II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Ogłoszenia duszpasterskie
5.01.2020r.

  1. O godz. 1615 nabożeństwo różańcowe ze zmianą tajemnic. Msza Święta wieczorna o godz. 1700. Po Mszy Świętej wieczornej spotkanie formacyjne Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”.
  2. W dniu jutrzejszym Uroczystość Objawienia Pańskiego „Trzech Króli”. Porządek Mszy Świętych niedzielny. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w Ogólnopolską Akcję Orszaku Trzech Króli. To wyraz naszego przywiązania do wartości religijnych i rodzinnych. Nasz parafialny orszak wyruszy o godz. 1330 spod kościoła w kierunku centrum miasta. Wspólnie pielgrzymując i śpiewając kolędy złożymy dobre świadectwo wiary. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Ci, którzy mają zamiar się wybrać, niech zabiorą ze sobą koronę królewską, która znajduje się na stolikach za ławkami. Można także nabyć kadzidło i kredę, które jutro zostaną poświęcone.
  3. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy z odczytaniem próśb i podziękowań. Po liturgii spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
  4. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  5. W czwartek po wieczornej Eucharystii spotkanie Akcji Katolickiej oraz spotkanie grupy młodzieży oazowej.
  6. W piątek po zakończonej liturgii modlitwy Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.
  7. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej wspólnocie misjonarza z Ukrainy, który wygłosi okolicznościowe słowo Boże. My zaś w zbiórce do puszek zechciejmy wspomóc misyjny świat.
  8. W przyszłą niedzielę w godz. od 1500 do 2000 w dolnym kościele odbędzie się wieczór kolęd. Spotkamy się po to by uczcić przychodzącego Pana a także by poczuć moc wspólnoty. Przy śpiewie kolęd, braterskiej rozmowie, ciastku i dobrej kawie spędzimy ten czas. Zapraszamy do udziału. Oczywiście każdy uczestnik może coś przynieść. Dobre ciasto lub też pyszne delicje.
  9. Porządek wizyty kolędowej w nadchodzącym tygodniu przedstawia się następująco:

Wtorek 7.01.2020 od 15:30
ul. Traugutta 17a (blok), ul. Jana Pawła II 6 (blok)

Środa 8.01.2020 od 15:30
ul. Goslara (domy jednorodzinne), ul. Jaśminowa (domy jednorodzinne), ul. Liliowa (domy jednorodzinne), ul. Ruciana (domy jednorodzinne), ul. Sadowa (domy jednorodzinne), ul. Śliwowa (domy jednorodzinne), ul. Szafera (domy jednorodzinne)

Czwartek 9.01.2020 od 15:30
ul. Wiśniowa (domy jednorodzinne), ul. Traugutta (domy jednorodzinne), ul. Sierakowskiego (domy jednorodzinne), ul. Padlewskiego (domy jednorodzinne)

Piątek 10.01.2020 od 15:30
ul. Maków (domy jednorodzinne), ul. Chabrów (domy jednorodzinne), ul. Bluszczowa (domy jednorodzinne), ul. Dembowskiego (domy jednorodzinne), ul. Langiewicza (domy jednorodzinne), ul. Białogórska (domy jednorodzinne), ul. Jana Pawła II (domy jednorodzinne), ul. Krasińskiego (domy jednorodzinne),

Sobota 11.01.2020 od 9:00
ul. Młynarska (domy jednorodzinne), ul. Kwiatowa (domy jednorodzinne),  ul. Sadowa 4 (blok), Biała Góra (domy jednorodzinne)

10. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z  Kiczury  14. Dziękujemy także za ofiary składane na organy

11. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy + Genowefę Szczepaniak, + Bogusławę Buczek, + Józefa Dziadeckiego, + Jerzego Mączałowskiego. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu. „Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…”

Ewangelia (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Komentarz do Ewangelii

Rozpocznę medytację od pytań: Co mogę powiedzieć o moim dotychczasowym życiu z Jezusem? Ile znaczy Jego słowo dla mojego codziennego życia? Postaram się wniknąć głębiej w te pytania. Spróbuję na piśmie (w formie hymnu, wiersza, prostych słów modlitwy) opowiedzieć Bogu moje dotychczasowe życie.

„Na początku było Słowo” (w. 1). Kiedy po raz pierwszy doświadczyłem, że Słowo Boże przemówiło do mnie z wielką mocą? Jakie to było poruszenie? Jaki moment w życiu? Przypomnę sobie szczegóły i opowiem o nich Jezusowi.

„Wszystko przez nie się stało” (w. 2). Przypomnę sobie te chwile mojego życia, w których wyraźnie poczułem, jak Bóg jest słowny: dawał mi słowo i potem się spełniało. Uwielbię Go za te chwile.

„W Nim było życie, a życie było światłością” (w. 4). Przywołam w pamięci i w sercu te słowa z Biblii, które są mi najdroższe, ponieważ rozbudziły we mnie dobre pragnienia, przyniosły nadzieję i radość życia, dały dużo światła w zrozumieniu trudnych prawd. Jakie to są słowa?

„Pojawił się człowiek posłany przez Boga” (w. 6). Kto był dla mnie człowiekiem posłanym od Boga, który pomógł mi Go odnaleźć, bardziej pokochać? Wymienię po imieniu tę osobę i podziękuję Bogu za dar jej obecności w moim życiu.

„A swoi Go nie przyjęli” (w. 11). Czy są takie słowa Jezusa, których nie potrafi ę przyjąć i które odrzucam? Podziękuję Mu za każde wymagające słowo, które potrafi łem przyjąć. Poproszę Go, aby pomógł mi przyjąć te słowa z Ewangelii, które są dla mnie najtrudniejsze Wypowiem je przed Nim?

Będę prosił Jezusa, aby rozmiłował mnie w częstej modlitwie przedłużonej, w rozważaniu i kontemplowaniu Jego Słowa: „Spraw, aby Twoje Słowo było w moim życiu zawsze pierwsze!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Syr 24, 1-2. 8-12)

Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Czytanie z Mądrości Syracha

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą.

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w I zraelu obejmij dziedzictwo!»

Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę.

W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza.

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14))

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Albo: Alleluja

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Albo: Alleluja

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Albo: Alleluja

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów,
nie oznajmił im swoich wyroków.

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Albo: Alleluja

2. czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18)

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Niech będzie błogosławiony Bóg i O jciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Aklamacja (Por. 1 Tm 3, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

Wersja dłuższa

Ewangelia (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Wersja krótsza

Ewangelia (J 1, 1-5. 9-14)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

5 stycznia 2020|