarb największy, jaki może na ziemi posiąść człowiek (poznanie Boga), w których Bóg w sposób szczególny odcisnął swoje podobieństwo przez łaskę.

PRZYJDŹ i POSŁUCHAJ

Katechezy dla młodzieży i dorosłych w kościele Chrystusa Króla przy ul. Jana Pawła II 55 w Sanoku. Początek w Niedzielę 09 lutego 2014 roku na każdej Mszy Świętej. Następne katechezy w poniedziałki i czwartki o godzinie 18:45.

Zapraszają – ks. Proboszcz Andrzej Szkoła i Katechiści.

 

2 lutego 2014|