II Niedziela Adwentu

9-12-2018 r.

  1. Trwa Adwent. W dni powszednie Adwentu są sprawowane roraty o godz. 600. Serdecznie zapraszamy.
  2. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
  3. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Goslara – domy. W następną niedzielę taca na ogrzewanie kościoła.
  4. We wtorek nabożeństwo ku czci św. Antoniego, z odczytaniem próśb i podziękowań.
  5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  6. W następną niedzielę w dolnym kościele po wieczornej Mszy św. tj. o godz. 1800 spotkanie Rady Duszpasterskiej naszej parafii.
  7. Wychodząc z kościoła można nabyć świece Caritasu na stół wigilijny w cenie 10 zł. mała i 15 zł. duża.
  8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej polecając „Niedzielę”, a w niej artykuł pt. „Stąpanie po ziemi dotkniętej przez zło”.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W tym  tygodniu zmarła w naszej parafii:
śp
. Jadwiga Stawarz z ul. Traugutta.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Łk 3, 1-6)

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Komentarz do Ewangelii

Łk 3, 1-6.

Bóg przychodzi dziś do Ciebie i jest zainteresowany Twoją historią i wydarzeniami z Twojego życia! Przez te wydarzenia mówi: upomina, leczy, pokrzepia, podtrzymuje. Po to, aby Cię nawracać – odwracać od zła i zwracać ku miłości Ojca! Bóg pozwala Ci doświadczyć Jego obecności, abyś zapragnął życia pięknego, uczciwego – Bożego!

Jan mówi dzis: Przygotuj siebie i codzienne okoliczności – na spotkanie z Jezusem! Usłysz Jego głos i przyjmij moc Słowa – bo Bóg obiecuje, ze objawi swoją chwałę w wydarzeniach, które Cię spotkają! Wszyscy ujrza Jego zbawienie! Te słowa są zapewnieniem, które na pewno się stanie!

Bóg zaprasza Cię na różne sposoby, często „kryzysowe” (zawsze tylko zaprasza, nigdy nie zmusza!), abyś pozwolił Mu uwolnić Twoje serce od tego, co wciąż nie pozwala Ci Go spotkać.

Dlatego nie załamuj rąk i nie roń łez, gdy przychodzą kryzysy! Dziś popatrz trzeźwo n! a swoje przygotowania do Świąt i zaryzykuj, eliminując wszystko to, co przeszkadza Ci spotkać przychodzącego Zbawiciela – porządki generalne, szaleństwo prezentów, zdobienie mieszkań, niekończące się zakupy, wyszukane potrawy.

Dziś zapragnij nowości i stań pokorny przed Panem, w swojej niemocy, wypatrując tęsknie Jego wielkiej mocy!

Bo Słowo się spełnia, robi w Tobie to, czego sam z siebie nie potrafisz – Jezus czyni to w Tobie na miarę Twojej pokornej wiary.

Do posłuchania:

Błogosławionej II Niedzieli Adwentu! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Ba 5, 1-9)

W drodze do nowego Jeruzalem

Czytanie z Księgi proroka Barucha

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności».

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

2. czytanie (Flp 1, 4-6. 8-11)

Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.

A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga.

Aklamacja (Łk 3, 4c. 6)

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 3, 1-6)

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

8 grudnia 2018|