III Niedziela Adwentu

Ogłoszenia duszpasterskie
15.12.2019r.

 1. Po Mszach Świętych zbiórka do puszek przeznaczona na pomoc Kościołowi na Wschodzie. O godz. 1400 Eucharystia z udziałem osób niepełnosprawnych a o godz. 1615 nabożeństwo do św. Zygmunta Gorazdowskiego. Msza Święta wieczorna o godz. 1700. Serdecznie zapraszamy.
 2. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary. W poniedziałek o godz. 1800 Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” zaprasza do udziału w Eucharystii a po jej zakończeniu na uwielbienie Pana przed Najświętszym Sakramentem.
 3. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 4. W środę kolejne spotkanie ze św. Janem Pawłem II. Eucharystii przewodniczył będzie ks. Tomasz Stec, który wygłosi okolicznościowe kazanie prowadząc nas ścieżkami dekalogu w nauczaniu naszego świętego patrona. Po Mszy Świętej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań oraz adoracja prowadzona przez naszą młodzież.
 5. Czwartek jest dniem naszej parafialnej spowiedzi. Zachęcamy do oczyszczenia serca w sakramencie pokuty i duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Spowiedź przed południem od godz. 900 do 1200 z przerwą od 1030 do 1100. Po południu od 1430 do 1730 z przerwą od 1600 do 1630. Po zakończonej liturgii wieczornej modlitwy Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie formacyjne.
 6. W sobotę od godz. 900 rozpoczniemy dekorowanie kościoła przed zbliżającymi się świętami. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy w tym wydarzeniu. O godz. 1015spotkanie dziecięcej grupy oazowej oraz scholii. Tego dnia kancelaria parafialna czynna po zakończonej Mszy wieczornej z racji całodniowej spowiedzi w sanockiej farze i u Ojców Franciszkanów.
 7. W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 1000 rozstrzygnięcie konkursu „Bożonarodzeniowy Anioł”. Także w przyszłą niedzielę o godz. 1615 nabożeństwo do św. Rity z odczytaniem próśb i podziękowań oraz poświęceniem róż.
 8. Przypominamy, że Msze Święte roratnie w adwencie od poniedziałku do soboty o godz. 600 z kazaniem dla dorosłych a o godz. 1800 z kazaniem dla dzieci i młodzieży.
 9. Ministranci i młodzież rozprowadzają parafialne kalendarze w cenie minimalnej 5 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele ministranckie i młodzieżowe.
 10. W kościele zostały wyłożone opłatki na wigilijny stół. Ofiary złożona za ich nabycie jak co roku zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzenia dla pracowników kościelnych za ich posługę w ciągu całego roku. Składamy serdeczne Bóg zapłać!!!
 11. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Sadowej (domy prywatne). Dziękujemy także za ofiary składane na organy. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na ten właśnie cel.
 12. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do owocnej lektury.
 13. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy + Marcina Brodzickiego. Polećmy Go miłosierdziu Pana: „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie”.

Ewangelia (Mt 11, 2-11)

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».

Komentarz do Ewangelii

Wyobrażę sobie postać Jana Chrzciciela, który jest człowiekiem
prostym i ubogim. Wpatrując się w niego, uświadomię sobie,
że Bóg może posługiwać się w moim życiu skromnymi i słabymi
osobami, aby wzbudzić we mnie silne pragnienie Jezusa
(ww. 6-8).

Kto okazał się dla mnie posłanym od Boga Janem Chrzcicielem?
Przywołam w sercu osoby, które stały się bardzo drogie
w moim życiu duchowym i wlały we mnie wiele Bożego światła.
Wspomnę je teraz przed Bogiem ze wzruszeniem i głęboką
wdzięcznością.

„Co mówisz sam o sobie?” (w. 22). Zwrócę uwagę na stanowczość
i pokorę, z jaką Jan Chrzciciel świadczy o swojej wierze.
Słowa Jana odsłaniają moc jego ducha i pewność otrzymanego
powołania (ww. 23-27).

Szczerze zapytam siebie wobec Boga: „Co mówię sam o sobie”?
Jaki jest obraz mojego powołania? Czy dobrze rozeznałem
moją drogę życia? Czy w życiu czuję się na swoim miejscu i czy
wierzę, że jest to miejsce dane mi od Boga?

Wsłucham się uważnie w rozmowę Jana z wysłannikami.
Zauważę, z jaką jasnością i pewnością mówi o nadchodzącym
Zbawicielu (ww. 20-22). Nie skupia uwagi na sobie. Wie, że jest
jedynie „głosem”, którym Bóg posługuje się dla wypełnienia
własnych zamiarów.

Czy w moich pragnieniach, słowach i rozmowach nie szukam
siebie? Czy nie „używam” Boga do szukania swojej chwały?

W serdecznej rozmowie z Jezusem będę Go prosił, abym nie
bał się świadczyć o Nim, także wtedy, gdy będę jak „głos wołającego
na pustyni”. Będę powtarzał w sercu modlitwę: „Pragnę,
Jezu, budować tylko na Twoich słowach!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Iz 35, 1-6a. 10)

Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.

Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: «odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić».

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie.

Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Iz 35, 4))

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić, albo: Alleluja

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić, albo: Alleluja

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić, albo: Alleluja

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić, albo: Alleluja

2. czytanie (Jk 5, 7-10)

Przyjście Pana jest już bliskie

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Aklamacja (Iz 61, 1)

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 11, 2-11)

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».

 
15 grudnia 2019|