Jasna Góra: 3 tys. osób na pielgrzymce Rycerzy i Czcicieli św. Michała Archanioła

Św. Michał Archanioł ma wielką duchową przyszłość w naszej Ojczyźnie – uważa michalita ks. Pior Prusakiewicz. Z udziałem ok. 3 tys. osób na Jasnej Górze trwa Ogólnopolska Pielgrzymka Rycerzy i Czcicieli św. Michała Archanioła połączona z nocnym modlitewnym czuwaniem. Przybyli także czytelnicy dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, członkowie Bractwa Szkaplerza św. Michała Archanioła.

Pielgrzymom towarzyszy kopia figury św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na Gargano w Monte Sant’Angelo we Włoszech, która peregrynuje po polskich parafiach. Przy tej okazji wierni przyjmują także szkaplerz św. Michała Archanioła.

W czasie spotkania odprawione zostało nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała oraz uwolnienie z nałogów z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.

Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była procesja z Figurą św. Michała Archanioła do Kaplicy Matki Bożej oraz Msza Święta pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Michalitów ks. Dariusza Wilka.

Wierni podjęli w nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu. Zakończy się ono ok. 4.30.

Ks. Władysław Suchy, kustosz sanktuarium na Gargano zauważa w Polsce duży wzrost kultu i zainteresowanie pierwszym i najważniejszym spośród aniołów. On towarzyszy ludziom w codziennym boju o utwierdzenie wiary w sercu i o zwycięstwo Chrystusa – wyjaśniał.

Peregrynacja figury św. Michała Archanioła i pielgrzymki na Jasną Górę jego czcicieli przyczyniają się do ożywienia kultu Księcia Wojska Niebieskiego, pierwszego i najważniejszego spośród aniołów, który swoim imieniem głosi chwałę i moc Boga.

Ks. Piotr Prusakiewicz, animator generalny Rycerstwa Świętego Michała Archanioła oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika ‚Któż jak Bóg’ i ‚The Angels’ mówiąc o rozwoju peregrynacji figury św. Michała, zwrócił uwagę, że ta obecność jest dla wspólnoty wydarzeniem charyzmatycznym. Są już świadectwa uzdrowień, uwolnień podczas modlitwy przy figurze. – Święty Michał ma wielka duchową przyszłość w naszej Ojczyźnie – uważa ks. Prusakiewicz.

Zdaniem ks. Rafała Szwajcy dyrektora ds. peregrynacji figury, św. Michał Archanioł jest wielkim pomocnikiem dla tych, którzy chcą „zawalczyć o Boga” w swoim życiu i w świecie. – Ludzie podejmują walkę o chwałę Bożą w swoich domach, rodzinach, wśród najbliższych, którzy gubią się w życiu, walkę o kogoś dla Boga. Sw. Michał przypomina, by walczyć ze złem i zdobywać świętość i dobro w swoim życiu – mówił michalita.

Pismo Święte Starego Testamentu mówi o Archaniele Michale jako jednym z najpotężniejszych duchów niebieskich, Wodzu Izraela, który towarzyszy temu ludowi w jego dziejach. We wczesnochrześcijańskim piśmiennictwie (Tertulian, Orygenes, Hermas, Didymus) uchodzi za Księcia Aniołów; Archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. On wstawia się za ludźmi przed Bogiem; jest aniołem Ludu chrześcijańskiego; On stoi u wezgłowia umierających a potem towarzyszy im w drodze do wieczności. Z tymi właśnie funkcjami złączył się, poczynając od XII wieku jego patronat nad kaplicami cmentarnymi. Święty Michał Archanioł czczony jest jako Patron i protektor Kościoła świętego; zwycięski obrońca w walce z szatanem, z jego pokusami i mocami piekielnymi. Kościół Wschodni czci go także jako patrona chorych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz pod imieniem św. Michała Archanioła założył dwa zgromadzenia zakonne: męski i żeński, którym zlecił wychowanie młodzieży, zwłaszcza opuszczonej i sierot (Księża Michalici i Siostry Michalitki). Cel ten realizują przez prowadzenie ośrodków wychowawczych, oratoria, pracę duszpasterską, wydawniczą, a także rekolekcyjną i misyjną, także poza granicami Polski.

