III Niedziela Zwykła

27.01.2019 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Serdecznie zapraszamy.
 2. Dzisiaj o godz. 1800 w naszej parafii w kościele dolnym odbędzie się koncert kolęd i pastorałek. Na scenie wspólnie wystąpią w połączonym składzie 4 zespoły. Cassiopeia z Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku, Arabeska z Tarnawy Dolnej, Raya Bell – (zespół który istnieje już 33 lata) Oraz Dzieci z Niepublicznej szkoły Muzycznej I stopnia w Lesku. Program artystyczny zagrany przez wszystkie te zespoły jednocześnie powstał z okazji 10-lecia pracy artystycznej zespołów Cassiopeia i Arabeska prowadzonych przez Malwinę i Konrada Oklejewiczów. Serdecznie zapraszamy.
 3. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i jej wystrój. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Kwiatowej – numery nieparzyste.
 4. We wtorek po wieczornej Mszy świętej nabożeństwo ku czci św. Antoniego połączone z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W środę po wieczornej Mszy świętej Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy Radę Duszpasterską naszej Parafii na spotkanie, celem przeliczenia ankiet i podjęcia ostatecznej decyzji co do zakupu organów do naszego kościoła. Spotkanie odbędzie się na plebani.
 7. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
  – Pierwszy czwartek – nabożeństwo w intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za powołanych z naszej parafii po Mszy św. wieczornej.
  – Pierwszy Piątek – spowiedź w czasie porannych Mszy św. i po południu od godz. 1530. Dodatkowa Msza św. o godz. 1600. Nabożeństwo pierwszopiątkowe po wieczornej Mszy św. Chorych w domach odwiedzimy od godz. 800.
  – Pierwsza sobota – nabożeństwo różańcowe po wieczornej Mszy św.
 8. W sobotę Święto Ofiarowania Pańskiego. MB Gromnicznej. Msze św. o godz. 630, 700, 830, 1000, 1600, 1800. Po każdej Mszy św. poświęcenie gromnic. Jest to Dzień Życia Konsekrowanego. Taca w tym dniu przeznaczona na klasztory klauzurowe w naszej Archidiecezji.
 9. W następną niedzielę na Mszy św. o godz. 1000 dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii będą otrzymywały poświęcone książeczki.
 10. Także w następną niedzielę Msza św. o godz. 1700 ze szczególnym udziałem młodzieży kl. III Gimn. i kl. 8, a następnie spotkanie z rodzicami tej młodzież poświęcone omówieniu Bierzmowania, które odbędzie się 7 kwietnia 2019r. na Mszy św. o godz. 1130.
 11. Dzisiaj jest jeszcze możliwość złożenia ankiety nt. zakupu organów do naszego kościoła. Kto chciałby ją jeszcze wypełnić, to kartki są wyłożone na stoliku za ławkami.
 12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” polecamy artykuł pt. „Komandosi w Habitach”. Niesamowita historia 4 zakonników z Bronksu.
 13. Prośba do tych, którzy widzieli przykre zdarzenie w miniony piątek na ul. Sadowej ok. godz. 1400, trzech młodych bandytów wyszarpało torebkę starszej osobie, powodując poważny uszczerbek na zdrowiu. Prosimy o tym fakcie powiadomić Policję, a osoby starsze prosimy o ostrożność.

Intencje:

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarli:
śp. Czesław Grodecki
śp. Marek Fabian .
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Komentarz do Ewangelii

Łk 1, 1-4; 4, 14-21.

Jezus staje dziś przed Tobą i ogłasza Ci wolność! Nazwij swój problem, grzech, zmaganie – zapragnij uwolnienia i zaufaj Jezusowi!

Dziś jesteś tym ewangelicznym, „dostojnym Teofilem”, tzn.: Przyjacielem Boga – tak, Bóg Ojciec dzięki Jezusowi Chrystusowi uważa Ciebie za swojego przyjaciela!

Pan Bóg zaprasza i uzdalnia Cie, abyś czytał Słowo Boże uchem, abyś karmił nim swój wzrok, swoje serce. Abyś otworzył dziś całego siebie na Słowo, by Ono przeniknęło wszystkie momenty i przestrzenie Twojego życia. Również te ciemne, które chcesz głęboko ukryć przed światem, których się lękasz.
Dzięki Słowu cale Twoje życie staje się życiem z Boga, zmierza ku Niemu, otwiera Cie na Jego miłość!

Pozwól, aby Jezus mógł poruszyć Słowem Twoje serce. Słowo Boga dokonuje tego, co się wydaje niemożliwe. Bóg ma swój czas – i Jego Słowo wypełnia się w odpowiednim czasie. Trzeba, abyś i Ty dal sobie i Bogu czas! Zaufaj Słowu, nawet jeśli nie widzisz jeszcze jego działania. Słowo trafia do ludzi, którzy oczekują i pragną zmiany! Wołaj dziś z psalmistą: „Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem!”

Do posłuchania:

Błogosławionej III Niedzieli Zwykłej! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10)

Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Księgi Nehemiasza

Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi.

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją».

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c))

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Wersja dłuższa

2. czytanie (1 Kor 12, 12-30)

Mistyczne Ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: «Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała» – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie?

Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was».

Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

Wersja krótsza

2. czytanie (1 Kor 12, 12-14. 27)

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki.

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami.

Aklamacja (Por. Łk 4, 18)

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

27 stycznia 2019|