JAK ODNALEŹĆ DUCHA ŚWIĘTEGO – POPRZEZ MODLITWĘ

21 kwietnia 2015 roku; Codzienna modlitwa do Ducha Świętego – Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną. Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli. I przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz świat pokojem. Amen.

KIM JEST DLA MNIE NAPRAWDĘ DUCH ŚWIĘTY – świadectwoUfającej w moc Bożą

To pytanie zadawałam sobie od dawna, ale dopiero od jakiegoś czasu uświadomiłam sobie, ile dobrego zdziałał w moim życiu, a przede wszystkim, że działa nadal.

KIM JEST DLA MNIE NAPRAWDĘ DUCH ŚWIĘTYUzdrowił we mnie to, co potrzebowało uzdrowienia i pokazał, co jeszcze mam oddać Jezusowi, by w pełni otworzyć się na Niego.

Teraz mogę, choć kiedyś nie byłam tak naprawdę zdolna do tego, powiedzieć, że On chce prowadzić mnie przez życie i potrzebuje tylko konkretnej zgody z mojej strony.

Codziennie pomaga mi stawać w prawdzie, że sama mogę tak mało, ale umocniona w Bogu mogę pokonać wszelkie przeciwności.

Duch Święty uświadamia mi codziennie na nowo, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga, że mogę zwracać się do Niego „Tatusiu” i nigdy nie zostanę odrzucona. Przekonuje mnie, że jestem kochana bezinteresowną miłością, bez względu na wszystko. Miłością, która od niczego nie zależy, bo On sam jest tą Miłością.

Jestem dzieckiem ukochanym, nie muszę na nic zasługiwać, bo przecież tak naprawdę na tę miłość nie mogłabym zasłużyć. Jest zbyt wielka, a ja jestem zbyt słaba. Pan Bóg kocha mnie pomimo moich słabości. Udziela mi swego Ducha, aby przekonać mnie o mym grzechu, lecz nie po to, bym rozpaczała, ale uświadomiła sobie, że On pragnie umacniać we mnie to, co tak bardzo słabe i w konkretny sposób działać w moim życiu.

Daje mi doświadczać codziennie moich upadków, ale tylko po to, bym wreszcie zrozumiała, że muszę zaufać BoguNajlepszemuTatusiowii dać się prowadzić jak bezbronne, bezgranicznie ufające dziecko. On chce przebywać i działać w moim życiu, ale nie jest Bogiem gwałtu, potrzebuje mojego „tak”.

Pragnie dla mnie prawdziwego szczęścia, nie chce odbierać mi niczego, ale obdarzyć na nowo i przygarnąć do siebie. Postawił mnie na konkretnej drodze i pragnie prowadzić. On jest Bogiem wiernym, nie chce bawić się moimi słabościami, ale uświadomić, jak bardzo zależę od Niego i Ducha. Duch Święty przychodzi z pomocą mojej modlitwie, gdy nie umiem modlić się tak, jak On chce, wkłada mi w usta słowa, których kiedyś nie umiałam wypowiedzieć. Uczy mówić „kocham” i „przebaczam”.

Tyle rzeczy nadal nie rozumiem, ale On pragnie bym przyjęła Jego drogę i dary, które dla mnie przygotował. Uzdrowienie i życie w Duchu Świętym, to nie są przede wszystkim dary charyzmatyczne, sensacyjne wydarzenia. Duch Święty obdarza nimi, ale mają służyć wspólnocie. Jego dary to również bardzo cenne, ale niepozorne dary pokoju, radości, służby.

Nie można koncentrować się na darach, bo to Duch Święty jest największym darem. To bez Jego pomocy nie mogłabym powiedzieć „Panem jest Jezus”. To On codziennie i na nowo przekonuje mnie, że droga, którą mnie prowadzi nie ma służyć szczęściu na ziemi, ale życiu w radości wiecznej.

Na podstawie świadectwa z publikacji zamieszczonej na stronach: www.adonai.pl, w artykule: Rycerz Niepokalanej nr 540, czerwiec 2001

JAK MODLIĆ SIĘ DO DUCHA ŚWIĘTEGO 1Przyjdź Duchu Święty – Przyjdź Duchu Święty. Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.

Przemień mrok naszych serc w delikatne światła. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.

Przemień naszą noc w Twoje światło. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.

Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę, oczyść nas z pychy, pogłębiaj naszą pokorę, rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.

Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz, abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś. I byli szczęśliwi według słowa Twego: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy)

na uproszenie 7 darów Ducha Świętego

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,

O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Przenajświętszy! Racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; Daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; Daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; Daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, O Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

JAK MODLIĆ SIĘ DO DUCHA ŚWIĘTEGO 2HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan, i Najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar, Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz, przez Boga obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej, i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był, i Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, i Temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

MODLITWA O DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia, pomóż mi, bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską. Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.

JAK MODLIĆ SIĘ DO DUCHA ŚWIĘTEGO 3Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego, który mnie pociąga do grzechu.

Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.

Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał wszystkich ludzi, szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.

Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu. Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy, odrzucając wszelki fałsz i podstęp. Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo szczególnie, kiedy szatan przebiera się za anioła światłości. Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia.

Uczyń ze mną, co zechcesz, poddaję moje plany Twoim, chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego. Otwórz moje uszy, abym go słuchał i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny. Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa. Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału, które zbudowaliśmy przez nasz egoizm.

Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę w jednym Ojcu. Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje. Przyjdź Duchu prawdy spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju. Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem.

Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową, bo tego oczekujemy i potrzebujemy. Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.

Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło, abyśmy rozsiewali ziarna dobra. Przyjdź Boża Mocy, abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych, politycznych i społecznych. Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz, i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur, które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego.

Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego. Amen.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.swiatlopana.com

 

21 kwietnia 2015|