IX Niedziela Zwykła

3 czerwca 2018 r.

 1. Dzisiaj nabożeństwo z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i zmianą tajemnic różańcowych o godz. 1615.
 1. Trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna w dni powszednie po Mszy wieczornej. Zachęcamy do licznego udziału dzieci, młodzież i dorosłych. Zakończenie Oktawy z poświęceniem wianków oraz błogosławieństwem dzieci w czwartek od godz. 1800.
 1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów – prosimy o modlitwę. W tym dniu nie obowiązuje post.
 1. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
 1. Za tydzień w niedzielę kazania podczas Mszy Świętych będzie głosił ks. dr Piotr Pawlukiewicz.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Jana Pawła II 51 kl. I i II. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
 1. Trwają zapisy na 38. Archidiecezjalną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Grupa św. Andrzeja wyruszy z Leska 4 lipca. Szczegółowe informacje o pielgrzymowaniu i zapisach na plakatach.
 1. Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przygotowania i przeżycia Uroczystości Bożego Ciała. „Bóg zapłać”.
 1. Kolejny „Wieczór Miłosierdzia” w Zboiskach odbędzie się w piątek, 8 czerwca od godz. 1830. Przewodniczyć będzie ks. dr Piotr Pawlukiewicz.
 1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury, polecając „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.

Intencje zbiorowe:

Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego
dla Sióstr z Róży św. Jadwigi Królowej – piątek – godz. 18.00. 

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
Wieczne odpoczywanie…

Wersja dłuższa

Ewangelia (Mk 2, 23 – 3, 6)

Jezus jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Wersja krótsza

Ewangelia (Mk 2, 23-28)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Komentarz do Ewangelii

Mk 2, 23 – 3, 6.

Jezus dziś daje Ci DZIEŃ ŚWIĘTY! Dzień, w którym możesz czerpać za darmo z Bożej świętości, abyś był świętym! Zapragnij być „podłączonym” do Jezusa, bo z Niego płynie moc łaski! Zatrzymaj się przy Bogu, aby otrząsnąć się z powszednich trosk, narzekania, przemęczenia i zabiegania; aby odpocząć od wszystkich „jeszcze muszę…”, i zwróć się dziś w Jego stronę – słuchając Jego Słowa, aby mieć pragnienie chodzenia drogą zamiarów Bożych.

Jezus przynagla Cię i zaprasza dziś do świątyni – abyś w tym świętym czasie i miejscu doswiadczyl, że Niedziela, dzień Zmartwychwstania, to dzień wyrwania Cię z niewoli Twoich grzechów. To dzień, w którym Bóg szczególnie okazuje Ci Swoją łaskę – uświęca, uzdrawia, ratuje, dźwiga, daje nowe życie i serce…

„Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój”! Bóg stawia Cię dziś w centrum swojego działania i chce okazać Ci zmiłowanie. Usłysz Słowo Jezusa i wyciągnij Twoją rękę i Twoje serce w Jego stronę – i bądź gotowy, we wszystkich  wydarzeniach dnia powszedniego, modlić się jak ks. Dolindo Ruotolo: „Jezu, Ty się tym zajmij!”. Odwagi!

Błogosławionej IX Niedzieli Okresu Zwykłego! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Pwt 5, 12-15)

Szabat przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Tak mówi Pan:

«Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga twego.

Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.

Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu».

Psalm (Ps 81 (80), 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b (R.: por. 2a))

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy

Bo tak ustanowiono w Izraelu *
przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał z ziemi egipskiej.

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy

Słyszę słowa nieznane: *
«Uwolniłem od brzemienia jego barki,
jego ręce porzuciły kosze. *
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej».

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy

2. czytanie (2 Kor 4, 6-11)

Życie Jezusa staje się widoczne w naszym ciele

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa.

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele.

Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele.

Aklamacja (Por. J 17, 17ba)

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Wersja dłuższa

Ewangelia (Mk 2, 23 – 3, 6)

Jezus jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Wersja krótsza

Ewangelia (Mk 2, 23-28)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

2 czerwca 2018|