II Niedziela Wielkiego Postu

25 lutego 2018 r.

 1. Dzisiaj Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym o godz. 1500. Składka w czasie nabożeństwa na kwiaty do Bożego Grobu.
 1. Dzisiaj Bierzmowanie na Mszy św. o godz. 1700.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Sadowej 18d. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na Fundusz Misyjny.
 1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W tym tygodniu:
  – Pierwszy czwartek – nabożeństwo pierwszoczwartkowe po Mszy św. o godz. 1800 ofiarowane za powołanych z naszej parafii i z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
  – Pierwszy piątek – okazja do spowiedzi w czasie Mszy św. i po południu od godz. 1530. Chorych w domach odwiedzimy od godz. 800. Nabożeństwo pierwszopiątkowe po Mszy św. o godz. 1800.
  Pierwsza sobota – nabożeństwo różańcowe po Mszy św. wieczornej.
 1. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 730, 1630 – dla dzieci i 1730. Serdecznie zapraszamy.
 1. Przygotowujemy się do Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych, które przeżywać będziemy w dniach 9.03. – 12.03. 2018r. tj. od piątku przed IV Niedzielą Wlk. Postu. Program rekolekcji na stronie internetowej naszej parafii i w gablotach. Prosimy już dziś zaplanować czas tak, aby wziąć udział w tych duchowych ćwiczeniach.
 1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Święte życie Ojca Pio” Świadek jego życia O. Marciony opowiada ile godzin spędzał w konfesjonale O. Pio i jakich dokonywał cudów. 
 1. Młodzież rozprowadza książeczkę pt. „Rachunek Sumienia dla każdego”. Książeczka ukazuje jak w Bożej obecności przepytać swoje sumienie i poznać samego siebie. Zapłata to dowolna ofiara z przeznaczeniem na wakacyjne rekolekcje oazowe dla młodzieży. Od następnej niedzieli będzie możliwość zakupienia świątecznych baranków i paschalików, które rozprowadza Caritas naszej Archidiecezji.

 

Intencje:

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych. 

Ewangelia (Mk 9, 2-10)

Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Komentarz do Ewangelii

Mk 9, 2-10.
Bóg Ojciec otwiera dziś niebo i z miłością objawia Ci Jezusa, który jest Słowem dla Twojego życia – odpowiedzią, obietnicą, mocą, mądrością – „Jego słuchajcie”!
Kogo?
Umiłowanego Syna Ojca! Nie kogokolwiek! Słuchanie Jezusa doprowadzi ich do ZROZUMIENIA I PRZYJĘCIA trudnych wydarzeń – męki, śmierci i zmartwychwstania! W czasie odpowiednim dla Boga! Słowo Jezusa ma moc uprzedzajacą i przygotowującą do tego, co przyjdzie również na Ciebie! To Dobra Nowina!
W Twoim życiu będą  wydarzenia, których nie da się od razu zrozumieć, wytłumaczyć, wyjaśnić… dlatego Bóg Ojciec dziś daje Ci Jezusa – Słowo Miłości, Słowo zrozumienia tego, co przed Tobą. Słuchaj i rozważaj to Słowo, bo Ono we właściwym czasie będzie odpowiedzią na wydarzenia Twojego życia – w szczególności te niezrozumiałe, bez widocznego dla oczu sensu. Zakorzenione w Tobie Słowo, pomoże Ci przyjąć w odpowiednim czasie prawdę, że Bóg przeprowadza historię życia Twojego i życia świata wokół Ciebie! Słuchaj Słowa Jezusa, przyjmij Je i zachowaj, abyś mógł doświadczyć mocy tego Słowa, gdy będziesz szukał odpowiedzi na to, co trudne!
„Jego słuchajcie”!
Jezu, ufam Tobie!
Błogosławionej II Niedzieli Wielkiego Postu! +
Ks. Robert Blama

1. czytanie (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18)

Ofiara Abrahama

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę».

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».

Psalm (Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: por. Ps 116A [114], 9))

W krainie życia będę widział Boga

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
«Jestem w wielkim ucisku».
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.

W krainie życia będę widział Boga

O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany, †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.

W krainie życia będę widział Boga

Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

W krainie życia będę widział Boga

2. czytanie (Rz 8, 31b-34)

Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Aklamacja (Por. Mt 17, 5)

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (Mk 9, 2-10)

Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

24 lutego 2018|