I Niedziela Adwentu

Ogłoszenia duszpasterskie
1.12.2019r.

 1. Składamy serdeczne Bóg zapłać Ojcu Misjonarzowi ze Zgromadzenia Księży Oblatów z Zahutynia za wygłoszone Boże słowo. Naszą odpowiedzią na nie niech stanie się ofiara złożona na rzecz misji poprzez zakup misyjnego kalendarza, które Ojciec rozprowadzał będzie po każdej Mszy Świętej.
 2. O godz. 1615 nabożeństwo różańcowe wraz ze zmianą tajemnic. Msza Święta wieczorna o godz. 1700. Serdecznie zapraszamy.
 3. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary. W poniedziałek o godz. 1800 Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” zaprasza do udziału w Eucharystii oraz spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
 4. We wtorek po Mszy św. wieczornej  nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy z odczytaniem próśb i podziękowań. Po liturgii kolejna katecheza dla młodzieży i dorosłych prowadzona przez wspólnotę neokatechumenatu.
 5. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W I czwartek miesiąca po wieczornej Eucharystii wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o nowe i święte powołania, kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Eucharystii spotkanie grupy młodzieży oazowej pod opieką ks. Pawła.
 7. W I piątek okazja do oczyszczenia swojego serca w sakramencie pokuty od. godz. 1530. Eucharystie tego dnia o godz. 1600 oraz 1800. Po zakończonej liturgii kolejne spotkanie dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez wspólnotę neokatechumenatu, oraz modlitwy Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tego też dnia od godz. 800 księżą udadzą się z sakramentalna posługą do chorych.
 8. Piątek to także dzień spotkania ze św. Mikołajem. To spotkanie będzie miało miejsce o godz. 1500 w dolnym kościele. Rodziców chętnych do współpracy prosimy o kontakt z ks. Pawłem lub pomocnikami św. Mikołaja, którzy oczekiwać będą w dolnym kościele od. godz. 1400.
 9. W sobotę św. Mikołaj pragnie spotkać się o godz. 1010z grupą dzieci oazowych, scholą, młodzieżą oazową i ministrantami oraz lektorami. Zapraszamy także rodziców dzieci i młodzieży angażującej się na rzecz naszej parafii.
 10. W przyszłą niedzielę z racji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy Świętej o godz. 1130 „godzina łaski dla świata”. Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitewne czuwanie z Maryją oraz pokorne wypraszanie łaski dla świata. Zachęcamy do udziału we wspólnej modlitwie.
 11. Rozpoczynamy zbawienny czas Adwentu, który jest pełnym ufności oczekiwaniem na przyjście Pana. Msze Święte roratnie w adwencie od poniedziałku do soboty o godz. 600 z kazaniem dla dorosłych a o godz. 1800 z kazaniem dla dzieci i młodzieży. Zarówno rano jak i wieczorem wędrować będziemy z płonącymi lampionami w uroczystej procesji na rozpoczęcie rorat. Dzieci, które jeszcze nie przygotowały lampionów mogą zabrać te przygotowane i wyłożone w kościele. Podczas rozważań adwentowych dla dzieci i młodzieży towarzyszył nam będzie Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Pragniemy ogłosić także konkurs pt.: „Bożonarodzeniowy Anioł”. Szczegóły tego wydarzenia na stronie internetowej naszej parafii oraz plakacie na tablicach ogłoszeń.
 12. Można nabyć świece wigilijne „Caritas” w cenie minimalnej 6 zł. Ofiary złożone zostaną przeznaczone na wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Ministranci i młodzież rozprowadzają także parafialne kalendarze w cenie minimalnej 5 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele ministranckie i młodzieżowe.
 13. W kościele zostały wyłożone opłatki na wigilijny stół. Ofiary złożona za ich nabycie jak co roku zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzenia dla pracowników kościelnych za ich posługę w ciągu całego roku. Składamy serdeczne Bóg zapłać!!!
 14. W najbliższą niedzielę 8 grudnia przed naszym kościołem swoje wyroby prezentować i sprzedawać będą Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Światło Nadziei” w Sanoku. Wszystkie wyroby zostały wykonane w ramach terapii zajęciowej a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup materiałów służących do terapii. Liczymy na wsparcie tej inicjatywy.
 15. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Sąsiedzkiej. Dziękujemy także za ofiary składane na organy.
 16. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do owocnej lektury.
 17. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: we wtorek św. Franciszka Ksawerego, w środę św. Jana Damasceńskiego, w sobotę św. Ambrożego i w niedzielę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
 18. Polećmy zmarłych, których pożegnaliśmy w ubiegłym tygodniu: + Roberta Wajsa oraz + Józefa Obłoja. „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Mt 24, 37-44)

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Komentarz do Ewangelii

Jezus codziennie oddaje mnie Ojcu. Będę patrzył Mu w oczy i słuchał z uwagą każdego Jego słowa. Pomyślę, że chce mnie przygotować na swoje ostateczne przyjście.

Jezus mówi mi, że o dniu Jego przyjścia nie wie nikt, tylko Ojciec (w. 36). Przyjdzie wtedy, kiedy nikt nie będzie się tego domyślał (w. 44), kiedy ludzie będą zajęci swoimi codziennymi obowiązkami, kiedy będą się najmniej tego spodziewali.

Pomyślę o moich codziennych obowiązkach, zwłaszcza o tych, które najbardziej mnie angażują i absorbują. Wyobrażę sobie siebie w rozmaitych zajęciach i sytuacjach typowych dla mojej codzienności.

Uświadomię sobie, że w czasie jednej z takich zwykłych okoliczności może nadejść koniec świata. Czy naprawdę w to wierzę? Każda chwila mojego życia może być tą wybraną przez Boga na Jego ostateczne przyjście. Jakie uczucia budzą się we mnie, kiedy o tym myślę? Powiem o nich Jezusowi.

Czy są takie sytuacje i zajęcia w moim życiu, w których czuję, że oddalam się od Jezusa? Spróbuję je wymienić i szczerze powiedzieć o nich Jezusowi. Oddam Mu je, prosząc, aby mnie od nich wyzwolił.

Jezus do czasu swojego przyjścia pozostawia mi dwa polecenia: „Czuwaj i bądź gotowy” (ww. 42.44). Rozpoczyna się Adwent, który może stać się dla mnie dobrą okazją do ćwiczenia się w tych dwóch postawach. Zapytam siebie: W jaki sposób mogę je realizować pośród moich codziennych spraw?

Zaproponuję sobie więcej czuwania na modlitwie osobistej. Określę i ustalę konkretny czas, który będę ofi arowywał na medytację biblijną w ciągu tygodnia. W serdecznej modlitwie będę powtarzał: „Jezu, rozpal we mnie pragnienie czuwania!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Iz 2, 1-5)

Pokój królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc))

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: «Pokój z tobą!»
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

2. czytanie (Rz 13, 11-14)

Zbliża się nasze zbawienie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy.

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Aklamacja (Ps 85 (84), 8)

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 24, 37-44)

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

30 listopada 2019|