Szczególną cześć św. Michał Archanioł odbiera w poświęconym mu sanktuarium na Górze Gargano Monte Sant’Angelo we Włoszech. Sanktuarium św. Michała Archanioła powstało tam na pamiątkę objawień archanielskich, jakie miały tam miejsce w końcu V wieku. Sanktuarium zasłynęło niezwykłymi łaskami, które można tam wyprosić. Bazylika w Monte Sant’Angelo od wieków była celem pielgrzymek nie tylko zwykłych ludzi, ale również papieży, świętych i władców. Po raz pierwszy św. Michał Archanioł ukazał się on biskupowi tamtejszej diecezji w 490 r. mówiąc, że jest to miejsce jemu poświęcone, w którym przebaczane będą ludzkie grzechy. Drugie objawienie datowane jest na 492 rok, a kolejne na rok następny. Archanioł oznajmił wtedy biskupowi, po próbie poświęcenia groty, że sam już ją poświęcił razem ze swoimi aniołami. Wtedy biskup wraz z innymi wiernymi udał się do tego miejsca, gdzie zastali kamienny ołtarz, a nad nim krzyż. Odtąd grota św. Archanioła na Monte Gargano nosi tytuł Niebiańskiej Bazyliki, bowiem jest jedyną na świecie świątynią, która nie została nigdy poświęcona ludzką ręką.

Oryginał figury św. Michała Archanioła z groty objawień jest dziełem włoskiego rzeźbiarza Andrea Sansovino. Została ona umieszczona w tym miejscu w 1507 r. Ma 130 cm wysokości, a wykonano ją w białym marmurze z Carrary. Przedstawia Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany szatan. Kopia figury św. Michała Archanioła już od 5 lat peregrynuje po Polsce. Dociera do tych parafii, które ją zapraszają.

Kult aniołów stanowi także jeden z ważnych elementów duchowości paulinów. Jest to wyraz wdzięczności zakonników za opiekę na pustyni nad św. Pawłem Pustelnikiem – Patriarchą Zakonu Paulinów.

Na prośbę generała Paulinów O. Jana Zaicza, papież Urban VIII w r. 1624 bullą „In supremo Apostolico” udzielił prawa wyższym przełożonym powoływać Bractwo Aniołów Stróżów przy kościołach parafialnych i zakonnych. Istniały one i rozwijały owocną działalność apostolską, przyczyniając się do rozpowszechniania kultu aniołów przede wszystkim przy kościołach paulińskich.

Bractwo powołane na Jasnej Górze w 1626 r. istniało także przy paulińskim kościele św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce w Krakowie. Swoją działalność prowadziło do 1951 r. Ponownie zostało reaktywowane w 2005 r. kiedy to na Skałce obchodzono Rok Aniołów.

Na Jasnej Górze w każdy piątek na wieczornej Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej o 19.30 spotkają się przedstawiciele Armii św. Michała. Głównym celem wspólnoty jest duchowe wsparcie Sanktuarium i posługujących tutaj zakonników poprzez dar Eucharystii, codzienną modlitwę do św. Michała Archanioła, podejmowane posty.

O wielkiej czci, jakiej doznawał i doznaje na Jasnej Górze św. Michał Archanioł świadczą jego posągi i przedstawienia ikonograficzne powstające od czasów dawnych po najnowsze. Na Jasnej Górze jest kilka wizerunków św. Michała Archanioła. Nad tzw. Bramą Lubomirskich widzimy Go z mieczem, walczącego ze smokiem, a w Bramie Jana Pawła II znajduje się jego mozaika z tekstem modlitwy za jego wstawiennictwem. Michał Archanioł jest także nad głównym wejściem do bazyliki i w Wieczerniku, przy ołtarzu Matki Bożej Kodeńskiej.

Źródło: www.niedziela.pl

 

8 lipca 2018|