II Niedziela Zwykła

20.01.2019 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1600 wspólne kolędowanie całej naszej wspólnoty parafialnej. Serdecznie zapraszamy.
  2. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i jej wystrój. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Kwiatowej – numery parzyste. Dzisiejsza  składka na ogrzewanie kościoła.
  3. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu prowadzona przez wspólnotę „Przyjaciele Oblubieńca”.
  4. We wtorek 22.01. po wieczornej Mszy świętej nabożeństwo ku czci św. Rity z odczytaniem próśb i podziękowań oraz poświęcenie róż połączone z modlitwami do św. Antoniego.
  5. W środę po wieczornej Mszy świętej Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  6. W piątek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
  7. W minionym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską – KOLĘDĘ. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie za życzliwe przyjęcie nas i dar wspólnej modlitwy oraz wartościowe rozmowy. Bóg zapłać za ofiary złożone z tej okazji.
  8. Dzisiaj składamy ankietę nt. zakupu organów do naszego kościoła. Kto chciałby ją jeszcze wypełnić, to kartki są wyłożone na stoliku za ławkami.
  9. 27 Stycznia 2019r. tj. w następną niedzielę o godz. 1800 w naszej parafii w kościele dolnym odbędzie się koncert kolęd i pastorałek. Na scenie wspólnie wystąpią w połączonym składzie 4 zespoły . Cassiopeia z Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku, Arabeska z Tarnawy Dolnej, Raya Bell – (zespół który istnieje już 33 lata) Oraz Dzieci z Niepublicznej szkoły Muzycznej I stopnia w Lesku. Program artystyczny zagrany przez wszystkie te zespoły jednocześnie powstał z okazji 10-lecia pracy artystycznej zespołów Cassiopeia i Arabeska prowadzonych przez Malwinę i Konrada Oklejewiczów. Serdecznie zapraszamy, a szczegóły na plakacie przed kościołem.
  10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” polecamy artykuł pt. „Czego Europa może się uczyć od Polski”.

 

Intencje:
Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarli:
śp. Jan Szczepan z ul. Sadowej
śp. Danuta Kułakowska z ul. Jana Pawła II 53B.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (J 2, 1-11)

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Komentarz do Ewangelii

J 2, 1-11.

Jezus staje dziś pośród Twoich radości, potrzeb i braków – czyni dla Ciebie ZNAK – i składa Ci obietnicę prawdziwej radości i pokoju.

Jezus wypełnił tę obietnicę na weselu w Kanie, gdzie brakło wina – symbolu radości i szczęśliwości.
Zatroskana o kłopot weselników była Jego Matka: „nie mają już wina”. Oddała sprawę w ręce Syna, a sługom wskazała: „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.
Jezus wypełnia ten brak – i to całkowicie – aż po brzegi!

Jego sposób działania może być niezrozumiały, bez związku z rzeczywistością Twojego braku (brakło wina, a każe wlać wodę) – ale Jego sposób jest najlepszy i przechodzi oczekiwania! Bo właściwy cud: PRZEMIANA, dokonuje się w POSŁUSZEŃSTWIE SŁOWU!

Zaufaj Słowu Bożemu, Jego mocy, aby objawiła się NOWA radość i prawdziwy Boży pokój w Twoim życiu!

Do posłuchania:

Błogosławionej II Niedzieli Okresu Zwykłego! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Iz 62, 1-5)

Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana określą.

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej upodobanie», a krainę twoją – «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża.

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

Psalm (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3))

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

2. czytanie (1 Kor 12, 4-11)

Różne dary Ducha Świętego

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Aklamacja (Por. 2 Tes 2, 14)

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 2, 1-11)

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

19 stycznia 2019|