III Niedziela Wielkanocna

15 kwietnia 2018 r. 

  1. Dzisiaj Niedziela Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny. Nabożeństwo Słowa Bożego dziś o godz. 1615. Młodzież rozprowadza przed kościołem książeczki pt. „Jak czytać i rozumieć Pismo Święte?”. Zachęcamy do ich nabycia składając dobrowolną ofiarę, która będzie przeznaczona na rekolekcje wakacyjne dzieci i młodzieży z naszej parafii.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Jana Pawła II 53B kl. I i II. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy Róży św. Jadwigi i św. Weroniki za ofiary na kościół.
  1. Dzisiaj o godz. 1800 w dolnym kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Medjugorie. Będzie możliwość wpłaty zaliczki 450 zł oraz uzupełnienia danych, prosimy przynieść dokument tożsamości.
  1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku organizuje debatę społeczną pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata będzie dotyczyć bezpieczeństwa dzielnicy Wójtostwo – w szczególności najistotniejszych zdiagnozowanych problemów, działań profilaktycznych oraz priorytetowych zadań dzielnicowych. Policjanci zapraszają do wzięcia udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 24 kwietnia o godz. 1630 w Osiedlowym Domu Kultury Puchatek w Sanoku, ul. Traugutta 9.
  1. Ojcowie Franciszkanie zapraszają na warsztaty charyzmatyczne z modlitwy o uzdrowienie, które poprowadzi Marcin Zieliński. Odbędą się w sobotę, 28 kwietnia, w auli PWSZ w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21 od godz. 1000 – 1700. Więcej informacji nt. zapisów w gablocie.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury, polecając „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.

Intencje zbiorowe:

Msza z okazji imienin Ks. Robert Blamy – 16.04, poniedziałek, godz. 1800,
Msza z okazji imienin Ks. Robert Płachty – 17.04, wtorek, godz. 1800,
+ Helena Kłosińska – od sąsiadów – 18.04, środa, godz. 630,
+ Stanisława Kukułka – od sąsiadów z ul. Sadowej 14 – godz. 1800.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarła:
śp. Marta Barnuś z ul. Jana Pawła II.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Łk 24, 35-48)

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Komentarz do Ewangelii

Łk 24, 35-48.
Jezus przychodzi dziś ze światłem dla Twojego umysłu, abyś mogł rozumieć i uwierzyć w Jego Słowo! Pomimo…
Męka, smierć i Zmartwychwstanie Jezusa musiały się stać, abyś miał możliwość otrzymac przebaczenie grzechów i dar nowego życia, życia Ducha Bożego w Tobie – tą nową jakość zycia, która podnosi z egoizmu, ze służenia sobie!
Jezus zaprasza Cię dziś, abyś przyjął dar Ducha pokoju i pojednania, abyś słuchając Słowa Bożego był wierzącym Bogu. Abyś mógł odkrywać, że całe Twoje życie: historia radości i zmagań – jest zawarta w Biblii i bedzie się spełniać w Twoim życiu po Bożemu!
Wtedy doświadczysz jak wypełnia się obietnica Jezusa: „Wy jesteście świadkami tego!” Świadkami, że Jezus zmartwychwstał, a Ty z Nim – gdy kolejną noc wstaniesz do dziecka, gdy pochylisz sie nad niedołężną matką, gdy staniesz po stronie pogardzonego, gdy nie będziesz szemrać i osądzać. To nie jest z Ciebie, to są owoce Paschy!
Panie Jezu,
oświeć mój umysł,
bym rozumiał i przyjął Twoje Słowo!
Daj mi łaskę nawrócenia i
trwania przy Tobie
oraz odwagę,
aby żyć według Twojej prawdy!
Błogosławionej III Niedzieli po Wielkiej Nocy! +
Ks. Robert Blama

1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr powiedział do ludu:

«Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

Psalm (Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b))

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Albo: Alleluja

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Albo: Alleluja

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Albo: Alleluja

2. czytanie (1 J 2, 1-5)

Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja (Por. Łk 24, 32)

Alleluja, alleluja, alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 24, 35-48)

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

15 kwietnia 2018|